Difference: Lc2pmumuDecay (4 vs. 5)

Revision 52015-04-20 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Notka

svn co https://svn.cern.ch/reps/lhcbdocs/Users/mchrzasz/Lc2pmumu_3fb

Dane i MC

Dane

 • 2011 i 2012 - Reco14 Stripping 20r0

MC

Changed:
<
<
 • Centralna generacja ukonczona 2011 - ok 1M i 2012 - ok 1.7 M
>
>
 • Centralna generacja ukonczona 2011 - ok 1M i 2012 - ok 2 M (dokladne dane w tabelce ponizej)
 

Ntuple

Katalog /xdat1/lhcb/witekma/data/Lc2pmumu

Oryginalne ntuple z DaVinci w katalogach

 • data/ - dane 2011 i 2012
 • Signal_MC/ - sygnal
Changed:
<
<
 • Background_MC/ - tlo cc i bb
>
>
 • Background_MC/ - tlo cc i bb (juz nieuzywane ale zgadza sie dobrze z tlem z danych)
  Sygnal MC (oficjalna generacja LHCb)
sample in ntuple all generated
Changed:
<
<
2011_MD 10187 959753
2011_MU 10267 961714
2012_MD 18383 1853933
2012_MU 16731 1663150
>
>
2011_MD 10981 1,033,544
2011_MU 10804 1,014,598
2012_MD 20272 2,039,399
2012_MU 20626 2,054,367
  Zunifikowane ntuple znajduja sie w katalogu unitree i posiadaja nazwy mowiace o zrodlowych ntuplach. Dodatkowo informacja znajduje sie w zbiorze README.

Plan

 • Oszacowac ile Lc pochodzi bezposrednio z cc a ile z bb (Lb)
  • Przypuszczalnie udzial bb bedzie znacznie mniejszy i dla duzych ciec BDT powienien byc zaniedbywalny. Jednak ze wzgledu na to ze stosujemy analize binowana w BDT dla czesci binow bb moze byc niezaniedbywalne. Mozemy zastosowac poprawke z wygenerowanych DST (gdzie udzialy cc i bb sa prawdopodobnie niezupelnie dobre). Mozna podzielic przypadki MC na te w ktorych Lc pochodzi z cc i bb oddzielnie patrzac na historie. A nastepnie mozna policzyc odpowiednie wydajnosci itp.
 • Zredukowac liczbe zmiennych TMVA do okolo 15
 • Wybrac linie trygera sprawdzajac wydajnosci. Wybor minimalny (wstepnie: L0 dimuon, HLT dimuon TOS) sprawdzajac ze dodatkowe nie dadza istotnego zysku.
Changed:
<
<
 • Ciecia na ProbNN dla protonu
>
>
 • Ciecia na ProbNN dla protonu
 
 • folding TMVA (podzial danych na 10 czesci)
Changed:
<
<
 • Optymalizacja przedzialow do 3D CLs: 1- BDT, 2 - ProbNN dla mionow, 3- masa niezmiennicza.
>
>
 • Optymalizacja przedzialow do 3D CLs: 1- BDT, 2 - ProbNN dla mionow, 3- masa niezmiennicza.
  -- MariuszWitek - 2015-02-18
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback