Difference: RaportZebrania20160906 ( vs. 1)

Revision 12016-10-03 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 6 września 2016

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/473403/

Chairperson's remarks

Rumunia została członkiem CERN-u.

Prezentacja “Report on services from SMB department”

  • Nowy formularz („Service portal”) do wypożyczenie roweru (link oraz przydatne informacje są na tej stronie http://smb-dep.web.cern.ch/en/Mobility/CERN_bikes_rental).
  • Usługa „Bike sharing” (rowery dostępne w pobliżu recepcji, nie mylić z normalnym wypożyczaniem rowerów CERN-owskich) została zlikwidowana, ponieważ większość rowerów zaginęła. Być może zostanie uruchomiona jakaś alternatywna usługa.
  • Nowy formularz edh do wypożyczania samochodu (link oraz przydatne informacje są na tej stronie https://cern.service-now.com/service-portal/service-element.do?name=car-pool-rental&s=car%20pool).
  • Wkrótce na parkingu przy Globie będą dostępne dwa samochody firmy Mobility do prywatnego użytku na normalnych, komercyjnych zasadach. Niestety CERN-owska kata Mobility nie daje możliwości skorzystania z tej usługi - trzeba zapisać się do niej samemu (Mobility proponuje 50% zniżkę na roczną subskrypcję dla członków personelu CERN).
  • Ścieżka rowerowa do Prevessin jest gotowa i można z niej korzystać.
  • Wzmocnione kontrole na bramach wejściowych do CERN-u będą utrzymane przynajmniej do końca roku.
  • Do końca roku powinny zostać zainstalowane kołowrotki dla pieszych przy bramie B i w budynku 33.

Prezentacja “Report on services from IT department"

  • W połowie 2018 analogowe linie telefoniczne na terenie CERN-u zostaną deaktywowane. W zamian zostanie uruchomiony system telefonii oparty na VOIP. Pod tym adresem http://cern.ch/tel-survey znajduje się ankieta dotycząca sposobów wykorzystania telefonów w CERN-ie oraz oczekiwań dotyczący przyszłego systemu.
  • Od końca 2015 roku CERN korzysta z "chmurowego" systemu anty-spamowego dostarczanego przez Microsoft. Oznacza to że wszystkie emaile przechodzą przez serwery Microsoftu w Irlandii lub Holandii, ale nie są tam przechowywane, poszanowanie prywatności jest zapewnione przez prawo Unii Europejskiej. Dzięki temu serwisowi ilość spamu została zredukowana o ~50%.
  • 29 sierpnia zostały wyłączone przekaźniki GSM Swisscom-a znajdujące się na terenie Francji (oprócz tych znajdujących się pod ziemia albo wewnątrz budynków oraz na terenie CERN Mayrin). Włączone zostały za to przekaźniki Orange na terenie CERN-u Mayrin. Wiadomo, że pojawiają się pewne problemy z przełączaniem się telefonów pomiędzy Orange a Swisscom w odpowiednim momencie.

Prezentacja “The International School Ferney-Voltaire / St. Genis"

Prezentacja zawiera informacje dotyczące międzynarodowej szkoły w Ferney-Voltaire / St. Genis. Szkoła ta powstała w 1973 roku ze względu na dzieci pracowników CERN-u. Dzieci pracowników CERN-u (włączając w to użytkowników) mają pierwszeństwo przy przyjmowaniu do tej szkoły. Szkoła prowadzi programy w kilku językach (ale wśród nich nie ma polskiego).

Prezentacja “Changes in rules to obtain dosimeters"

Od początku przyszłego roku certyfikat lekarski nie będzie umożliwiał dostania dozymetru. Aby uzyskać dozymetr trzeba będzie przedstawić "paszport radiacyjny" albo certyfikat podpisany przez odpowiednia osobę z macierzystej instytucji. Więcej informacji na stronie: http://dosimetry.web.cern.ch/en/content/personal-dosimeter-employed-or-associated-members-personnel

Prezentacja “Changes of CHIS health insurance rules for MPAs"

Od przyszłego roku użytkownicy nie będą mogli zapisywać się do CHIS (CERN Health Insurance Scheme). Ci, którzy zapisali się wcześniej, nadal będą mogli korzystać z CHIS ale tylko do 67 roku życia i pod warunkiem przebywania w CERN-ie więcej niż 50% czasu.

-- KarolBukowski - 2016-10-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback