Difference: ToDo (7 vs. 8)

Revision 82013-03-06 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Deleted:
<
<

Harmonia 3 - akcje

Kompletnosc wniosku mozna sprawdzic przez Wnioskodawca Sprawdz kompletnosc (gorny lewy rog)

Wnioski podpisuje sie w dwoch egzemplarzach. Jeden wysylany jest do NCN a drugi zostaje w IFJ. Partnerzy moga posiadac kopie.

Opisy streszczenia

Streszczenia 1 strona pl. Wstepna wersja zaladowana do wniosku. Trzeba zerknac i jak juz bedzie w porzadku to przetlumaczyc na angielski i zrobic upload obu wersji.

Zalczniki

Upowaznienia - Bogdan.

Oswiadczenia o pomocy publicznej sa wygenerowane. Beda podpisywane razem z wnioskiem.

Plan dzialania

Sznase aby zdazyc na 15 sa male z powodu dlugiej procedury podpisywania na AGH. Ale trzeba liczyc na przedluzenie o tydzien.

Plan:

wtorek - kompletny wniosek.

sroda - czytamy i wprowadzamy poprawki.

czwartek - drukujemy i PDF (PDF i zalaczniki) wysylamy mailem do Warszawy gdzie drukuja, podpisuja i odsylaja kurierem, rownolegle skladamy do podpisu na AGH i w IFJ.

czekamy na podpisane wersje i wysylamy do NCN.

-- MariuszWitek - 2012-09-10

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback