Difference: LokalneDane (22 vs. 23)

Revision 232010-03-24 - KatarzynaSenderowska

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Dane znajdujace sie na lokalnym klastrze

Lista danych dostepnych na lokalnym klastrze w formie zbiorow zawierajacych opcje wejsciowe dla aplikacji znajduja w katalogu /home/people/lhcbsoft/dataopts W tabelkach znajduje sie lista wraz z komentarzem.

Dane ogolnego uzytku ( duze probki min bias, bb inclusive etc)

Nazwa (.py .opts) # przypadkow Opis
L0Hlt1 60 k Powstal z 1104994 L0 mb. Przypadki po selekcji L0*HLT1
L0Hlt1_MC09_stripping >1M Dane po selekcji L0*Hlt1 do testowania strippingu, MC09
bbstrip1 ~700k BB inclusive stripped (po 1/3 w bbstrip1_part1(2)(3)

Dane dla trygera

Nazwa (.py .opts) # przypadkow Opis
Changed:
<
<
Bs2Dspi ok 1500 Selekcja offline dla trygera Hans
BsPhiGamma_Lesya ok 4000 Selekcja offline Lesya Shutska Bs->PhiGamma
>
>
Bs2Dspi ok 1500 Selekcja offline dla trygera Hans, DC06
BsPhiGamma_Lesya ok 4000 Selekcja offline Lesya Shutska Bs->PhiGamma, DC06
 
PhiGammaMC09 ok 4000 Selekcja offline Bs->PhiGamma, MC09
Changed:
<
<
Bs2Jpsi2eePhi ok 1000 Selekcja offline, lifetime unbias Bs->Jpsi(ee)Phi
>
>
KstGamma   Selekcja offline B->KstGamma, DC06
Bs2Jpsi2eePhi ok 1000 Selekcja offline, lifetime unbias Bs->Jpsi(ee)Phi, DC06
Bu2eeK-lum2 ok 1000 Selekcja offline, lifetime bias Bu->eeK, DC06
 
mbL0 ok 30k min bias po L0
minbias1 49875 min bias L=2*10**32
minbias2 ok 200k min bias L=2*10**32 (takie jak minbias1)
Sim03Reco02-Mbias_i.mdf i=1,2,3,4 ok.120k min bias po L0, MC09
Changed:
<
<
Sim04Reco03_PhysTrigg ok. 773k Zestripowane dane MC (zal: PhysicsTrigger, BeamCrossing)
>
>
Sim04Reco03_PhysTrigg ok. 773k Zestripowane dane MC09 (zal: PhysicsTrigger, BeamCrossing)
 
RecoToDst07_Beam1 58.5k Zestripowane dane rzeczywiste (Physics Trigger, Beam1)
RecoToDst07_BeamCrossing 195k Zestripowane dane rzeczywiste (Physics Trigger, BeamCrossing)

Dane dla roznych analiz

Nazwa (.py .opts) # przypadkow Opis
Lb_D0L 94457 Generowane lokalnie Lb->D0 Lambda, Gauss v25r10
Lb_D0L_RecoTree 1275 podzbior Lb_D0L, stan koncowy - slady long
Added:
>
>
BuDK_Kpipipi ? Dane Bu->D(Kpipipi)K
BuDK_K3pi_RecoTree ? podzbior BuDK_Kpipipi , stan koncowy - slady long
BuDK_KKpipi ? Dane Bu->D(KKpipi)K
BuDK_KKpipi_RecoTree ? podzbior BuDK_KKpipi , stan koncowy - slady long
 
Bs2JpsiEta 30 k Dane Bs->J/psi eta, bookkeeping
Bs2JpsiEtap 46 k Generowane lokalnie Bs->J/psi eta_prime, Gauss v25r10
Bs2ChicPhi_MC09 100 k Generowane lokalnie Bs->chi_c phi, Gauss v37r5
Bs2ChicPhi_RecoTree_MC09 4843 podzbior Bs->chi_c phi, stan koncowy - slady long
Bs2EtacPhi 48 k Dane Bs->eta_c phi, bookkeeping
Bs2JpsiF0 105 k Generowane lokalnie Bs->J/psi F0, Gauss v25r10

Zbiory z lista danych wejsciowych .py mozna wygenerowac za pomoca skryptu genpydat w nastepujacy sposob

W dowolnym miejscu wykonujemy:

  ~lhcbsoft/dataopts/genpydat  /data3/lhcbsoft/data/witekma/lesya/
gdzie parametr ktory podajemy jest pelna sciezka do katalogu w ktorym znajduja sie zbiory .dst. Powstanie zbior datafiles.py zawierajacy wszystkie zbiory dst z podanego katalogu. Zmieniamy nazwe i kopiujemy do ~lhcbsoft/dataopts:
  mv  datafiles.py lesya_phigamma.py
  cp lesya_phigamma.py ~lhcbsoft/dataopts/
Katalog ~lhcbsoft/dataopts/ jest ustawiony tak aby kazdy mogl kopiowac i usuwac wlasne zbiory ale by nie mogl usuwac zbiorow innych uzytkownikow. Nastepnie wypelniamy kolejna linie w tabelce na tej stronie.

Aby uzyc dane z danego zbioru importujemy je np. do DaVinciTestData.py:

...
if ( dataType == "DC06" ):
    importOptions("/home/people/lhcbsoft/dataopts/lesya_phigamma.py")

elif ( dataType == "2008" ):
    importOptions("$DAVINCIROOT/options/2008-InclJpsiDst.py")

else :
...

Do wygenerowania zbioru w starym formacie .opts sluzy skrypt ~lhcbsoft/dataopts/genopts (powstaje zbior files.opts)

-- MariuszWitek - 19 Jan 2009

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback