Difference: RaportZebrania20151208 ( vs. 1)

Revision 12016-01-09 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 8 grudnia 2015

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/369692/

“Report on services from IT department"

Prezentacja zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii jakości Wi-Fi w budynku 40 oraz telefonii komórkowej:
 • Niestety nie da się przyśpieszyć instalacji nowych przekaźników i kontrolerów Wi-Fi w budynku 40, gdyż przetarg zostanie rozstrzygnięty dopiero w czerwcu, co oznacza że nowy sprzęt zostanie dostarczony we wrześniu. Poza tym „No budget has been allocated”…
 • CERN próbuje załatwić instalację przekaźnika telefonii komórkowej przez francuskiego operatora w szwajcarskiej części CERN-u Meyrin. Niestety francuski operator nie za bardzo jest tym zainteresowany.
 • Swisscom pokrywa przygraniczne rejony po stronie francuskiej swoim sygnałem 2G, nie ma jednak prawa wchodzić z sygnałem 3G/4G na teren Francji (poza miejscami należącymi do CERN-u). W związku z tym przekaźniki Swisscom-a na wierzy ciśnień będą musiały być wyłączone. CERN zabiega, żeby mimo to zapewnić pokrycie francuskiej strony CERN-u Meyrin.
Po szczegóły odsyłam do prezentacji.

“Report on services from GS department”

 • Począwszy od lutego zacznie działać „mobility center” na parkingu przy Globie. Zostanie tam przeniesiona wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia samochodów oraz obsługa systemu „car shearing” (wydawanie kart itp.). W budynku 130 jak do tej pory będzie działać serwis samochodów i rowerów, oraz wynajem samochodów SIXT i Hertz. Wypożyczalnie w budynku 124 przestaną działać.
 • Prace nad ścieżką rowerową do Prevessin powinny były się rozpocząć 18 grudnia.
 • Przypomnienie o konieczności zwrotu butli gazowych (w listopadzie wciąż 272 butle nie były zwrócone, mimo iż termin minął we wrześniu).
 • Prace nad remontem Globu powinny się zakończyć 1 kwietnia.
 • Prace nad przebudową bramy A oraz sąsiedniego parkingu zostały zakończone.
 • Od początku roku obsługa hoteli CERN-owskich będzie zapewniania przez nowego operatora.

Prezentacja “Users' Office News”

 • Users Office podjął działania zmierzające do usunięcia różnic w prawach przysługującym partnerom użytkowników w porównani do praw partnerów osób zatrudnionych przez CERN. Dotyczy to związków partnerskich oficjalnie zarejestrowanych w krajach członkowskich (np. będzie im przysługiwało pozwolenie na pracę w Szwajcarii).
 • Możliwość uzyskania dozymetru na podstawie certyfikatu medycznego została przedłużona do końca roku 2016. Więcej na stronie http://dosimetry.web.cern.ch/en/dosimeter-obtain.
 • Wkrótce będzie wymagane, aby każda instytucja (bądź grupa) nominowała kogoś do roli „Safety Correspondent”. Ma on pośredniczyć w komunikacji kwestii związanych z bezpieczeństwem pomiędzy CERN-em a daną instytucją (nie ma jednak pełnić funkcji nadzorczej). Rolę „Safety Correspondent” będzie mógł pełnić też team leader.

Inne kwestie

 • Na zebraniu była dyskutowania kwestia zwiększenia opłat pobieranych przez UBS za prowadzenia konta bankowego. UBS broni podwyżek, twierdząc że opłaty te są i tak mniejsze niż w innych szwajcarskich bankach. Poza tym na kontach dla użytkowników UBS raczej traci niż zarabia (ze względu na zazwyczaj małe kwoty przechowywane na kontach). Jednakże, jeśli z CERN-u dostaje się tylko diety, nie trzeba mieć konta w banku szwajcarskim – mogą one być przelewane na dowolne konto w całym świecie. Jedynie pensje wypłacane przez CERN muszą być przelewane na szwajcarskie konta (niekoniecznie w UBS).
-- KarolBukowski - 2016-01-09
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback