Difference: CyfronetWeb (16 vs. 17)

Revision 172014-10-21 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Ośrodki Tier2: Cyfronet w Krakowie i PSNC w Poznaniu

News

Administracja gridowa

Podstawowe informacje o pracy w ośrodkach Tier2

Opis dostępu do zasobˇw w ośrodkach Tier2

Prezentacje

Ganglia Monitoring (protected)

Kontakty

-- AndrzejOlszewski - 20 Pazdziernik 2014

META FILEATTACHMENT attachment="PLGrid_ZXIV_17092012.ppt" attr="h" comment="Prezentacja HEPGrid i zasobów PLGrid z 17.09.2012" date="1350728757" name="PLGrid_ZXIV_17092012.ppt" path="PLGrid_ZXIV_17092012.ppt" size="158208" user="AndrzejOlszewski" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="PLGrid_ZXIV_08102012.ppt" attr="h" comment="Prezentacja dostępu do zasob├â┬│w PLGrid z 8.10.2012" date="1350728836" name="PLGrid_ZXIV_08102012.ppt" path="PLGrid_ZXIV_08102012.ppt" size="163328" user="AndrzejOlszewski" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="PLGrid_ZXIV_17092012.pdf" attr="h" comment="1709" date="1350797883" name="PLGrid_ZXIV_17092012.pdf" path="PLGrid_ZXIV_17092012.pdf" size="93438" user="AndrzejOlszewski" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="PLGrid_ZXIV_08102012.pdf" attr="h" comment="1810" date="1350797910" name="PLGrid_ZXIV_08102012.pdf" path="PLGrid_ZXIV_08102012.pdf" size="100934" user="AndrzejOlszewski" version="1"
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="HEPGrid-Uslugi.pdf" attr="h" comment="Prezentacja na seminarium Atlasa" date="1413888881" name="HEPGrid-Uslugi.pdf" path="HEPGrid-Uslugi.pdf" size="1594075" user="AndrzejOlszewski" version="1"
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="HEPGrid-Uslugi.pdf" attr="h" comment="Prezentacja na seminarium Atlasa" date="1413902912" name="HEPGrid-Uslugi.pdf" path="HEPGrid-Uslugi.pdf" size="1604236" user="AndrzejOlszewski" version="2"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback