Difference: RaportZebrania20121207 ( vs. 1)

Revision 12012-12-18 - PawelBruckman

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"
=================================================================

meeting 07/12/2012 minutes

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=189254

=================================================================

Rolf Heuer (News from the management):

 • Przypomniał wyjątkowość kończącego się roku dla fizyki i rozwoju CERN'u. Gorąco podziękował wszystkim.
 • Podkreślił że nauka przyciąga uwagę mediów. Tegoroczne wydarzenia, zwłaszcza odkrycie nowego bozonu na LHC odbiło się szerokim echem we wszystkich mediach! To powód do zadowolenia.
 • Obawami napawają natomiast zapowiedzi poważnych cięć budżetowych EU na lata 2014-2020. Znaczne cięcia mają objąć naukę. Stworzona została petycja, która zostanie wręczona prezydentom EU. Jak dotąd podpisało ją ponad 150,000 osób Jesteśmy wszyscy zaproszeni no złożenia swoich podpisów. Tekst petycji i możliwość podpisania pod adresem http://www.no-cuts-on-research.eu/

Doris Chromek-Burckhart (U.O.):

 • Od stycznia 2013 nastąpią zmiany w kategoriach użytkowników CERN. Zlikwidowana zostanie kategoria UPAS. Na jej miejsce powstana dwie nowe (Cooperation Associates - COAS i Visiting Scientists - VISC). Ta ostatnia przeznaczona jest głównie dla teoretyków niezwiązanych z grupami eksprymentalnymi.
 • Zmieni się też zasada rejestracji użytkowników. Zamiast zaświadczeń o zatrudnieniu i ubezpieczeniu, pracodawca będzie wypełniał deklaracje poświadczającą o sytuacji pracownika. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na slajdach Doris.
 • Przypomniała też, że możliwość odnowienia kontraktu elektronicznie poprzez EDH istnieje do dwóch miesięcy po wygaśnięciu dotychczasowego kontraktu. Później konieczna jest rejestracja od nowa zgodnie z procedurą "first-time registration". Ta wymaga osobistej wizyty w U.O.

Tim Smith (Vidyo service):

 • Vidyo stanie się jedyną suportowaną przez CERN platformą tele-konferencyjną od 01.01.2013!
 • W ciągu ostatniego roku znaczny rozwój serwisu. Obecnie obsługiwane są wszystkie platformy (Windows, Linux, Mac OS).
 • Szczegóły na slajdach Tim'a.

L.Stampfli (Health Insurance):

 • CERN bada możliwość alternatywnego dla UNICA ubezpieczenia dostępnego dla użytkowników przebywających w CERN a niezatrudnionych przez CERN. Okazuje się, że istnieją potencjalnie bardzo atrakcyjne oferty ubezpieczeń zbiorowych. To prezentowane oferuje pełne pokrycie kosztów leczenia na całym świecie za składkę wysokości 1.55 CHF/dzień.
 • Wiele osób stwierdziło, że to brzmi zbyt dobrze aby mogło być prawdziwe smile Naturalnie diabeł tkwi w szczegółach. Podjęto decyzję o dokładniejszym zbadaniu sprawy wraz z wyszczególnieniem oferowanej ochrony, a w szczególności wyłączeń.

GS:

Zgodnie z zapowiedzią, GS przygotował propozycję zasad rezerwacji i wynajmu rowerów w okresie letnim. Bardzo prosze wszystkich zainteresowanych o uważne przeczytanie projektu (http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=0&resId=0&materialId=1&confId=189254) i przesłanie mi swojej opinii. Mam mieszane uczucia. Rowery dla studentów i tak będą wyjęte spod ogolnego użytku. Pozostale będa podlegac rezerwacji ale też będą płatne. Osobiście nie widzę wielkiej korzyści wynikającej z wprowadzenia tego systemu. Tym bardziej prosze o Wasze zdanie!

Następne spotkanie: Wednesday 06/03/2013

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback