Difference: RaportZebrania20130911 ( vs. 1)

Revision 12013-09-27 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 11 września 2013

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=216937

Report on services from GS department

Prezentacja “Service Management Status”

Prezentacja dotyczyła gównie "CERN Service Portal" https://cern.service-now.com/service-portal/ - centralnego serwisu do zgłaszania wszelkich problemów z infrastrukturą CERN-u.

Nowe funkcjonalności w serwisie:

  • w formularzu do zgłaszania incydentów pojawiła się zakładka "Feedback", gdzie można napisać komentarz lub skargę.
  • Portale IT Service Status Board http://itssb.web.cern.ch/ oraz General Services Status Board http://gssb.web.cern.ch/ mają być połączone na jednej stronie internetowej. Już teraz najnowsze incydenty można znaleźć na stronie http://home.web.cern.ch/cern-people w sekcji "Service incidents".
  • Wiele drobniejszych udogodnień

Pozostałe kwestie poruszone w prezentacji:

Raz na rok specjalna grupa zbiera rowery stojące w wiatach rowerowych a wyglądające na "wraki", są one następnie złomowane. Wiec jak ktoś nie może znaleźć swojego starego roweru, to raczej oznacza że został on zezłomowany, a nie skradziony.

Prezentacja “PISTE CYCLABLE MEYRIN-PREVISSIN - Etudes 2011-2013”
Toczą się prace nad zbudowaniem ścieżki rowerowej CERN MEYRIN-PREVISSIN. Prezentacja zawiera szczegółowe plany poprowadzenia tej ścieżki. Przy bramie do CERN-u Previssin planowane jest nowe rondo, a w drugiej opcji nawet dwa ronda.

Prezentacja “Progress on Health Insurance for Users

Została przedstawiona kolejna propozycja ubezpieczania zdrowotnego dla użytkowników CERN-u. Tym razem była to oferta Allianz-a i dotyczyła jedynie ubezpieczenia dodatkowego (czyli w zasadzie działającego jedynie w wypadkach nagłych, to ubezpieczenie nie pokrywałoby rutynowego leczenia). Ta propozycja była o tyle lepsza od poprzednich, że przynajmniej ubezpieczenie można wykupić jedynie na czas pobytu w CERN-ie (jednakże będzie jakiś minimalny okres). Koszt - 1.90 euro za dzień. Propozycja ta wciąż nie spełnia wszystkich oczekiwań, ma więc być dalej negocjowana. Celem jest aby takie ubezpieczenie było dostępne z początkiem roku 2014.

Wciąż brakuje rozwiązania na pełne ubezpieczenie zdrowotne (kluczowe dla większości użytkowników na stałe przebywających w CERN-ie).

Przy okazji: tutaj: http://www.worldradio.ch/news/local-news/frontaliers-could-be-hit-with-health-costs/ jest krótka informacja o obecnych pomysłach rządu francuskiego na przyszłość ubezpieczenia "frontalier".

Prezentacja “Users' Office News"

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MAE) zamierza zmienić zasady wydawania "Francuskiej Karty" (Titre de Sejour Special, wydawanej pracownikom CERN-u i użytkownikom przebywającym w CERN-ie > 50% i mieszkającym po stronie francuskiej)). Do tej pory karta ta miała ważność 5 lat, a jej posiadacz ma obowiązek ją zwrócić zaraz po zakończeniu kontraktu z CERN-em. Wielu niestety tego nie robiło, więc MAE chce aby karta miała wpisany termin ważność "data końca kontraktu + 1 miesiąc". CERN próbuje negocjować z MAE lepsze zasady.

Prezentacja “Report from SIPB (Scientific Information Policy Board)"

Ciało to rozważało ostatnio propozycję (która wyszła of jednego z eksperymentów przy LHC) aby zaniechać pisania i wydawania fizycznych publikacji konferencyjnych (proceedings). Jednakże po konsultacjach ze środowiskiem naukowym propozycja ta została odrzucona. Ciekawe są natomiast wyniki ankiet przedstawionych w prezentacji: dużo więcej osób pisze takie publikacje, niż je czyta :).

Prezentacja “IT Service Review Meeting"

Dostęp do DFS-u każdego użytkownika CERN-u jest teraz możliwy z poziomu "książki telefonicznej" (https://phonebook.cern.ch), link w polu Accounts.

W App Store pojawiła się "GS Application" na iPada (zawiera m.in. mapę CERN-u).

-- Karol Buńkowski - 2013-09-27

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback