Difference: RaportZebrania20150908 ( vs. 1)

Revision 12015-09-28 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 8 września 2015

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/369690/

“Report on services from IT department"

  • Zmiana operatora sieci komórkowej przebiegła bardzo sprawnie. Zainstalowano 54 nowe przekaźniki, wszystkie oprócz jednego ruszyły o czasie. Pierwszy rachunek od Swisscom był ok. 5 razy mniejszy niż rachunki od Sunrise.
  • Dostępność Wi-Fi w budynku 40: Żelbetonowa konstrukcja budynku 40 utrudnia rozchodzenie się fal radiowych. Obecnie zainstalowanych jest w tym budynku 61 przekaźników Wi-Fi, i niestety nie da się zainstalować w prosty sposób więcej, bo wymagałoby to położenia nowych kabli, a to jest trudne, bo kable biegną w betonie. Są dwa sprzeczne wymagania: zapewnienie sygnału Wi-Fi w biurach, co jest ważne o tyle że coraz więcej użytkowników ma ultrabooki bez gniazda ethernerowego (głównie MacBook Air), a do czego potrzeb silnego sygnału, oraz zapewnienie sygnału w lobby, co przy silnym sygnale skierowanym na biura powoduje duże interferencje. Email o tej sprawie był niedawno rozesłany do użytkowników budynku 40.

“Report on services from GS department”

Prezentacja “Access control and parking news”

Trwają prace na zracjonalizowaniem wykorzystania miejsc parkingowych na terenie CERN-u. Jednym z głównych celów jest ograniczenie długoterminowego parkowania na „najcenniejszych” parkingach. Aby to osiągnąć, wszystkie bramy wjazdowe będą wyposażone w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Zostanie wprowadzone ograniczenie, że jedna osoba może mieć na terenie CERN-u w danym momencie tylko jeden samochód. Szczególne przypadki, jak np. samochody instytutów przypisane do jednego człowieka, będą traktowane na wyjątkowych zasadach. Wyznaczone będą dedykowane parkingi długoterminowe, dostęp do nich będzie udzielany po wypełnieniu zgłoszenia: https://cern.service-now.com/service-portal/report-ticket.do?name=long-term-parking-permit&se=guards&s=long%20term%20parking

Prezentacja “The CERN Ombuds”

„Ombud” to osoba której zadaniem jest przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów w pracy (jeśli kogoś interesuje pochodzenie tego słowa, odsyłam do Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Ombudsman#Origins_and_etymology). W prezentacji można znaleźć więcej informacji na temat pracy CERN-owskiego ombudsman-a (a w zasadzie ombudswomen). Najważniejsze informacja jest taka, że ombud jest dostępny nie tylko dla członków staff-u, ale także dla użytkowników, studentów: itp. http://ombuds.web.cern.ch/

Prezentacja “Users' Office News”

* Od czerwca działa nowa strona „Grey Book” https://greybook.cern.ch/greybook/ na której można znaleźć informacje o eksperymentach i projektach prowadzonych w CERN-ie oraz instytucjach i ludziach biorących w nich udział.

-- KarolBukowski - 2015-09-28

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback