Difference: OpisAnalizyOdAdoZ (1 vs. 8)

Revision 82016-10-10 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Nie nalezy dublowac istniejacych opisow. Wystarczy krotka informacja z podaniem linku do odpowiedniej dokumentacji.Jak cos wymaga dlugiego opisu to mozna zastosowac opis na podstronie za pomoca wikiword.
Line: 42 to 42
 
lhcb-proxy-init

Changed:
<
<
SetupProject LHCbDirac dirac-dms-get-file logical-file-name
>
>
lb-run LHCbDirac $SHELL dirac-dms-get-file LFN:file_name
 

Sposob 2 (komenda lcg niskiego poziomu)


Changed:
<
<
lhcb-proxy-init lcg-cp -v --vo lhcb lfn:/grid/lhcb/LHCb/Collision12/filetocopydst file:///xdat1/lhcb/witekma/filetocopy.dst
>
>
lhcb-proxy-init lcg-cp -v --vo lhcb lfn:/grid/lhcb/LHCb/Collision12/filetocopydst file:///xdat1/lhcb/witekma/filetocopy.dst
  Nazwa zbioru w przypadku komendy lcg-cp jest pelna, zawiera dodatkowy przedrostek "lfn:/grid"

Revision 72015-03-18 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Nie nalezy dublowac istniejacych opisow. Wystarczy krotka informacja z podaniem linku do odpowiedniej dokumentacji.Jak cos wymaga dlugiego opisu to mozna zastosowac opis na podstronie za pomoca wikiword.
Line: 64 to 64
  mamy do dyspozycji kilka skryptow: dst-content dst-dump dst-explorer
Added:
>
>
Opis dst-explorer
 Jak sprawdzic tagi DDDB?

-- MariuszWitek - 2013-03-06

Revision 62014-02-18 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Nie nalezy dublowac istniejacych opisow. Wystarczy krotka informacja z podaniem linku do odpowiedniej dokumentacji.Jak cos wymaga dlugiego opisu to mozna zastosowac opis na podstronie za pomoca wikiword.
Line: 40 to 40
 Sposob 1 (komenda DIRAC)
Changed:
<
<
lhcb-proxy-init SetupProject LHCbDirac dirac-dms-get-file logical-file-name
>
>
lhcb-proxy-init
SetupProject LHCbDirac
dirac-dms-get-file _logical-file-name_
  Sposob 2 (komenda lcg niskiego poziomu)

Revision 52013-04-12 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Nie nalezy dublowac istniejacych opisow. Wystarczy krotka informacja z podaniem linku do odpowiedniej dokumentacji.Jak cos wymaga dlugiego opisu to mozna zastosowac opis na podstronie za pomoca wikiword.

Linki do informacji na TWiki LHCb

Added:
>
>
 
  • ....

Typowa analize przeprowadza sie w kolejnych krokach.

Przygotowanie linii do Strippingu

Revision 42013-03-18 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Nie nalezy dublowac istniejacych opisow. Wystarczy krotka informacja z podaniem linku do odpowiedniej dokumentacji.Jak cos wymaga dlugiego opisu to mozna zastosowac opis na podstronie za pomoca wikiword.
Line: 34 to 34
  Nazwy logiczne zbiorow mozna otrzymac z Bookkeepingu. Jest to np taki string: /lhcb/LHCb/Collision12/BHADRONCOMPLETEEVENT.DST/00020241/0001/00020241_00012554_1.bhadroncompleteevent.dst
Changed:
<
<
Kopiowanie trwa dlugo. Warto uruchomic je pod linuxowym screen
>
>
Kopiowanie wielu zbiorow trwa dlugo. Warto uruchomic je w skrypcie pod linuxowym screen
  Sposob 1 (komenda DIRAC)
Line: 59 to 59
  mamy do dyspozycji kilka skryptow: dst-content dst-dump dst-explorer
Added:
>
>
Jak sprawdzic tagi DDDB?
 -- MariuszWitek - 2013-03-06

Revision 32013-03-18 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Added:
>
>
Nie nalezy dublowac istniejacych opisow. Wystarczy krotka informacja z podaniem linku do odpowiedniej dokumentacji.Jak cos wymaga dlugiego opisu to mozna zastosowac opis na podstronie za pomoca wikiword.
 

Linki do informacji na TWiki LHCb

Line: 15 to 17
 

Procesowanie danych i generacja ntupli

Najwygodniej jest procesowac dane za pomoca Gangi. Przed wyslaniem duzej produkcji na grid mozna przeprowadzic lokalne testy za pomoca backend interactive w skrypcie Gangi. W skrypcie Gangi podajemy opcje. Zwykle sa to opce do selekcji (a wlasciwie do zaciesnienia ciec po Strippingu). Pelny przyklad mozna znalezc na koncu DaVinci tutorial 8

Added:
>
>

Praktyczne wskazowki do procesowania danych za pomoca Gangi.

Ktore zbiory sa zapisywane zdalnie na SE a ktore sa sciagane na komputer z ktorego wysylalo sie zadanie?

Jak przebiega sterowanie integrowania zbiorow outpu (merge root files)?

Jak sprawdzic swoje zbiory na gridzie (gdzie sa i jaki jest ich rozmiar)?

 
Added:
>
>
Jak wyrzucic niepotrzebne zbiory z gridu?

Operowanie danymi

 

Jak znalezc dane?

Dane mozna znalezc w Bookkeeping. Nickname calych savesetow mozna wyspecyfikowac w Gandze. Do lokalnych testow warto sciagnac kilka zbiorow na lokalny dysk.

Added:
>
>

Jak sciagnac zbiory z gridu (LFN) na lokalny dysk?

Nazwy logiczne zbiorow mozna otrzymac z Bookkeepingu. Jest to np taki string: /lhcb/LHCb/Collision12/BHADRONCOMPLETEEVENT.DST/00020241/0001/00020241_00012554_1.bhadroncompleteevent.dst

Kopiowanie trwa dlugo. Warto uruchomic je pod linuxowym screen

Sposob 1 (komenda DIRAC)


lhcb-proxy-init SetupProject LHCbDirac dirac-dms-get-file logical-file-name

Sposob 2 (komenda lcg niskiego poziomu)


lhcb-proxy-init lcg-cp -v --vo lhcb lfn:/grid/lhcb/LHCb/Collision12/filetocopydst file:///xdat1/lhcb/witekma/filetocopy.dst

Nazwa zbioru w przypadku komendy lcg-cp jest pelna, zawiera dodatkowy przedrostek "lfn:/grid"

Jak uzyskac informacje o dst?

Sprawdzenie zawartosci.


W srodowisku Bender

SetupProject Bender

 
Changed:
<
<
Jak sciagnac zbiory z gridu (LFN) na lokalny dysk?
>
>
mamy do dyspozycji kilka skryptow: dst-content dst-dump dst-explorer
  -- MariuszWitek - 2013-03-06 \ No newline at end of file

Revision 22013-03-11 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Linki do informacji na TWiki LHCb

Line: 7 to 7
 

Typowa analize przeprowadza sie w kolejnych krokach.

Przygotowanie linii do Strippingu

Changed:
<
<
Przed przystapieniem do pisania wlasnej linii nalezy sprawdzic czy czasem taka linia lub podobna juz istnieje. Robimy to w sposob opisany tutaj DaVinci tutorial 8 we framgmentach dotyczacych Strippingu.
>
>
Przed przystapieniem do pisania wlasnej linii nalezy sprawdzic czy czasem taka linia lub podobna juz istnieje. Robimy to w sposob opisany tutaj DaVinci tutorial 8 we framgmentach dotyczacych Strippingu. Mozna tez zobaczyc na TWiki o strippingu (link powyzej).
  Jezeli nie to nalezy napisac wlasna linie JakNapisacWlasnaLinieDoStrippingu.
Added:
>
>
Jak sprawdzic czy w danych znajduje sie dana linia Strippingu?
 

Procesowanie danych i generacja ntupli

Najwygodniej jest procesowac dane za pomoca Gangi. Przed wyslaniem duzej produkcji na grid mozna przeprowadzic lokalne testy za pomoca backend interactive w skrypcie Gangi. W skrypcie Gangi podajemy opcje. Zwykle sa to opce do selekcji (a wlasciwie do zaciesnienia ciec po Strippingu). Pelny przyklad mozna znalezc na koncu DaVinci tutorial 8

Jak znalezc dane?

Changed:
<
<
Dane mozna znalezc w Bookkeeping. Nickname calych savesetow mozna wyspecyfikowac w Gandze. Do lokalnych testow warto sciagnac kilka zbiorow na lokalny dysk. Mozna to zrobic nastepujaco.
>
>
Dane mozna znalezc w Bookkeeping. Nickname calych savesetow mozna wyspecyfikowac w Gandze. Do lokalnych testow warto sciagnac kilka zbiorow na lokalny dysk.

Jak sciagnac zbiory z gridu (LFN) na lokalny dysk?

  -- MariuszWitek - 2013-03-06

Revision 12013-03-06 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Linki do informacji na TWiki LHCb

Typowa analize przeprowadza sie w kolejnych krokach.

Przygotowanie linii do Strippingu

Przed przystapieniem do pisania wlasnej linii nalezy sprawdzic czy czasem taka linia lub podobna juz istnieje. Robimy to w sposob opisany tutaj DaVinci tutorial 8 we framgmentach dotyczacych Strippingu.

Jezeli nie to nalezy napisac wlasna linie JakNapisacWlasnaLinieDoStrippingu.

Procesowanie danych i generacja ntupli

Najwygodniej jest procesowac dane za pomoca Gangi. Przed wyslaniem duzej produkcji na grid mozna przeprowadzic lokalne testy za pomoca backend interactive w skrypcie Gangi. W skrypcie Gangi podajemy opcje. Zwykle sa to opce do selekcji (a wlasciwie do zaciesnienia ciec po Strippingu). Pelny przyklad mozna znalezc na koncu DaVinci tutorial 8

Jak znalezc dane?

Dane mozna znalezc w Bookkeeping. Nickname calych savesetow mozna wyspecyfikowac w Gandze. Do lokalnych testow warto sciagnac kilka zbiorow na lokalny dysk. Mozna to zrobic nastepujaco.

-- MariuszWitek - 2013-03-06

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback