Difference: RaportZebrania20130604 (2 vs. 3)

Revision 32013-06-19 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
-- KarolBukowski - 2013-06-18

Raport z zebrania ACCU 4 czerwca 2013

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=216936

Najważniejsze/najciekawsze tematy:

 • hotele CERN-owskie,
 • możliwość ubezpieczenia zdrowotnego dla użytkowników,
 • publiczny dostęp do sieci WiFi.

Prezentacja "25 years of ACCU"

Specjalna prezentacje Michaela Hauschilda (sekretarza ACCU) z okazji setnego posiedzenie ACCU.

Prezentacja "Report on services from GS department" (Isabelle Mardirossian)

Wiele tematów dotyczących infrastruktury CERN-u. Zachęcam każdego użytkownika do przejrzenia slajdów. Oto najważniejsze (według mnie) z poruszonych kwestii:
 • Hotele CERN-owskie:
  • meble we wszystkich apartamentach zostały odnowione.
Changed:
<
<
  • została uruchomiona "long-term waiting list". Warto z niej kożystać, gdyż średnio dziennie jest odwoływanych 15 rezerwacji.
>
>
  • została uruchomiona "long-term waiting list". Warto z niej korzystać, gdyż średnio dziennie jest odwoływanych 15 rezerwacji.
 
  • przed hostelem w Saint-Genis zostaną zainstalowane zamykane wiaty na rowery.
  • Ponownie zostało postawione pytanie, czy propozycja przearanżowania pokoi w budynku 38 odpowiada użytkownikom (więcej pokoi z umywalką oraz pokoi z toaletą i prysznicem kosztem pokoi tylko z toaletą oraz pokoi dwuosobowych - szczegóły na slajdach i w poprzednim raporcie). Proszę o przekazywanie swoich opinii.

 • "Shuttle service": Linia numer 3 (do punktu 5 - CMS) została anulowana, a bus zostały skierowane na linię numer 1 (Meyrin), tak aby było więcej kursów na tej linii.
 • Wkrótce ma być otwarte drugie pieszo-rowerowe wejścia do CERN-u w Prevessin od strony Route du Maroc. Pierwsze prowadzi od strony Chemin du Moulin des Ponts. Oba wejścia będą otwarte do 31 października, w godzinach 7.00-9.00 oraz 17.00-19.00.
 • Przy bramie C do CERN Meyrin zostało otwarte dodatkowe wejście pieszo-rowerowe (automatyczny "kołowrotek") czynne w godzinach 6.00-22.00. Być może powstanie podobne wejście w pobliżu bramy D.
 • Ścieżka rowerowa pomiędzy CERN Meyrin i Prevessin - plany zostały zaakceptowane, powinna zostać zbudowana w 2014. Koszt - około 800 kCHF.

Prezentacja „Status of the Health Insurance Project for Users” (Pierre Bonnal)

Kontynuacja tematu dyskutowanego na kilku ostatnich posiedzeniach ACCU. Przedstawione zostały wyniki ankiety dotyczącej rozważanego do tej pory ubezpieczenia zdrowotnego dla użytkowników. Wzięło w niej udział 620 osób (6.2% wszystkich użytkowników CERN-u), 328 osób wyraziło zainteresowanie dodatkowym ubezpieczeniem, 282 pełnym. Jednakże po dokładnym przyjrzeniu się dotychczas rozważanej propozycji ubezpieczenia okazała się, że nie spełnia ono prawnych wymagań. Dlatego wznowiono poszukiwania firm oferujących odpowiednie ubezpieczenia zdrowotne. Przykładowe oferty dwóch takich firm są przedstawione na slajdach, z zastrzeżeniem że wymagając one dalszej weryfikacji. Sprawa toczy się dalej, we wrześniu mają być przedstawione jakieś konkretniejsze propozycje.

Prezentacja „Public WiFi at CERN” (Frederic Hemmer)

Prezentacja jest odpowiedzią na zapytanie członków ACCU o możliwość udzielenia dostępu do Internetu osobom odwiedzających CERN (przynajmniej w wybranych miejscach np. recepcja, Globe).

CERN-owska sieć bezprzewodowa jest dostępna dla osób niebędących użytkownikami CERN-u, ale wymagana jest wówczas rejestracja i autoryzacja przez osobę „odpowiedzialną”. Ze względów bezpieczeństwa dział IT jest przeciwny dostępowi do sicie CERN-owskiej bez takiej autoryzacji. A uruchomienie niezależnej sieci jest zbyt problematyczne. Za to wkrótce w CERN-ie będzie możliwy dostęp do sieci WiFi poprzez eduroam – system umożliwiający dostęp do sieci podczas wizyty w innej instytucji naukowej przy pomocy loginu i hasła ze swojej macierzystej instytucji. Równocześnie użytkownicy CERN-u będą mogli korzystać z eduroam w innych instytucjach.

Ponadto były prezentacje:

 • Users' Office News
 • Reports from ACCU representatives on other Committees
 • Retendering of Travel Agency Contract
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback