Difference: Tier2PLGridCertificates (1 vs. 8)

Revision 82017-01-02 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CyfronetWeb"

Zalozenie konta na klastrze w osrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

Procedura opisana jest w Podreczniku Uzytkownika:

Changed:
<
<
  1. Zakladanie konta w PLGrid https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260611
  2. Procedura wystapienia o certyfikat https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260593
>
>
  1. Zakladanie konta w PLGrid https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Rejestracja
  2. Procedura wystapienia o certyfikat https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Certyfikaty#Certyfikaty-CertyfikatPolishGridCA
 Uwagi:

Poprzednia procedura odnowienia certyfikatu wymaga zmiany klucza na nowy o dlugosci co najmniej 1048 bitow. Odnowienia certyfikatu mozna dokonac zarowno generujac wlasny klucz lub przez przegladarke, zgodnie z opisem w podreczniku. W drugim przypadku otrzymujemy certyfikat w formacie p12 (trzeba wykonac eksport certyfikatu z przegladarki, np. w/g http://www.hoylen.com/articles/it/email/security/firefox.html) ktory zawiera spakowany klucz. Dla celow gridowych trzeba go rozpakowac na dwa osobne pliki klucza i certyfikatu w formacie pem:

Revision 72013-10-30 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CyfronetWeb"

Zalozenie konta na klastrze w osrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

Changed:
<
<
Procedura opisana jest w Podreczniku Uzytkownika: https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260593
>
>
Procedura opisana jest w Podreczniku Uzytkownika:
  1. Zakladanie konta w PLGrid https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260611
  2. Procedura wystapienia o certyfikat https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260593
 Uwagi:

Poprzednia procedura odnowienia certyfikatu wymaga zmiany klucza na nowy o dlugosci co najmniej 1048 bitow. Odnowienia certyfikatu mozna dokonac zarowno generujac wlasny klucz lub przez przegladarke, zgodnie z opisem w podreczniku. W drugim przypadku otrzymujemy certyfikat w formacie p12 (trzeba wykonac eksport certyfikatu z przegladarki, np. w/g http://www.hoylen.com/articles/it/email/security/firefox.html) ktory zawiera spakowany klucz. Dla celow gridowych trzeba go rozpakowac na dwa osobne pliki klucza i certyfikatu w formacie pem:

Revision 62013-07-18 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CyfronetWeb"

Zalozenie konta na klastrze w osrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

Line: 6 to 6
  Uwagi:
Changed:
<
<
Poprzednia procedura odnowienia certyfikatu wymaga zmiany klucza na nowy o dlugosci co najmniej 1048 bitow. Odnowienia certyfikatu mozna dokonac zarowno generujac wlasny klucz lub przez przegladarke, zgodnie z opisem w podreczniku. W drugim przypadku otrzymujemy certyfikat w formacie p12 ktory zawiera spakowany klucz. Dla celow gridowych trzeba go rozpakowac na dwa osobne pliki klucza i certyfikatu w formacie pem:
>
>
Poprzednia procedura odnowienia certyfikatu wymaga zmiany klucza na nowy o dlugosci co najmniej 1048 bitow. Odnowienia certyfikatu mozna dokonac zarowno generujac wlasny klucz lub przez przegladarke, zgodnie z opisem w podreczniku. W drugim przypadku otrzymujemy certyfikat w formacie p12 (trzeba wykonac eksport certyfikatu z przegladarki, np. w/g http://www.hoylen.com/articles/it/email/security/firefox.html) ktory zawiera spakowany klucz. Dla celow gridowych trzeba go rozpakowac na dwa osobne pliki klucza i certyfikatu w formacie pem:
  openssl pkcs12 -nocerts -in usercred.p12 -out userkey.pem
openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -in usercred.p12 -out usercert.pem
chmod 644 usercert.pem
chmod 400 userkey.pem

Revision 52013-02-19 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CyfronetWeb"

Zalozenie konta na klastrze w osrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

Procedura opisana jest w Podreczniku Uzytkownika: https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260593

Deleted:
<
<
-- AndrzejOlszewski - 20 October 2012
 \ No newline at end of file
Added:
>
>
Uwagi:

Poprzednia procedura odnowienia certyfikatu wymaga zmiany klucza na nowy o dlugosci co najmniej 1048 bitow. Odnowienia certyfikatu mozna dokonac zarowno generujac wlasny klucz lub przez przegladarke, zgodnie z opisem w podreczniku. W drugim przypadku otrzymujemy certyfikat w formacie p12 ktory zawiera spakowany klucz. Dla celow gridowych trzeba go rozpakowac na dwa osobne pliki klucza i certyfikatu w formacie pem:

openssl pkcs12 -nocerts -in usercred.p12 -out userkey.pem
openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -in usercred.p12 -out usercert.pem
chmod 644 usercert.pem
chmod 400 userkey.pem

-- AndrzejOlszewski - 20 Luty 2013

Revision 42012-10-21 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CyfronetWeb"

Zalozenie konta na klastrze w osrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

Procedura opisana jest w Podreczniku Uzytkownika: https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260593

Changed:
<
<
-- AndrzejOlszewski - 06 May 2010
>
>
-- AndrzejOlszewski - 20 October 2012
 \ No newline at end of file

Revision 32012-10-17 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CyfronetWeb"
Changed:
<
<

ZaĊ‚oĊĵenie konta na klastrze w oĊ›rodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

>
>

Zalozenie konta na klastrze w osrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

 
Changed:
<
<
Procedura opisana jest na: http://www.plgrid.pl/oferta/infrastruktura/wyprobuj_grid

a dokladniej w Podreczniku Uzytkownika: https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet5:nowy_podrecznik:aplikowanie_o_certyfikat

>
>
Procedura opisana jest w Podreczniku Uzytkownika: https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260593
  -- AndrzejOlszewski - 06 May 2010

Revision 22012-03-22 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CyfronetWeb"
Added:
>
>

ZaĊ‚oĊĵenie konta na klastrze w oĊ›rodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

 
Deleted:
<
<

Założenie konta na klastrze w ośrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

 Procedura opisana jest na: http://www.plgrid.pl/oferta/infrastruktura/wyprobuj_grid
Added:
>
>
a dokladniej w Podreczniku Uzytkownika: https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet5:nowy_podrecznik:aplikowanie_o_certyfikat
 -- AndrzejOlszewski - 06 May 2010 \ No newline at end of file

Revision 12010-05-06 - AndrzejOlszewski

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="CyfronetWeb"

Założenie konta na klastrze w ośrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

Procedura opisana jest na: http://www.plgrid.pl/oferta/infrastruktura/wyprobuj_grid

-- AndrzejOlszewski - 06 May 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback