Difference: AnalizaGrid (1 vs. 5)

Revision 52010-10-28 - KatarzynaSenderowska

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Jak analizowac dane rzeczywiste za pomocą DaVinci i Gangi

Line: 106 to 106
 
Changed:
<
<
Liczenie zadan poprzez Gange zostalo opisane dokladnie w sekcji ObslugaGangi
>
>
Wybor splittera/mergera/outputdata i backend, a takze sposob wysylania zadan poprzez Gange zostaly opisane dokladnie w sekcji ObslugaGangi
 

-- KatarzynaSenderowska - 26 Paz 2010 \ No newline at end of file

Revision 42010-10-28 - KatarzynaSenderowska

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Jak analizowac dane rzeczywiste za pomocą DaVinci i Gangi

Line: 85 to 85
 Mozna tez do obliczen wykorzystac srodowisko Ganga. W tym celu modyfikujemy plik DaVinci_Ganga.py , znajdujacy sie w katalogu DaVinci_v*/Phys/DaVinci/job . Miminalny plik DaVinci_Ganga.py wyglada nastepujaco:
 

Changed:
<
<
j = Job( application = DaVinci( version = 'v26r1' ) )j = Job( application = DaVinci( version = 'v26r1' ) )
>
>
j = Job( application = DaVinci( version = 'v26r1' ) )
 j.name = 'MyDaVinci'
Changed:
<
<
# zalaczenie pliku DaVinci.py
>
>
# ustawienie odpowiedniej sciezki i dolaczenie pliku DaVinci.py z konfiruracja zadania
 appOpts = j.application.user_release_area + '/DaVinci_' + j.application.version + '/Phys/DaVinci/options/' j.application.optsfile = [ File ( appOpts+'DaVinci.py' ) ]
Line: 96 to 96
 j.inputdata = LHCbDataset( files = [ 'LFN:/lhcb/MC/MC09/DST/00005113/0000/00005113_00000001_1.dst', 'LFN:/lhcb/MC/MC09/DST/00005113/0000/00005113_00004196_1.dst' ] )
Changed:
<
<
#UWAGA - jezeli zdefiniujemy dane w DaVinci i w Gandze, to priorytet maja dane z Gangi
>
>
#UWAGA - jezeli zdefiniujemy dane zarowno w DaVinci, jak i w Gandze, to priorytet maja dane z Gangi
  #dalsze opcje Gangi j.splitter =

Revision 32010-10-28 - KatarzynaSenderowska

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Jak analizowac dane za pomoca DaVinci i Gangi?

>
>

Jak analizowac dane rzeczywiste za pomocą DaVinci i Gangi

 

Dane

Analize zaczynamy od wyboru odpowiednich danych.
Line: 18 to 18
 Dane rzeczywiste z eksperymentu znajduja sie w katalogu: LHCb/Collision10/...

Added:
>
>
Dokladny opis bookkeepingu mozna znalezc w BookKeeping

 

Analiza danych w DaVinci

Dzialajacy (w wersji DaVinci v26r1), minimalny skrypt DaVinci do analizowania danych:
Line: 35 to 37
 ##############################
Changed:
<
<
##### opcjonalnie mozna tez ustawic
>
>
##### opcjonalnie mozna tez wstepnie przefiltrowac czastki (ciecie na TrChic2) i odrzucic przypadki beam gas, microbias ...
 # Mimic the new default tracking cuts from CommonParticles.Utils import DefaultTrackingCuts DefaultTrackingCuts().Cuts = { "Chi2Cut" : [0,5] }
Line: 46 to 48
 ################################
Changed:
<
<
##### konfiguracja DaVinci
>
>
##### konfiguracja opcji DaVinci
 DaVinci().PrintFreq = 500
Added:
>
>
DaVinci().EvtMax = 100000

#pliki wyjsciowe

 DaVinci().HistogramFile = 'DV_histo.root' DaVinci().ETCFile = "etc.root"
Changed:
<
<
DaVinci().EvtMax = 100000
>
>
#opcjonalnie - jezeli wczesniej zdefiniujemy filterHLT
 DaVinci().EventPreFilters = [ filterHLT ]
Added:
>
>
#ustawienie danych
 DaVinci().DataType = "2010" DaVinci().InputType = 'SDST'
Deleted:
<
<
MessageSvc().Format = "% F%60WPICK7W%R%T %0W%M"
 ##### plik z danymi importOptions("$STRIPPINGSELECTIONSROOT/tests/data/RUN_79646_RealData+Reco06-Stripping10_90000000_SDST.py")
Added:
>
>
MessageSvc().Format = "% F%60WPICK7W%R%T %0W%M"
 
Changed:
<
<

Analiza danych na GRID

>
>
Do tak skonfigurowanego pliku DaVinci.py mozna zaimportowac plik z nasza selekcja (lub dowolny plik z jakims zadaniem), uzywajac opcji:
importOptions("my_DaVinci_selection.py") 
 
Added:
>
>
Zadanie mozna przeliczyc interakcyjnie, za pomoca komendy:
gaudirun.py DaVincy.py
 
Added:
>
>

Analiza danych w Gandze

 
Added:
>
>
Mozna tez do obliczen wykorzystac srodowisko Ganga. W tym celu modyfikujemy plik DaVinci_Ganga.py , znajdujacy sie w katalogu DaVinci_v*/Phys/DaVinci/job . Miminalny plik DaVinci_Ganga.py wyglada nastepujaco:
 
j = Job( application = DaVinci( version = 'v26r1' ) )j = Job( application = DaVinci( version = 'v26r1' ) )
j.name = 'MyDaVinci'

# zalaczenie pliku DaVinci.py
appOpts = j.application.user_release_area + '/DaVinci_' + j.application.version + '/Phys/DaVinci/options/'
j.application.optsfile = [ File ( appOpts+'DaVinci.py' ) ]

#wybor danych, np.:
j.inputdata = LHCbDataset( files = [
'LFN:/lhcb/MC/MC09/DST/00005113/0000/00005113_00000001_1.dst',
'LFN:/lhcb/MC/MC09/DST/00005113/0000/00005113_00004196_1.dst' ] )
#UWAGA - jezeli zdefiniujemy dane w DaVinci i w Gandze, to priorytet maja dane z Gangi

#dalsze opcje Gangi
j.splitter = 
j.merger = 
j.outputdata =
j.backend  =

 
Added:
>
>
Liczenie zadan poprzez Gange zostalo opisane dokladnie w sekcji ObslugaGangi
 
Changed:
<
<
-- KatarzynaSenderowska - 24 Mar 2010
>
>
-- KatarzynaSenderowska - 26 Paz 2010

Revision 22010-10-26 - KatarzynaSenderowska

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Jak analizowac duze probki danych na Gridzie?

>
>

Jak analizowac dane za pomoca DaVinci i Gangi?

Dane

Analize zaczynamy od wyboru odpowiednich danych. Ustawiamy proxy komenda:
lhcb-proxy-init

Po zalogowaniu na lxplus i wpisaniu komendy:

lhcb_bkk
w oknie terminala, zostanie wyswietlone okno umozliwiajace wybor danych. W zaleznosci od tego, jakich danych szukamy, mozemy je posortowac wykorzystujac np. EventType, SimulationCondition lub Run/Production number. Dane rzeczywiste z eksperymentu znajduja sie w katalogu: LHCb/Collision10/...

Analiza danych w DaVinci

Dzialajacy (w wersji DaVinci v26r1), minimalny skrypt DaVinci do analizowania danych:

from Gaudi.Configuration import *
from Configurables import DaVinci
from Configurables import AuditorSvc, ChronoAuditor
AuditorSvc().Auditors.append( ChronoAuditor("Chrono") )


##### tylko dla najnowszych danych 
from Configurables import CondDB
CondDB().IgnoreHeartBeat = True  
##############################


##### opcjonalnie mozna tez ustawic
# Mimic the new default tracking cuts
from CommonParticles.Utils import DefaultTrackingCuts
DefaultTrackingCuts().Cuts = { "Chi2Cut" : [0,5] }
 # Remove the microbias and beam gas etc events before doing the tagging step
regexp = "HLT_PASS_RE('Hlt1(?!ODIN)(?!L0)(?!Lumi)(?!Tell1)(?!MB)(?!NZS)(?!Velo)(?!BeamGas)(?!Incident).*Decision')"
from Configurables import LoKi__HDRFilter
filterHLT = LoKi__HDRFilter("FilterHLT",Code = regexp )
################################


##### konfiguracja DaVinci
DaVinci().PrintFreq = 500
DaVinci().HistogramFile = 'DV_histo.root'
DaVinci().ETCFile = "etc.root"
DaVinci().EvtMax = 100000
DaVinci().EventPreFilters = [ filterHLT ]
DaVinci().DataType = "2010"
DaVinci().InputType = 'SDST'

MessageSvc().Format = "% F%60WPICK7W%R%T %0W%M"

##### plik z danymi
importOptions("$STRIPPINGSELECTIONSROOT/tests/data/RUN_79646_RealData+Reco06-Stripping10_90000000_SDST.py")

Analiza danych na GRID

 

Revision 12010-03-24 - KatarzynaSenderowska

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Jak analizowac duze probki danych na Gridzie?

-- KatarzynaSenderowska - 24 Mar 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback