Difference: ZebraniaLHCbKrak (5 vs. 6)

Revision 62011-06-06 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Zebrania LHCb czwartki 13:00

14.04.2011

 • Status pracy dr - SK

21.04.2011

28.04.2011

 • nowy framework do strippingu - KS

05.05.2011

12.05.2011

 • f_d/f_s, omowienie dopasowanie do rozkladow masy, pomiary BR - PM

19.05.2011

26.05.2011

02.06.2011

09.06.2011

Added:
>
>
 • Wyniki pracy mgr - MCh
 

16.06.2011

23.06.2011

Tematy - wytnij-wklej pod odpowienia data powyzej jezeli ktos sie zdecyduje (mozna dodawac nowe tematy)

 • Status pracy dr - KS
 • Status pracy dr - SK
 • Status pracy dr - PM
 • Przeglad tematyki B->DK i wybor tematu pracy dr - AD
Deleted:
<
<
 • Wyniki pracy mgr - MCh
 
 • f_d/f_s, omowienie dopasowanie do rozkladow masy, pomiary BR - PM
 • nowy framework do strippingu - KS
 • zreferowanie ciekawych publikacji/analiz LHCb - wszyscy
 • przedstawienie pomyslu na ciekawy pomiar, pierwsza obserwacje rozpadu B, ... - wszyscy
 • zreferowanie publikacji LHCb o produkcji Bs->J/psi f0
 • ostatnie modyfikacje rekonstrukcji wierzcholkow pierwotnych - MW
 • ...

-- MariuszWitek - 07 Apr 2011 \ No newline at end of file

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback