Difference: RaportZebrania20140603 ( vs. 1)

Revision 12014-06-29 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 3 czerwca 2014

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj:

http://indico.cern.ch/event/307518/

Prezentacja “Report on services from GS and IT departments”

IT - Prezentacja "Heartbleed and its consequences"

 • Prezentacja zawiera wyjaśnienie na czym polegał "bug" Heartbleed w OpenSSL, który został ujawniony w kwietniu tego roku. W CERN-ie nie zaobserwowano przypadków wykorzystania dziury w OpenSSL, ale nie można wykluczyć, że jakieś hasła zostały skradzione. Dlatego od wszystkich użytkowników i pracowników zażądano zmiany haseł do CERN-owskich kont (do 26 maja).

 • Przypomniano, że piractwo komputerowe nie jest tolerowane w CERN-ie. Przedstawiony był przypadek osoby, która użyła oprogramowania do symulacji na komputerze w domu, co spowodowało żądanie od producenta oprogramowania zapłaty wielotysięcznego rachunku.

GS

 • W hotelu 38 zostało wyłączonych z użytkowania 70 pokoi (80 łóżek) na górnych piętrach. Powód: "zły stan pokoi", np. pleśń spowodowana przeciekającymi rurami. Remont planowany jest na okres wrzesień 2014 - wrzesień 2015.

 • Nowe wejście de CERN-u Prévessin (w pobliżu budynku 864) zostanie otwarte w czerwcu.

 • Parking "pod flagami" oraz nowy parking przy Globie: oba parkingi będą otwarte do końca września. Podczas imprez związanych z 60-leciem CERN-u parking przy globie nie będzie dostępny dla użytkowników. Po tych uroczystościach, w październiku zostanie z kolei zamknięty parking "pod flagami", gdyż zaczną się prace nad "Esplanade des Particules" (https://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/07/News%20Articles/1420908?ln=en). Parking przy Globie będzie dostępny na tych samych zasadach co parking "pod flagami", czyli rozpoznawane będą numery rejestracyjne. Samochody zarejestrowane w CERN-ie będą mogły parkować bez ograniczeń. Ludzie odwiedzjący CERN muszą zgłaszać swoje samochody na recepcji (http://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2014/18/Announcements/1697134?ln=en).

 • Wejście w budynku 33: zainstalowana została nowa bramka, aby uniemożliwić wchodzenie bez karty.

Prezentacja "Progress on Health Insurance for Users"

Wciąż trwają negocjacje z Allianzem dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego "Allianz Worldwide Care". Szczegóły obecnej oferty można znaleźć w prezentacji. Najważniejsze informacje dotyczące tego ubezpieczenia:

 • ubezpieczanie pełne: zarówno dla użytkowników CERN-u jak i ich rodzin, bez limitu wieku, pokrywające prawie wszystkie procedury medyczne,

 • koszt: 123 € (150 CHF) za miesiąc za osobę,

 • ubezpieczanie w miesięcznych kwantach (w związku z tym jeden miesiąc to minimalny okres ubezpieczenia),

 • oferta ta być może będzie dostępna już od lipca tego roku (pewnie mało prawdopodobne smile ).

Prezentacja "Users' Office News"

 • "Pre-registration Tool" - system pozwalający na rozpoczęcie procedury rejestracji nowego użytkownika przed jego przybyciem do CERN-u - powinien zacząć działać w "nadchodzącym miesiącu".
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback