Difference: RaportZebrania20141202 ( vs. 1)

Revision 12014-12-15 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 2 grudnia 2014

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/349782/

"News from the CERN Management" (prof. Rolf Heuer)

 • Dyrektor przypomina o obowiązku okazywania strażnikom na bramach wejściowych karty CERN-owskiej. Dyrektor sam był świadkiem, kiedy ktoś nie pokazał karty wyjeżdżając prze bramę E.
 • Fundacja „CERN & Society” prowadzi zbiórkę pieniędzy na projekty związane z edukacją, innowacjami, wymianą wiedzy itp. Dyrektor ma nadzieję na uzbieranie 1 miliona franków do końca roku. Więcej informacji na tych stronach: http://home.web.cern.ch/cern-people/updates/2014/11/cern-society-launches-donation-portal oraz http://giving.web.cern.ch/ .
 • Powstają kolejne “Business Incubation Centre” służące transferowi technologii z CERN-u do przedsiębiorstw w krajach członkowskich. Ostatnio została podpisana umowa o otwarciu takiego centrum w Norwegii, wcześniej zostały już otwarte w Wielkiej Brytanii i Holandii.
 • Dyrektor uważa, że obchody 60-lecia CERN-u były udane.

Prezentacja “Report on services from GS department”

 • Jest ryzyko, że remont górnych pięter w hotelu 38 potrwa do września przyszłego roku. Co prawda kontrakt przewiduje ukończenie prac do czerwca, ale GS-SE liczy się z możliwością przedłużenia prac o te dwa „zapasowe” miesiące.
 • Z początkiem przyszłego roku ruszą działania mające na celu przeciwdziałaniu nieprawidłowemu parkowaniu. Będą one obejmować np. usuwanie wraków, przestawianie pojazdów parkujących przez długi czas na „normalnych” parkingach na dedykowane parkingi długoterminowe, albo odholowywanie nieprawidłowo zaparkowanych samochodów jeśli zagrażają one bezpieczeństwu. Przypomnienie, że obowiązujące zasady parkowania na terenie CERN-u znajdują się tutaj: https://admin-eguide.web.cern.ch/en/procedure/road-traffic-and-parking-regulations-cern-site .
 • Pod konie października na terenie CERN-u była kontrolowana prędkość samochodów (radar użyczyła za darmo belgijska firma). W 22% przypadków stwierdzono przekroczenie dozwolonej prędkości. Największa zmierzona prędkość to 83.24 km/h. Wyniki zostały przekazane działowi HSE (czyli BHP).
 • Rondo przy restauracji 2 zostanie ostatecznie przebudowane w przyszłym roku.
 • Latem przyszłego roku Glob będzie zamknięty z powodu remontu.
 • Poruszona została kwestia zatłoczenia restauracji 1. Od przyszłego roku powinny zacząć działać możliwość płacenie w restauracji przy pomocy doładowywanej karty. Były dyskutowane też różne inne pomysły, ale w zasadzie bez przebudowy restauracji nie można się spodziewać wyraźnej poprawy, a na to nie ma raczej środków.
 • W związku z cięciami budżetowymi zredukowane zostaną kursy CERN-owych busów. Linia nr 6 zostanie zlikwidowana, w zamian będą dodatkowe kursy na linii nr 2. Ograniczona też będzie liczba kursów linii nr 1.
 • W ramach oszczędności pastowanie podłóg będzie drastycznie ograniczone. Dodatkowo stanowiska z butelkowaną woda Eden będą stopniowo zastępowana stanowiskami AQUADRINK (z „filtrowaną kranówką”).

Prezentacja “Report on services from IT department”

 • IT pracuje nad usługą CERNBox, czyli przestrzenia dyskowa w „chmurze” (a la Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, itp.). Obecnie znajduje się ona w fazie beta (każdy użytkownik może ją wypróbować: https://box.cern.ch), w styczniu powinna się pojawić wersja produkcyjna. Usługa będzie umożliwiała przy pomocy dedykowanej aplikacji automatyczną synchronizację wybranych folderów na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, tablet) z wybranymi folderami na serwerze. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że usługa będzie oparta na EOS-ie, więc m.in. będzie umożliwiać łatwy dostęp na swoim laptopie np. do plików z danymi do analiz fizycznych albo z wynikowymi plotami. Więcej szczegółów w prezentacji albo na stronie http://cernbox.web.cern.ch/ .
 • Ruszył projekt skanowania archiwalnych fotografii. Prośba o pomoc przy opisywaniu zdjęć (można je znaleźć np. w biuletynie CERN albo na tej stronie https://cds.cern.ch/collection/PhotoLab%20Archives).

Prezentacja "The new approach to the CERN Safety Policy and Safety Organisation"

Zaktualizowane zostały zasady bezpieczeństwa obowiązujące w CERN-ie, więcej informacji w biuletynie: https://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2014/41/News%20Articles/1756358 .

Prezentacja "Recent developments in dosimetry + medical services support for Users"

 • Weszły w życie nowe reguły dotyczące dozymetru. Badanie lekarskie nie będą teraz konieczne aby otrzymać dozymetr, będzie natomiast potrzebny certyfikat z macierzystej instytucji podpisany przez odpowiednią osobę. Oznacza to że to macierzysta instytucja przejmuje odpowiedzialność za dopuszczanie użytkownika do pracy w warunkach promieniowania jonizującego (w okresie przejściowym, czyli do końca 2015 certyfikat medyczny będzie wciąż uznawany, ale CERN nie będzie przeprowadzał badań dla użytkowników). Alternatywnie uznawany będzie "radiation passport". Wyjątkiem będą studenci którym badanie medyczne będzie przeprowadzała CERN-owska przychodnia. Wszystkie szczegóły (m.in. formularz certyfikatu) są na tej stronie: http://dosimetry.web.cern.ch/en/content/personal-dosimeter-employed-or-associated-members-personnel .
 • Listę lekarzy oraz szpitali w okolicach CERN-u można znaleźć na stronie https://espace.cern.ch/Medical-service/site%20documents/List_practitioners.aspx

Prezentacja "Progress on Health Insurance for Users"

Dedykowane ubezpieczenie zdrowotne dla użytkowników oferowane prze Allianz miało teoretycznie już zacząć działać, ale wygląda na to że jeszcze trzeba trochę poczekać. Wciąż jest też kilka kwestii do wyklarowania, np. w obecnej wersji jest zapis ograniczający długość trwania tego ubezpieczenia do 180 dni, co czyni je nieprzydatnym dla użytkowników przebywających „na stałe” w CERN-ie na dłuższy okres (jest nadzieja, że to ograniczenie zostanie usunięte). Koszt – 139 euro na osobę za 30 dni (ubezpieczenie będzie można wykupić tylko na okres wielokrotności 30 dni, co też może być w pewnych przypadkach dosyć niekorzystne).

Prezentacja "Users' Office News"

 • Zachęta do używania „Pre-Registration Tool” do rejestracji nowych użytkowników.

-- KarolBukowski - 2014-12-15

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback