Difference: RaportZebrania20161206 (2 vs. 3)

Revision 32017-01-17 - KarolBukowski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Raport z zebrania ACCU 6 grudnia 2016

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/473404/

Prezentacja “Report on services from SMB department”

  • Nowe aplikacje do wypożyczania samochodu działają sprawnie (link oraz przydatne informacje są na tej stronie https://cern.service-now.com/service-portal/service-element.do?name=car-pool-rental&s=car%20pool).
  • Od pewnego czasu jest dostępny do wypożyczenia nowy, większy typ samochodu („kategorii C”, w cenie 40CHF/dzień). * W połowie 2017 roku powinny wejść w życie nowe zasady dotyczące ubezpieczenia wypożyczanych samochodów (obecnie samochody z logo CERN-u nie posiadają ubezpieczenia CASCO, więc za wszelkie uszkodzenia płaci użytkownik. Samochody bez logo i „car sharing” mają ubezpieczenia CASCO, ale w przypadku uszkodzenia użytkownik płaci franczyzę – 500 CHF). * Rozważane są scenariusze na remont pozostałych pięter w hotelu B38. Założenie jest, że powinien się zakończyć przed początkiem LS2 (LHC Long Shutdown 2, czyli 2018/2019).
Changed:
<
<
  • Wzmocnione kontrole na bramach wejściowych do CERN-u będą utrzymane przynajmniej połowy 2017 roku.
>
>
  • Wzmocnione kontrole na bramach wejściowych do CERN-u będą utrzymane przynajmniej do połowy 2017 roku.
 
  • Przypomnienie, że na adres CERN-u można zamawiać jedynie przesyłki z przedmiotami służącymi działalności zawodowej. Obecnie ponad 50% przesyłek zawiera rzeczy prywatne, jak części samochodowe, żywność, itp., co jest nadużyciem serwisu CERN-owskiego. Do osób zamawiających takie rzeczy wysyłane są ostrzegawcze maile. Dyskutowano, czy nie zezwolić na dostarczanie niewielkich przesyłek prywatnej natury (CD, książki), ale wiązałoby się to ze skomplikowana logistyką (np. kwestia VAT-u, z którego CERN jest zwolniony).

“Report on services from IT department"

  • Prezentacja „Proposal for AFS phase-out”: Rozpoczął się proces wycofywania z użycia AFS-u (Andrew File System). Powodem jest obserwowane zamieranie projektu OpenAFS. Planowane przeniesienie katalogów domowych na nowe rozwiązanie powinno nastąpić do końca roku 2017. Dla indywidualnych użytkowników już dziś alternatywą do AFS-u może być CERNBOX (http://cern.ch/cernbox).
Added:
>
>
  * Prezentacja „Digital Privacy Statement”: CERN jest nieustannie celem ataków hakerów. Na tej stronie https://security.web.cern.ch/security/reports/en/index.shtml można znaleźć między innymi raporty na temat bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej CERN-u.

Prezentacja “eCars at CERN”

Jakiś czas temu CERN przeprowadził studia dotyczące możliwości i sensowności wymiany floty samochodów CERN-owskich na samochody elektryczne. Prezentacja zawiera bardzo ciekawe wnioski, polecam ją przejrzeć każdemu zainteresowanemu tematem samochodów elektrycznych. W skrócie: ponieważ samochody CERN-owski robią stosunkowe małe przebiegi, samochody elektryczne są (przynajmniej na dzień dzisiejszy) nieopłacalne.

-- KarolBukowski - 2017-01-06

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback