Difference: RootTmva (1 vs. 2)

Revision 22009-06-09 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Jak uzywac pakiety ROOT i TMVA

Changed:
<
<
>
>

Root

  • oficjalna strona www Root
  • komenda rootenv ustawia srodowisko dla roota. Zwykle jest to w miare swieza wersja pakietu. Starsze wersje dostepne sa sa za pomoca tej samej komendy z parametrem: rootenv 20 ustawi srodowisko dla wersji 5.20.00. Najwazniejsza zmienna srodowiskowa jest $ROOTSYS. W szczegolnosci przyklady znajduja sie w podkatalogach $ROOTSYS/tutorials.
  • Uwaga: Aplikacje DaVinci, Bender ustawiaja swoje wersje Root-a i zaleca sie uzycia rootenv w osobnej sesji aby uniknac konfliktu.
 
Added:
>
>

TMVA

  • opis TMVA mozna znalezc na oficjalnej stronie www TMVA (Users Guide)
  • pakiet TMVA jest zintegrowany z Root-em i znajduje sie w kazdej jego wersji od 5.18 w gore. W katalogu $ROOTSYS/tmva/test znajduja sie przyklady. Aby uzyc TMVA wystarczy skopiowac $ROOTSYS/tmva/test gdzies do wlasnego katalogu
mkdir my_tmva
cd my_tmva
cp $ROOTSYS/tmva/test .
cd test
Najistotniejszym skryptem jest TMVAnalysis.C. Mozna go uruchomic z promptu root-a. W latwy sposob mozna zmodyfikowac ten skrypt aby przeprowadzic wlasna optymalizacje.
  • Uwaga: oryginalny skrypt wykonuje sie bardzo dlugo gdyz wywolywane sa wszystkie metody optymalizacji. Bedzie dzialal bardzo szybko jezeli uzyjemy jedynie jednej lub dwoch metod. W skrypcie TMVAnalysis.C w bloku zaczynajacym sie od liniki "// choose MVA methods to be trained + tested" ustawiamy odpowiednio 0 aby wylaczyc dana metode lub 1 aby ja uaktywnic.
  -- MariuszWitek - 09 Jun 2009 \ No newline at end of file
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback