Difference: RaportZebrania20140311 (1 vs. 2)

Revision 22014-03-24 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 11 marca 2014

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/286927/

News from the CERN Management - Rolf Heuer

W tym roku przypada sześćdziesięciolecie CERN-u (http://cern60.web.cern.ch/cern60/). Oprócz centralnych uroczystości (na początku lipca w Paryżu wspólnie z UNESCO, 29 września w CERN-ie) obywają się też imprezy w krajach członkowskich. Pierwsza takie wydarzenie odbyło się 8 lutego w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Dyrektor stwierdził, że było sukcesem.

Prezentacja “Report on services from GS and IT departments”

IT
  • IT jest wciąż niechętne aby każdy (czyli np. uczniowie ze szkolnej wycieczki) mógł się podłączać do CERN-owskiej sieci Wi-Fi, gdyż oznacza to dostęp do wszelkich zasobów sieciowych CERN-u. Natomiast utworzenie oddzielnej sieci publicznej w niektórych miejscach (np. w restauracji) jest technicznie trudne. Jedynie w GLOB-ie jest dostępna taka publiczna sieć Wi-Fi.
  • Jeśli chodzi o dostęp do Wi-Fi dla nowych użytkowników lub gości CERN-u osób, to możliwa jest rejestracja komputera przed przybyciem do CERN-u: https://network.cern.ch/sc/fcgi/sc.fcgi?Action=VisitorRegistration
  • Rośnie liczna użytkowników eduroam (system umożliwiający dostęp do sieci podczas wizyty w innej instytucji naukowej przy pomocy loginu i hasła ze swojej macierzystej instytucji). Informacje na temat konfiguracji eduroam można znaleźć tutaj: http://information-technology.web.cern.ch/book/eduroam-cern-usersu
  • IT zajmuję się utrzymaniem sal konferencyjny, więcej informacji można znaleźć na stronie „Conference Rooms Service”: http://cern.ch/rooms .
GS
  • W hotelu 38 pomiędzy wrześniem tego roku a końcem przyszłego planowany jest remont na górnych piętrach, oznacza to wyłączenie z użytkowania 55 pokoi (~70 łóżek).
Changed:
<
<
  • Poruszona była kwestia hałasów powodowanych przez młodzież szkolną i studentów w hotelach CERN-owskich (był przypadek że wycieczka szkolna została w hotelu bez opieki nauczycieli, i uczniowie trochę zaszaleli). Obsługa hotelu (ani np. strażnicy) nie mają raczej możliwości pilnowania porządku w hotelach. Dlatego ma być wymagane, aby nauczyciele zawsze byli ze swoimi uczniami, także w hotelu. Były też przedstawiane propozycję, aby zorganizować jakieś w miarę odizolowane od pokoi hotelowych miejsce na „spotkania towarzyskie” (byłoby zapewne szczególnie przydatne dla „summer studentów”).
>
>
  • Poruszona była kwestia hałasów powodowanych przez młodzież szkolną i studentów w hotelach CERN-owskich (był przypadek że wycieczka szkolna została w hotelu bez opieki nauczycieli, i uczniowie nieco zaszaleli). Obsługa hotelu (ani np. strażnicy) nie mają raczej możliwości pilnowania porządku w hotelach. Dlatego ma być wymagane, aby nauczyciele zawsze byli ze swoimi uczniami, także w hotelu. Była też przedstawiona propozycja, aby zorganizować jakieś w miarę odizolowane od pokoi hotelowych miejsce na „spotkania towarzyskie” (byłoby zapewne szczególnie przydatne dla „summer studentów”).
 

Prezentacja “Progress on Health Insurance for Users”

Changed:
<
<
Dalej trwają negocjacje z Allianzem dotyczące Allianz Worldwide Care. Propozycja przedstawiona na poprzednim zebraniu ACCU dotyczyła ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego tylko przypadki nagłe, czyli w praktyce ubezpieczenia dodatkowego. Jednakże definicja „przypadku nagłego” była niejasna (w praktyce opierałaby się na opinii lekarza), więc poproszono o propozycję ubezpieczania obejmującego wszystkie przypadki. W efekcie Alianz zaproponował (w sumie bardzo korzystne) ubezpieczanie pełne: zarówno dla użytkowników CERN-u jak i ich rodzin, bez limitu wieku, pokrywające prawie wszystkie procedury medyczne (więcej szczegółów w prezentacji). Koszt: 150 CHF za miesiąc za osobę. Byłoby więc ono całkiem atrakcyjne dla osób na stałe przebywających w CERN-ie (koszt w zasadzie porównywalny do ubezpieczenia „frontaliers”). Ale jako ubezpieczenie dodatkowe dla osób przyjeżdzających na krótko do CERN-u pewnie byłoby zbyt drogie (chociaż chyba dające lepsze warunki niż tańsze alternatywy). Wciąż jednak jest wiele szczegółów do wyjaśnienia (np. kwestia ciąży i porodu, wypadków przy pracy, etc.), z pewnością więc negocjacje zajmą jeszcze przynajmniej parę miesięcy.
>
>
Dalej trwają negocjacje z Allianzem dotyczące Allianz Worldwide Care. Propozycja przedstawiona na poprzednim zebraniu ACCU dotyczyła ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego tylko przypadki nagłe, czyli w praktyce ubezpieczenia dodatkowego. Jednakże definicja „przypadku nagłego” była niejasna (w praktyce opierałaby się na opinii lekarza), więc poproszono o propozycję ubezpieczania obejmującego wszystkie przypadki. W efekcie Alianz zaproponował ubezpieczanie pełne: zarówno dla użytkowników CERN-u jak i ich rodzin, bez limitu wieku, pokrywające prawie wszystkie procedury medyczne (więcej szczegółów w prezentacji). Koszt: 150 CHF za miesiąc za osobę. Byłoby więc ono całkiem atrakcyjne dla osób na stałe przebywających w CERN-ie (koszt w zasadzie porównywalny do ubezpieczenia „frontaliers”). Ale jako ubezpieczenie dodatkowe dla osób przyjeżdzających na krótko do CERN-u pewnie byłoby zbyt drogie (chociaż chyba dające lepsze warunki niż tańsze alternatywy). Wciąż jednak jest wiele szczegółów do wyjaśnienia (np. kwestia ciąży i porodu, wypadków przy pracy, etc.), z pewnością więc negocjacje zajmą jeszcze przynajmniej parę miesięcy.
 

Wybory nowego przewodniczącego ACCU

Odbyły się wybory nowego przewodniczącego ACCU. Zwycięzcą został Dragoslav-Laza Lazic (przedstawiciel Serbii). Zastąpi Catherine Vander Velde, która była przewodniczącą ACCU przez ostatnie 4 lata.

Pozostałe kwestie

  • Przypomnienie, że po zakończeniu kontraktu trzeba zwrócić „kartę francuską” (Titre de Sejour Special, wydawanej pracownikom CERN-u i użytkownikom przebywającym w CERN-ie > 50% i mieszkającym po stronie francuskiej) oraz zielone tablice rejestracyjne.
  • Rozpoczęły się testy wersji beta „Pre Registration Tool for Users” (było ono omawiane na poprzednim zebraniu Zebranie 04.12.2013).
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback