Difference: WebHome (44 vs. 45)

Revision 452017-05-30 - MaciejTrzebinski

Line: 1 to 1
 

Welcome to the ACCU web

Available Information

  • Strony WWW ACCU w CERN
    • w szczegolnosci mozna znalezc tam linki do agend (prezentacje, minuty z zebran), liste tematow poruszanych na poszczegolnych zebraniach itp.
    • w raportach umieszczonych ponizej znajduja sie krotkie streszczenia wybranych tematow omawianych na zebraniach. Pelniejsza informacje mozna znalezc w oficjalnych minutach (link wewnatrz raportu z zebrania lub ze stron ACCU).

UWAGA:

Sprawozdania z zebran oraz inne komunikaty ACCU sa obecnie rozsyłane na dwie listy mailowe:

  • users-poland@cern.ch - lista generowana automatycznie i obejmująca wszystkich użytkowników CERN afiliowanych w Polsce.
  • accu-pl-extra@cern.ch - lista otwarta dla wszystkich użytkowników CERN-u. Daje ona możliwość dopisania się do listy adresowej wszystkim zainteresowanym otrzymywaniem wiadomości od polskiego przedstawiciela. Wymaga własnoręcznej subskrypcji !

Raporty z zebran (wybrane punkty)

Added:
>
>
 

ACCU Web Utilities

  • ...
  • ...
  • ...

ACCU Web Utilities

Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="ACCU_2017_05_30.pdf" attr="" comment="raport 30/05/2017" date="1496138890" name="ACCU_2017_05_30.pdf" path="ACCU_2017_05_30.pdf" size="48618" user="MaciejTrzebinski" version="2"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback