Difference: WebHome (43 vs. 44)

Revision 442015-03-03 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 

Welcome to the LHCbKrak web

Deleted:
<
<

Nowiny, szychty, prezentacje

 

Analizy fizyczne

Deleted:
<
<

Roadmap papers

 

Srodowisko obliczeniowe LHCb

Added:
>
>
 

DaVinci i Ganga

Added:
>
>
 
Stare opisy

ROOT i TMVA

Bender

  • BenderStart - jak zainstalowac i uruchomic skrypt w srodowisku BENDER
  • Bender tutorial
    • przyklady z tutoriala na bal06: /home/people/lhcbsoft/releases/lhcb/BENDER/BENDER_v11r0/Tutorial/BenderTutor/solution/ lub po ustawieniu srodowiska "SetupProject Bender v11r0" sciezka $BENDERTUTORIALROOT/solution

Python - application configuration

Dane na klastrze BAL

  • LokalneDane - iista danych znajdujacych sie na lokalnym klastrze

Dane w CERN

Rekonstrukcja wierzcholkow pierwotnych

Algorytmy systemu wyzwalania

Upgrade IT

Pozyteczne informacje

Added:
>
>

Nowiny, szychty, prezentacje

Roadmap papers

 

LHCbKrak Web Utilities

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback