Difference: RaportZebrania20140909 (1 vs. 2)

Revision 22014-09-26 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 9 września 2014

Revision 12014-09-26 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 9 września 2014

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/324849/

"News from the CERN Management" (prof. Rolf Heuer)

 • CERN w przyszłym roku musi ograniczyć część wydatków aby utrzymać w ryzach deficyt budżetowy.
 • Nie ma szans w najbliższym czasie na zwiększenie liczby miejsc hotelowych.
 • Apel dyrektora o przestrzeganie przepisów drogowych na terenie CERN-u. Bo - poza innymi oczywistymi względami - by zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z nieprzestrzegania tych przepisów (w szczególności ograniczeń prędkości), CERN musi marnować pieniądze na rzeczy typu przebudowa ronda przy restauracji 2.
 • Oraz drugi apel o przestrzeganie reguł korzystania z CERN-owskich samochód (w szczególności aby nie wykorzystywać ich do prywatnych podróży, bo - poza innymi względami - robi to złe wrażenie na postronnych).
 • Prace przy LHC podczas LS1 idą zgodnie z harmonogramem, ale ponieważ LHC trzeba uruchamiać bardzo ostrożnie, możliwe są opóźnienia.
 • Trwają obchody 60-lecia CERN-u. Nacisk położony jest na obchody w krajach członkowskich (aby zwiększyć widoczność CERN-u w społeczeństwach), nie jest zaplanowana jakaś spektakularna impreza dla pracowników i użytkowników CERN-u, bo taka miała miejsce w zeszłym roku.

Prezentacja “Report on services from GS department”

 • Od października będą dostępne 4 nowe pokoje w hotelu 39.
 • Dostępna jest nowa przechowalnia bagażu. * Remont górnych pięter w hotelu 38 potrwa do połowy przyszłego roku. Od października rozpocznie się osuszanie na tych dwóch piętrach (w ciągu dnia można spodziewać się w związku z tym pewnych hałasów).
 • Jeden z polskich użytkowników zgłosił pomysł, aby system rezerwacji hotelowych przysyłał maila przypominającego o istniejącej rezerwacji na około tydzień przed początkiem pobytu, gdyż czasami zdarza, się że ktoś robi rezerwację z dużym wyprzedzeniem, później zmienia plany a o rezerwacji zapomina. Administracja hotelu rozważy dodanie takie funkcjonalności, ale pod warunkiem że nie będzie to wymagało kosztownych modyfikacji oprogramowania.
 • Trwają prace nad poprawą przepustowości wejścia do CERN-u w budynku 33 (jest ona pewnym problemem podczas szczytu związanego z przyjazdem tramwaju).
 • Nieco więcej szczegółów na temat planowanych cięć budżetowych w przyszłym roku. Ciecia będą na poziomie 5%. Cięcia nie mogą dotknąć LHC oraz systemów bezpieczeństwa. Mogą natomiast dotyczyć serwisów takich jak: sprzątanie, autobusy (CERN shuttle), naprawy mniejszych awarii w budynkach, itp. (zapowiedź ograniczenia kursowania autobusów wywołała protest jednego z delegatów).
 • Planowane są następne działania (jak zaznaczono: „prewencyjne, a nie restrykcyjne”) mające poprawić bezpieczeństwo no drogach w CERN-ie: radarowa kontrola prędkości oraz walka z nieprawidłowym parkowaniem.
 • W tym roku CERN-owa przychodnia medyczna zaprzestała wykonywania badań kontrolnych potrzebnych do otrzymania dozymetru dla użytkowników. Więcej informacji na tej stronie http://dosimetry.web.cern.ch/en/content/medical-certificate .
 • Prowadzone są badania ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego przez różne wejścia do CERN-u, a także liczby pasażerów przewożonych przez autobusy. Wstępne wyniki można znaleźć w prezentacji. Dodatkowo wszyscy użytkownicy powinny byli dostać maila o ankiecie przeprowadzanej prze kanton Genewa na temat sposobu dojeżdżania do pracy.
 • Przekazałem zapytanie jednego z polskich użytkowników o dostępność koszyków rowerowych do rowerów wypożyczanych prze CERN. Okazuje się że wypożyczalnia posiada parę takich koszyków, można o nie prosić. Jeśli pojawi się jakieś duże zapotrzebowanie ze strony użytkowników, to więcej takich koszyków zostanie dokupionych.

“Report on services from IT department”

 • Jeszcze jedna prezentacje na temat cięć budżetowych: “Effects of the 5% cut on Materials IT Operation Headings”.
 • Prezentacja “Lync service – phone calls and collaboration” przedstawiła system Lync. Jest to aplikacja podobna do Skype, ale posiadająca kilka ciekawych „biznesowych” funkcjonalności. Jedną z najciekawszych jest możliwość dzwonienia „na Lynca” z normalnych telefonów (do konta Lync przypisany jest numer telefonu „CERN-owskieg”), oraz dzwonienie za darmo z Lynca na CERN-owe telefony. Druga opcja może być szczególnie przydatna dla osób które nie są w danym momencie w CERN-ie, a chcą zadzwonić do kogoś w CERN-ie. Aplikacja Lync jest dostępna na komputery z systemem Windows i Mac, oraz na smartfony z systemem Android, iPhone i Windows Phone. Poprzez Lync można też rozmawiać z użytkownikami Skype i gtalk. Więcej na tej stronie: https://cern.ch/lync oraz https://cern.ch/lync-community .

Prezentacja "Progress on Health Insurance for Users"

Wydaje się, że „ubezpieczenie zdrowotne dla użytkowników CERN-u” oferowane przez Allianz ma szansę zacząć działać jeszcze w tym roku. Obecnie omawiane są ostanie szczegóły. Rejestracja do tego ubezpieczenia będzie odbywała się poprzez dedykowaną stronę internetową, a płatność przy pomocy karty bądź przelewu. W agendzie zebrania ACCU można znaleźć wstępną wersję broszurki informacyjnej. Dodatkowo, w październiku będą organizowane zebrania informacyjne. Jedna kwestia nie wspomniana w tej broszurce: najprawdopodobniej będzie obowiązywał „okres karencji” na ciążę i poród, tzn. koszty porodu będą zwracane tylko wtedy, jeśli nastąpi on nie wcześniej niż 10 miesięcy od początku ubezpieczenia.

Prezentacja "Users' Office News"

-- KarolBukowski - 2014-09-26

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback