Difference: ZebraniaLHCbKrak (1 vs. 6)

Revision 62011-06-06 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Zebrania LHCb czwartki 13:00

Line: 22 to 22
 

02.06.2011

09.06.2011

Added:
>
>
 • Wyniki pracy mgr - MCh
 

16.06.2011

Line: 34 to 35
 
 • Status pracy dr - SK
 • Status pracy dr - PM
 • Przeglad tematyki B->DK i wybor tematu pracy dr - AD
Deleted:
<
<
 • Wyniki pracy mgr - MCh
 
 • f_d/f_s, omowienie dopasowanie do rozkladow masy, pomiary BR - PM
 • nowy framework do strippingu - KS
 • zreferowanie ciekawych publikacji/analiz LHCb - wszyscy

Revision 52011-05-04 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Zebrania LHCb czwartki 13:00

Line: 39 to 39
 
 • nowy framework do strippingu - KS
 • zreferowanie ciekawych publikacji/analiz LHCb - wszyscy
 • przedstawienie pomyslu na ciekawy pomiar, pierwsza obserwacje rozpadu B, ... - wszyscy
Changed:
<
<
 • configuracja i uruchamianie aplikacji LHCb - MW,...
>
>
 • zreferowanie publikacji LHCb o produkcji Bs->J/psi f0
 
 • ostatnie modyfikacje rekonstrukcji wierzcholkow pierwotnych - MW
 • ...

Revision 42011-04-12 - PiotrMorawski

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Zebrania LHCb czwartki 13:00

Line: 13 to 13
 

05.05.2011

12.05.2011

Added:
>
>
 • f_d/f_s, omowienie dopasowanie do rozkladow masy, pomiary BR - PM
 

19.05.2011

Revision 32011-04-11 - KatarzynaSenderowska

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Zebrania LHCb czwartki 13:00

Line: 8 to 8
 

21.04.2011

28.04.2011

Added:
>
>
 • nowy framework do strippingu - KS
 

05.05.2011

Revision 22011-04-10 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Zebrania LHCb czwartki 13:00

14.04.2011

Added:
>
>
 • Status pracy dr - SK
 

21.04.2011

Revision 12011-04-07 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Zebrania LHCb czwartki 13:00

14.04.2011

21.04.2011

28.04.2011

05.05.2011

12.05.2011

19.05.2011

26.05.2011

02.06.2011

09.06.2011

16.06.2011

23.06.2011

Tematy - wytnij-wklej pod odpowienia data powyzej jezeli ktos sie zdecyduje (mozna dodawac nowe tematy)

 • Status pracy dr - KS
 • Status pracy dr - SK
 • Status pracy dr - PM
 • Przeglad tematyki B->DK i wybor tematu pracy dr - AD
 • Wyniki pracy mgr - MCh
 • f_d/f_s, omowienie dopasowanie do rozkladow masy, pomiary BR - PM
 • nowy framework do strippingu - KS
 • zreferowanie ciekawych publikacji/analiz LHCb - wszyscy
 • przedstawienie pomyslu na ciekawy pomiar, pierwsza obserwacje rozpadu B, ... - wszyscy
 • configuracja i uruchamianie aplikacji LHCb - MW,...
 • ostatnie modyfikacje rekonstrukcji wierzcholkow pierwotnych - MW
 • ...

-- MariuszWitek - 07 Apr 2011

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback