Difference: MojeNotki ( vs. 1)

Revision 12013-01-25 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
Added:
>
>
Notki
========================================================================
   Info: 
========================================================================


========================================================================
   Info: adresy http
========================================================================
Toy MC
RooFit http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a051853
Merk  http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a051295

Materialy o rekonstrukcji I. Kisiel
http://www-linux.gsi.de/~ikisel/reco/#

publikacje fizyczne czasopisma
info.ifpan.edu.pl/journal.html
prola.aps.org/
www-lib.kek.jp/KISS/kiss_prepri.html
www.slac.stanford.edu/pubs
http://www.sciencemag.org

conferencje telefoniczne w nowym systemie CERN
http://lhcb-phys.web.cern.ch/lhcb-phys/PPG/phone_conference_instructions.html

publikacje DELPHI
 /afs/cern.ch/delphi/wwwpapers/papers/workdir/
scp -r witek@lxplus.cern.ch:/afs/cern.ch/delphi/wwwpapers/papers/workdir/paper0309 .

strony komuptingu
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LCG/Experiments - uproszczone modele comp

Studia doktoranckie WFiIS AGH
http://newton.ftj.agh.edu.pl/dziekan_dokt/

Image converter
http://www.online-utility.org/image_converter.jsp
http://www.pictureresize.org/online-images-converter.html

========================================================================
   Info: efficiency error wydajnosc blad
========================================================================
 eff = n/N
var = n(N-n)/N**2


========================================================================
   Info: nazwy drukarek w CERN pod xprint
========================================================================
xprint -P13-3003-can file.ps  ! drukarka CERN 13 3 pietro

========================================================================
   Info: Instlacja drukarek w CERN
========================================================================
W7: nowa instrukcja
cmd
start \\cernprintcanon\13-1004-can
autoryzacacja 
cern\witekma
halso_nice

cernprint(hp) oce xerox 

W7:
Urzadzenia i drukarki -> dodaj drukarke -> sieciowa -> nie ma na liscie 
wpisac na okienku lokacji:
\\13-3003-can.print.cern.ch\13-3003-can
lub ogolnie 
\\nazwa.print.cern.ch\nazwa
w autoryzacji wpisac:
user: cern\witek
pass: nice_passord ( taki jak do maila )


========================================================================
   Info: ident, formatowanie programu c
========================================================================
ident -kr -i3 -ts255     ! do formatowania prog C ( wklada spacje itp)

========================================================================
   Info: zapis CDROM, mkisofs i cdrecord
========================================================================
mkisofs -J -r -l -L -U -b images/boot.img -c boot.cat -o ../bootcd.iso .
cdrecord           ! do nagrania takiego obrazu iso
cdrecord -scanbus (aby znalezc dev
cdrecord -v dev=0,0,0 -sao my.iso


========================================================================
   Info: testbeam info
========================================================================
lhcb-velo-testbeam@lhcb-lb.cern.ch | aby przeslac cos na liste testbeam velo
http://lhcbproject.web.cern.ch/lhcbproject/velo/testbeam/  

========================================================================
   Info: a2ps syntax
========================================================================
a2ps -1 -f 8 -o u.ps < s.log   ! font 8; -1 znaczy 1 strona na A4
                 ( zwykle drukuje 2 strony na A4 ) 

a2ps -B -1 -R -o u.ps < s.log  ! portrait (R), noheader(B)

========================================================================
   Info: sue
========================================================================
Instalacja sue (ssh)
 - rozpakowac /afs/cern.ch/project/sue/pro/
 - ~/dist/etc/sue.bootstrap
 - ~/dist/etc/sue.install 
  np sue.install -force 
  typowo =sshd secinetd security
 informacja: 
 /afs/cern.ch/project/sue/pro/i386_redhat60/info.html
 http://wwwinfo.cern.ch/dis/sue/

========================================================================
   Info: tklife
========================================================================
/usr/local/lib/hepix/shells/tools/tklife

========================================================================
   Info: pcmcia
========================================================================
Instalacja:
- tar najnowszy np z sunsite
- make config, make all, make install bedac w rozpakowanym dir.
Opis w HOWTO-PCMCIA 

Konfiguracja pcmcia-eth0:

??????????????????????????

gdy nie rozpoznaje adresu karty dopisac do /etc/pcmcia/config

module "pcnet_cs" opts "hw_addr=0x00,0x80,0xc8,0x01,0x02,0x03"


========================================================================
   Info: xterm w kde, emacs parametry
========================================================================
/usr/bin/X11/xterm -sb -sl 512 -fn 9x15 -bg blanchedalmond
emacs -fn 9x15 -bg antiquewhite
emacs -fn 9x15 -bg darkslategray -fg white

========================================================================
   Info: listowanie wszystkic zbiorow po TAB
========================================================================
set autolist=on

========================================================================
   Info: emacs nice scrolling
========================================================================
dolozyc do ~/.emacs
(setq scroll-step 1) 

========================================================================
   Info: rpm komendy
========================================================================
rpm -q -a    wydruk wszystkich rmps zainstalowanych
rpm -i      install package
rpm -U      upgrade do nowszej wersji

========================================================================
   Info: cvs komendy
========================================================================
cvs checkout 
cvs add 
cvs commit 

========================================================================
   Info: fuser - otwarte zbiory na danym fs
========================================================================
 fuser -mu  (m list processes u list username
 umount -l  ( lazy umount aby odmontowac uzywany nfs)


========================================================================
   Info: access to services: ftp, at, cron
========================================================================
/etc/ftpusers (Linux) ma byc 600


========================================================================
   Info: yp nis
========================================================================
Instalacja:
 server:
???????????????????
 klient: 
- dodac w passwd na koncu +::::::
- na serwerze dodac nowy host do /var/yp/securenets 
 jezeli jest zablokowany dostep dal wszystkich !!!
- dodac do /etc/hosts ip servera
- /etc/yp.conf ??? 

Modyfikacja
po modyfikacji np uzytkownika:
 cd /var/yp ; make

Dodanie nowego nodu:
wstawienie do /etc/ypconf domainname i serwer
uruchomienie ypbind (add portmap)
uruchomienie klienta nfs jezeli potrzeba (add nfslock)
ustawienie domainname (etc/defaultdomain lub w etc/sysconfig/network
ustawienie /etc/nsswitch.conf (dodanie passwd: files nis) 
                aby sprawdzac haslo poprzez nis


========================================================================
   Info: ssh sshd
========================================================================
ssh versja 1.2-30
ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/ssh/
rozpakowac tar ( opis w INSTALL ):
./configure
make 
make install

========================================================================
   Info: ldd - sprawdzanie zaleznosci od bibliotek dynamicznych
========================================================================
ldd - sprawdzanie zaleznosci zbiorow exe od bibliotek dynamicznych


========================================================================
   Info: OT www
========================================================================

Info on getting starting:
-------------------------
http://home.cern.ch/~lhcbott/tracking/splitversion-notes.html 


Code documentation generated with doxygen and dot:
--------------------------------------------------
http://home.cern.ch/~lhcbott/tracking/codedoc2/html/index.html 


========================================================================
   Info: tcpdump 
========================================================================
tcpdump host xpcdel4
tcpdump dst host xpcdel4
tcpdump src host xpcdel4

========================================================================
   Info: zaciskanie kabelkow sieciowych RJ-45
========================================================================
1 2 3 4 5 6 7 8  
1 2 5 4 3 6 7 8

przyklad
b-braz | braz | b-ziel | nieb | b-nieb | ziel | b-poma | poma

========================================================================
   Info: drukarki linux redhat
========================================================================
uruchomic printtool jako root ( pamietac o ustawieniu FILTERS, 
np postscrip printer, A4, 600x600dpi.
typowe entry dla kolejki remote
    :sd=/var/spool/lpd/hpl130:\
    :mx#0:\
    :sh:\
    :rm=opus1.ifj.edu.pl:\
    :rp=hpl130:\
    :if=/var/spool/lpd/hpl130/filter:


========================================================================
   Info: przeladowanie systemu - zbiory do zachowania
========================================================================
/home - uzytkownicy powinni byc zalozeni na osobnym fs

/etc/passwd | /etc/shadow
/etc/group
/etc/fstab
/etc/exports
/etc/printcap
/etc/resolv
/etc/hosts


/var/spool/mail

========================================================================
   Info: www - szukanie po listach dyskusyjnych 
========================================================================
www.deja.com/usenet - szukanie po listach dyskusyjnech ( search and )

========================================================================
   Info: www - linki Linuxa 
========================================================================
http://www.linux-laptop.net/
ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel ( takze na sunsite )

========================================================================
   Info: Jednostki szybkosci komputerow SI2K, MIPS ...
========================================================================

Pentium4 3 GHz - 1200 SI2K

========================================================================
   Info: Bandwidth i rozmiar danych MC dla LHCb
========================================================================

I assume 50 * 3 GHz Xeons. It gives ~ 50 kSi2K so roughly about 1 
event per second. Full MC info gives about 0.5 MB/event so: 
bandwidth  - 5 Mb/s
2 TB data  - after 2 or 3 months of running with some inefficiency.


========================================================================
   Info: Bios na PC, startup Windows etc
========================================================================

Wejscie do BIOS notebooka - F2
Start Windows krok po kroku - F8

========================================================================
   Info: shell z opcja debug ( echo komendy ) 
========================================================================

ksh -v
csh -v

========================================================================
   Info: problemy z ghostview (gv)
========================================================================

Wyrzucic file konfiguracyjny:
/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/GV

========================================================================
   Info: zablokowany zdalny xterm
========================================================================
Jezeli nie mozna otworzyc xterm nalezy odblokowac /dev/ptmx
chmod g+wr /dev/ptmx
chmod o+wr /dev/ptmx


========================================================================
   Info: zablokowany xdm
========================================================================

wkomentowac linie /usr/X11R6/lib/X11/xdm/Xaccess
*                  #any host can get a login window
lub dodac podgrupe komputerow autoryzowanych

========================================================================
   Info: afs fs setacl
========================================================================
Aby ustawic protekcje:
fs setacl rldw system:anyuser

Aby zamienic rekurencyjnie wszystkie kartoteki ponizej:
cd ~new/mycmt
find . -type d -print -exec fs setacl {} system:anyuser rl \;


========================================================================
   Info: Linux debugger
========================================================================
debugger okienkowy na Linuxa: ddd lub xxgdb lub gvd
gvd => http://libre.act-europe.fr/

========================================================================
   Info: Baza danych pytan i odpowiedzi User.Support w CERN
========================================================================
http://cern.ch/consult/qas

========================================================================
   Info: LHCb rozne
========================================================================
haslo cvs lhcb repository: CERNuser do checkout zpoza AFSa

========================================================================
   Info: fbackup frecover na HP-UX
========================================================================
Aby zrobic liste:
frecover -f users_incr_1.fb -x -N -v
Aby rozpakowac do biezacej kartoteki a nie w oryginalne miejsce:
frecover -f users_incr_1.fb -x -X -i /home/delphi/witek/mail
To samo ale ze zbioru gz:
gunzip -c users_incr_1.fb.gz | frecover -f - -x -X -i /home/delphi/witek/mail

========================================================================
   Info: stage
========================================================================
stagein -F F -l al -V R05631 -q 23 linktmp

Nowe komendy:
stager_qry -M


========================================================================
   Info: merge ps files
========================================================================
ghostscript -dNOPAUSE -sDEVICE=pswrite -dBATCH -sOutputFile=out.ps part1.ps part2.ps part3.ps

========================================================================
   Info: rpm PROGRAM INSTALLATION
========================================================================

rpm -ivh filename.rpm
(=RedhatPackageManager, install, verbose, hashes displayed to show progress, as root.) Install 
a content of RedHat rpm package(s) and print info on what happened. Keep reading if you prefer 
a GUI installation.

rpm -qpi filename.rpm
(=RedhatPackageManager, query, package, list.) Read the info on the content of a yet uninstalled 
package filename.rpm.

rpm -qpl filename.rpm
(=RedhatPackageManager, query, package, information.) List the files contained in a yet 
uninstalled package filename.rpm.

rpm -qf filename
(=RedhatPackageManager, query, file.) Find out the name of the *.rpm package to which the file 
filename (on your hardrive) belongs.

========================================================================
   Info: cvs commit
========================================================================
cvs commit -m "brief message" filename
 commit of relese.note also
========================================================================
   Info: cvs sticky flag
========================================================================
to remove sticky flag and commit
cvs update -A
cvs commit -m "fix uninitialized variable"


========================================================================
   Info: X11 refresh redraw screen
========================================================================

jezeli startujemy kde, to mozna w /usr/lib/X11/xdm/Xservers
wpisac linie
:0 local /usr/X11R6/bin/X +bs i zrestartowac Xserver, powinno dzialac 
pod wszystkimi linuksami 7.x.


========================================================================
   Info: RAID commands
========================================================================
status
cat /proc/mdstat
jezeli jeden dysk padl to
utworzyc partycje i sformatowac i nadac typ raid autodetect (FD)
(mkfs -t ext2 /dev/hdx)
dodac na goraco:
raidhotadd /dev/md0 /dev/hdx

========================================================================
   Info: Konfiguracja statycznego IP IFJ
========================================================================

fwe01.ifj.edu.pl
149.156.44.51

========================================================================
   Info: X11 sever for windows
========================================================================

http://www.microimages.com/mix/

========================================================================
   Info: wall warning send to all
========================================================================

wall - warning, sending, users, shutdown

========================================================================
   Info: print switch slc3 cups
========================================================================

na SLC3
# /usr/sbin/alternatives --config print
i wybrac z menu 2 (/usr/bin/lpr.cups)

administarcja
http://localhost:631/admin

lpd://printserver.ifj.edu.pl/hplnz11-1?reserve=yes
reserve=yes oznacza "use strict lpd protocol RF..."

========================================================================
   Info: print xp drukarki
========================================================================
Pod windows XP
- dodac uslugi "inne uslugi drukowania" (aby port LPR byl dostepny)
- dodac drukarke (port lpr) specyfikujac odpowiedni serwer lpd
- usunac ze zbioru drukarka.pdd (znalezc go na komputerze) z linii
 Protocols pjl a zostawic ten drugi. Wtedy na wydruku nie pojawia 
 sie linijki sterujace drukarki (trzy linie zaczynajace sie od ^) 


========================================================================
   Info: webmonkey php
========================================================================
http://hotwired.lycos.com/webmonkey/index.html

========================================================================
   Info: preprinty
========================================================================
prola.aps.org
www-lib.kek.jp/KISS/kiss_prepri.html
www.slac.stanford.edu/pubs

========================================================================
   Info: debian mirrors
========================================================================

PL Poland
---------           ftp          http
ftp.pl.debian.org       /debian/        /debian/
debian.mps.krakow.pl      /mirror/debian/    /debian/
ftp.icm.edu.pl         /pub/Linux/debian/   /pub/Linux/debian/
zagloba.t19.ds.pwr.wroc.pl   /debian/                            
mirror.ipartners.pl      /pub/debian/                          
ftp.ps.pl           /pub/Linux/debian/   /pub/Linux/debian/
ftp.man.szczecin.pl      /pub/Linux/debian/                       
========================================================================
   Info: temat pracy magisterskiej
========================================================================

Optymalizacja algorytmu rekonstrukcji wierzcholkow oddzialywania w
eksperymencie LHCb.

========================================================================
   Info: adresy MAC MWASUS
========================================================================
eth    00-13-D4-33-3A-58
wireless  00-12-f0-9c-c1-ed


========================================================================
   Info: apt-get problem NO_PUBKEY
========================================================================
wget http://ftp-master.debian.org/ziyi_key_2006.asc -O - | apt-key add -

========================================================================
   Info: Konto Instytutu
========================================================================

Bank: BPH O/Krakow
   ul. Pijarska 1, 31015 Krakow, Poland

Account No: 12106000760000320000468223
SWIFT:   BPHKPLPK

Transfer Name: LHC2006

---------------------------------------------

BPH
Al. Pokoju 1
31-548 Krakow
Poland


IBAN:  PL 12106000760000320000468223
Swift:  BPHKPLPK
  

Comment(important):  LHC2006

----------------------------------------------

Nr kosztow:
------------ 
BG w IFJ
  EU F14002
  PL B11010 

Hab G11312
PBS LHCB W11006

T252100 - LHCb Krakow numer kosztow

LHCB PBS 2008 W11015 
LHCB PBS 2010 W17027 

========================================================================
   Info: wireless asus
========================================================================
ipw2200.sourceforge.net

========================================================================
   Info: Grub recover boot
========================================================================
zbootowac sie z rescue
- chroot /mnt/yyyy - tam gdzie jest podmontowany oryginalny /
- grub-install /dev/hda
albo
grub-install --root-directory=/mnt/yyy /dev/hda========================================================================
   Info: Sprzet
========================================================================

Linksys SRW2016-EU 16 portowy 1500 PLN.
Laptop HP nx8220 1600 1000 15" Centrino.


========================================================================
   Info: LHC parameters
========================================================================

E stored in beam     700 MJ - 
E stored in magnets    10 GJ - Airbus A380 at speed 700 km/h
Power at nominal work   200 MW ( Geneva canton peak consumption 400 MW )

========================================================================
   Info: genCatalog
========================================================================

genCatalog -o dc06sim.txt -c lll.opts -p poolCatalog.xml -s CERN -P rfio

========================================================================
   Info: linuxsoft linux distribution slc
========================================================================

http://linuxsoft.cern.ch/cern/slc44/iso/

========================================================================
   Info: ps util
========================================================================
psnup -2 - aby zamienic na ps 2 strony na 1


========================================================================
   Info: tex po polsku
========================================================================

male literki w caption
\usepackage[small]{caption}


Podmiana Tablica na Tabela w pliku znajdujacym sie w dir texa
/usr/share/texmf/tex/generic/babel/polish.ldf
\def\listtablename{Spis tablic}%
\def\tablename{Tablica}%

Odkomentowac linie z polska hypenacja w pliku configuracyjnym
/usr/share/texmf/tex/generic/config/language.dat
%! polish   plhyph.tex

fmtutil --all 
aby uwzglednic zmiany


========================================================================
   Info: pc konfigurator
========================================================================
google konfigurator procesor dysk
1.
http://sklep.komputronik.pl/konfigurator/
2
http://www1.euro.dell.com/content/products/category.aspx/desktops?c=pl&l=pl&s=pa
d
wejdz na szczegoly i pozniej skonfiguruj
3
http://www.proline.pl/shop.php?id=konfigurator
4
http://www.apollo.pl/konfig
5
http://www.skynet.pl/?module=konfigurator&typ=komputery


hbook set stat 1001 ID i RMS


openldap na klastrze blade
compat-openldap-2.1.30-6.4E
openldap-2.2.13-6.4E
openldap-2.2.13-6.4E

rpm -e compat-openldap --allmatches

(i tak raczej nie beda potrzebne)
i

yum clean metadata ; yum update

.. aha: prosze zobaczyc jakie ma Pan wersje przed
usunieciem:

rpm -q compat-openldap openldap


========================================================================
   Info: getpack cvs anonymos 
========================================================================


cvs -d :pserver:anonymous@isscvs.cern.ch:/local/reps/lhcb login
getpack -f anonymous Phys/DaVinci

dziala. Przy pierwszej komendzie nalezy po password ncisnac return.

========================================================================
   Info: using LHCBDEV development area 
========================================================================

setenv CMTPROJECTPATH ${User_release_area}:${LHCBDEV}:${LHCBPROJECTPATH}


========================================================================
   Info: ROOFIT examples LHCb 
========================================================================
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCb/LikelihoodFitting

========================================================================
   Info: Wlaczanie serwisow na stale init.d 
========================================================================
chkconfig --add nfslock
chkconfig --del yum-autoupdate

np LHCb wymaga aby na maszynie chodzil nfslock jezeli 
instalacja softwaru jest na nfs

========================================================================
   Info: Recover files linux
========================================================================
http://blog.lxpages.com/2007/06/21/linux-file-recovery/
http://www.cyberciti.biz/tips/linuxunix-recover-deleted-files.html
http://www.cyberciti.biz/tips/linux-recover-deleted-files-with-lsof-command.html


========================================================================
   Info: Particles names etc in LHCb
========================================================================
PARAMFILESROOT/data/ParticleTable.txt
to prepare electron for TConf add line
L0ElectronDecision.CaloMakerTool="ElectronSeedTool";

========================================================================
   Info: Write selected DST events
========================================================================
ApplicationMgr.OutStream += { "InputCopyStream/InputCopyStream"};
InputCopyStream.RequireAlgs = { "CheatedSelection" };
InputCopyStream.Output = "DATAFILE='PFN:MySel.dst' TYP='POOL_ROOTTREE' OPT='REC'";

========================================================================
   Info: lcg-cp copy file from grid to local disk
========================================================================
lcg-cp --vo lhcb lfn:/grid/lhcb/production/DC06/L0-v1-lumi2/00001959/DST/0000/00001959_00000004_1.dst file:/tmp/witekma//00001959_00000005_1.dst
Z bazy danych dostaje sie nazwy lfn bez poczatkowego grid!
wazne aby przed nazwa lokalnego zbioru byl "file:"


========================================================================
   Info: web browsing linux jak nie ma firefox-a
========================================================================
kfmclient openProfile webbrowsing

========================================================================
   Info: konwerter grafiki
========================================================================
Program blender (win i linux)
http://home.austin.rr.com/reubenrachel/reuben/3D/

STL_UTIL


========================================================================
   Info: R/W NTFS linux
========================================================================
http://www.ntfs-3g.org/
skompilowac i zainstalowac pakiet

jezeli brakuje modulu fuse to:
yum install fuse fuse-ntfs-3g dkms dkms-fuse
modprobe fuse

mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /diskc

========================================================================
   Info: sshfs
========================================================================
yum install fuse-sshfs
dodac uzytkownika do grupy fuse (uwaga dziala po ponownym zalogowaniu sie)
sshfs user@remote:remote_dir local_dir
fusermount -u local_dir (aby odmontowac)

========================================================================
   Info: konta cern
========================================================================
cra.cern.ch  mozna odblokowac.

========================================================================
   Info: linux screen
========================================================================

screen -ls       # list all screen secions
screen -r screen_id   # reattach to screen_id
CTRL a d        # detach screen
 
========================================================================
   Info: nightly nightlies SetupProject
========================================================================
SetupProject DaVinci HEAD --build-env --nightly lhcb1
getpack Phys/DaVinci head
SetupProject DaVinci HEAD --nightly lhcb1SetupProject DaVinci --nightly lhcb1
SetupProject DaVinci --dev-dir /afs/cern.ch/lhcb/software/nightlies/lhcb1/Mon

----- from scratch
setenvDaVinci HEAD --nightly lhcb1
getpack Phys/DaVinci head
getpack Other/Package head
...
cd Phys/DaVinci/cmt
cmt br make
SetupProject DaVinci HEAD --nightly lhcb1
gaudirun.py ../options/DaVinci.py


========================================================================
   Info: Stephan Nies nightly script
========================================================================
cd /afs/cern.ch/user/s/snies/project-nightfly
source SetupNightlyMoore.csh day=Mon slot=lhcb2

getpack Hlt/Hlt1Lines
cd $MOOREROOT/cmt
SetupProject Moore HEAD --nightly lhcb2
cmt br cmt make
gaudirun.py ../options/Moore.py > l01.log &

========================================================================
   Info: linux root password recovery
========================================================================

GRUB:
Podczas boot wyedytowac linijke wpisujac na koncu single
w niektorych systemach trzeba dopisac init=/bin/sh
pozniej ewentualnie
mount -o remount /dev/hda2
passwd

Na Ubuntu aby wejsc w grub nalezy przyciskac Shift po wlaczeniu (jak nie dziala to Esc)

Alternatywna metoda jest boot z CD live podmontowanie dysku 
i wyczyszczenie hasla roota w shadow. 


========================================================================
   Info: Apache misc
========================================================================
aby dodac katalog nalezy dopisac /etc/apache2/apache2.conf

# add publishing area for users
Alias /public_users /home/www

Options +Indexes
AllowOverride all


AllowOverride all - ta opcja powoduje ze zbiory .htaccess zaczynaja dzialac

========================================================================
   Info: TWiki misc
========================================================================
Instalacja TWiki pod debianem: apt-get install twiki

Start:
http://nz11-agh1.ifj.edu.pl/cgi-bin/twiki/view

W przypadku problemow z administratorem mozna wyedytowac recznie
/var/lib/twiki/data/Main/TWikiAdminGroup.txt
i dodac wybranego uzytkownika do grupy administratorow


========================================================================
   Info: ssh misc
========================================================================
Aby usunac opoznienia przy loginach ssh dodac do /etc/ssh/sshd_config
UseDNS no
restart kill -HUP pid_sshd


========================================================================
   Info: ups linux
========================================================================
pakiet nut (Network UPS Tools)
apt-get install

aby udostepnic tty dla uzytkownika nut:
Create the file /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules
# /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules
KERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"

aby zainstalowac monitoring
apt-get install nut-cgi 
aby monitorowac
http://nz11-agh1.ifj.edu.pl/cgi-bin/nut/upsstats.cgi


========================================================================
   Info: mysql
========================================================================
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address      = 127.0.0.1
#
zmienic na faktyczny adres IP wtedy bedzie mozna sie laczyc remote.

Inne wskazowki:
http://www.cyberciti.biz/tips/how-do-i-enable-remote-access-to-mysql-database-server.html 

========================================================================
   Info: gcc g++ debian
========================================================================
 apt-get install build-essential

========================================================================
   Info: java debian
========================================================================

dolozyc non-free w /etc/apt/sources.list

deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ etch main non-free
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ etch main non-free


apt-get install sun-java5-jre
apt-get install sun-java5-jdk

========================================================================
   Info: unix generacja username and password htaccess
========================================================================
 apt-get install build-essential


========================================================================
   Info: google ver code
========================================================================
62584afb-743bc5db-c27cbd2c9b

========================================================================
   Info: Moore from nightlies
========================================================================
SetupProject Moore HEAD --nightly lhcb2 Fri
cd cmtuser/Moore_HEAD/Hlt/Moore/cmt 
debug mode
setenv CMTCONFIG $CMTDEB
gaudirun.py ../options/Moore.py > l2.log

cd /afs/cern.ch/user/s/snies/project-nightfly
source SetupNightlyMoore.csh day=Fri slot=lhcb2

nowe sloty:
SetupProject DaVinci HEAD --build-env --nightly lhcb-head
getpack Phys/DaVinci head
SetupProject DaVinci HEAD --nightly lhcb-head

========================================================================
   Info: lsof command
========================================================================
lsof `which mc`      kto uzywa mc
ls -c mc         jakie zbiory uzywa mc
lsof -p 1524       otwarte pliki procesu pid=1524
lsof -u thor       zbiory otwarte uzytkownika thor
lsof -i:22        kto uzywa portu 22
lsof -i@www.playboy.com  kto oglada strone
lsof /dev/cdrom      zbiory otwarte na /dev/cdrom


========================================================================
   Info: manual page jako txt
========================================================================
man dhcpd.conf | col -b > man.txt   zapisac strone man jako txt

========================================================================
   Info: network tools
========================================================================
Debian: netwox netwag (GUI)
apt-get install netwox


========================================================================
   Info: root login disable ssh gui start 
========================================================================
/etc/ssh/sshd_config  PermitRootLogin no
su -p -  ( -p preserve environment a wiec X display tez )


========================================================================
   Info: linux version distribution 
========================================================================
cat /etc/*{release,version}
/etc/issue
/etc/motd


========================================================================
   Info: gaudirun generate options only
========================================================================
gaudirun.py -n -v -o options.pkl 


========================================================================
   Info: malloc check memory
========================================================================
setenv MALLOC_CHECK_ 3

========================================================================
   Info: obraz dysku lub partycji backup
========================================================================
Zbootowac linux live np Knoppix
dd if=/dev/hda1 | gzip -1 > part1.img.gz
obraz dysku mozna pozniej odtworzyc na oryginalnej partycji
gzip -c part1.img.gz | dd of=/dev/hda1
opcja -c oznacza aby pisac na std output


========================================================================
   Info: Xen - polskie litery pod wirtualnym XP 
========================================================================
Lewy ctrl-alt

========================================================================
   Info: tcsh debug
========================================================================
#/bin/csh -x
lub
set echo on  unset echo

========================================================================
   Info: LHCb configuracja
========================================================================
DaVinci().HltThresholdSettings = "Physics_10000Vis_1000L0_40Hlt1_Apr09"

========================================================================
   Info: LHCb rozne
========================================================================
Offline selected MC09
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCb/NewCpOfflineSelected

========================================================================
   Info: Tier-3 at CERN
========================================================================

bsub -Is -q lhcbt3inter tcsh -l

To use it:
> bsub -q lhcbt3 Ex1.py //submit a job. Note you do NOT give time limit!. The
>             limit is a few days. Hence, if your job is in a loop,
>             it will run really(!) for a few days!
> bjobs -q lhcbt3 -u all //show all jobs 
> bhosts -R lhcbt3    //number of nodes
> 

========================================================================
   Info: get entire project
========================================================================
getpack -P -r Moore v9r1
SetupProject MOORE v9r1


========================================================================
   Info: New naming of nightly slots
========================================================================

lhcb2 --> lhcb-head
lhcb3 --> hcb-prerelease

lhcb4 --> lhcb-gaudi-head
lhcb5 --> lhcb-head-windows
lhcb6 --> lhcb-lcg-head

========================================================================
   Info: Ganga/Grid commands
========================================================================
Ganga
jobs(8).subjobs(0).backend.getOutputData()
[js for js in j.subjobs if js.backend.status=='Stalled']


Shell (SetupProject LHCbDirac)
dirac-dms-get-file /lhcb/user/m/malexand/2103/2103034/D2KPiNtuplev22r1.root 
lfc-ls -l /grid/lhcb/user/w/witekma


========================================================================
   Info: python examples Bender examples
========================================================================
PANORAMIX_v18r7/Vis/GaudiPythonTutorial/python


========================================================================
   Info: NFZ ZUS
========================================================================
ZUS - National Social Insurance Institution
NFZ - National Health Fund

========================================================================
shh connection timeout keep alive
========================================================================
$HOME/.ssh/config
and put:
ServerAliveInterval 60

lub
ssh -o TCPKeepAlive mark@localhost

========================================================================
   Info: CPU power
========================================================================

1344 Xeon QuadCore 2.33 GHz - 50 TFlops 
Cyfronet ma 88 TFlops = (88/50)*4*1344 = 9500 rdzeni.

========================================================================
   Info: Event codes lhcb convention
========================================================================
http://cdsweb.cern.ch/record/855452/files/lhcb-2005-034.pdf========================================================================
   Info: Inspect linux box commands
========================================================================


Handy bash commands for finding out stuff in Linux:
# Find CPU specifications
cat /proc/cpuinfo

# Find running kernel version
uname -r

# What compiler version do I have installed
gcc -v
gcc --version

# What is the running kernel and compiler installed
cat /proc/version

# Find X server version
X -showconfig

# What pci cards are installed and what irq/port is used
cat /proc/pci

# What kernel modules are loaded
lsmod

# Memory and swap information
cat /proc/meminfo
free
An article: Tips for Optimizing Linux Memory

# How are the hard drives partitioned
fdisk -l

# How much free/used drive space
df -h

# Show disk usage by current directory and all subdirectories
du | less

# What takes up so much space on your box
# Run from the directory in question and the largest chunk shows up last
find $1 -type d | xargs du -sm | sort -g

# What is the distribution
cat /etc/.product
cat /etc/.issue
cat /etc/issue
cat /etc/issue.net
sysinfo

# For finding or locating files
find
locate
which
whereis

# Use dmesg to view the kernel ring buffer (error messages)
dmesg | less

# Watch error messages as they happen (sysklog needed)
as root, tail -f /var/log/messages (shows last 10 lines, use a number in front of f for more lines)

# What processes are running
ps -A

# Find a process by name
ps -ef | grep -i 
For example, XCDroast
ps -ef xcdroast

# See current environment list, or pipe to file
env | more
env > environmentvariablelist.txt

# Show current userid and assigned groups
id

# See all command aliases for the current user
alias

# See rpms installed on current system
rpmquery --all | less
rpmquery --all > 
rpmquery --all | grep -i 

Autospec for tarballs
RPM tools

# What directory am I using
pwd

# Get ls colors in less
ls --color=always | less -R


========================================================================
   Info: Infiniband info
========================================================================
#list devices
ibv_devinfo

========================================================================
Routing bits
========================================================================

HLT1 Phys 46
HLT2 Phys 77

========================================================================
   Info: Terminal Server CERN
========================================================================
Podlaczanie z komputera CERN poprzez przegladarke lub Remote Desktop connection
Podlaczanie z komputera zewnetrznego
Win7 
start remote connection lub mstsc
Opcje zaawansowane -> ustawic gateway cerngt.cern.ch i odpowiednie opcje 
https://winservices.web.cern.ch/winservices/Help/?kbid=350001
Zaznaczyc: Use my TS Gateway credentials foe the remote computer


========================================================================
   Info: Moore from nightlies
========================================================================

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCb/LHCbNightlies#Running_from_the_nightlies 

 SetupProject Moore HEAD --build-env --nightly lhcb-head [Wed]
 getpack Hlt/Moore head
 SetupProject Moore HEAD --nightly lhcb-head
 cd Hlt/Moore/options/
 gaudirun.py Moore.py


========================================================================
   Info: SeLinux
========================================================================

sestatus
setenforce Permissive/Enforcing
ls -Z (list atributes)

========================================================================
   Info: ssh login without password
========================================================================

ssh-keygen
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub remote_host

bug fedora15 centos6 przy passswordlee root z selinux enforced
aby poprawic nie wylaczjac selinux:
restorecon -R -v /root/.ssh

========================================================================
   Info: Specint FLOPS 
========================================================================

Procesor I7 (920 3.4GHz) 
 - Spec CPU2006: ~50 CFP2006, CINT2006 
 - 70 GigaFLOPS

========================================================================
   Info: RealVNC linux
========================================================================

Na linuxie pojawia sie blad Rect too big. Znika po uzyciu opcji Fullcolor=1

 vncviewer Fullcolor=1 remote_host

========================================================================
   Info: git CC1 repository
========================================================================

git clone gitolite@redmine.ifj.edu.pl:cc1

========================================================================
   Info: Szybkie sprawdzenie otwartych portow Linux
========================================================================

netstat -tulnap


========================================================================
   Info: tar exclude
========================================================================

tar -cf cmtuser.tar cmtuser --exclude cmtuser/Gauss_v41r1/Sim/Gauss/options &

========================================================================
   Info: nfs checks
========================================================================

check nfs version on server
rpcinfo -u localhost nfs

check what version fof nfs is mounted
nfsstat -m 


========================================================================
   Info: vplayer - installation of vmtools
========================================================================

Aby skrypt instalacyjny wykonal sie bez problemow nalezy doinstalowac odpowiednie pakiety:

apt-get install linux-headers-$(uname -r) make gcc

========================================================================
   Info: recording tools
========================================================================

ffmpeg -f x11grab -s 1024x768 -r 30 -i :0.0 ~/out.mpg

gtk-recordmydesktop np na ubuntu (apt-get install gtk-recordmydesktop)

========================================================================
   Info: sphinx latexpdf
========================================================================
Aby usunac puste strony z wersji pdf nalezy dodac:
latex_elements = {
  'classoptions': ',english,oneside,openany'
}

========================================================================
   Info: NAT
========================================================================
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# nat z eth0 na eth1
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT


========================================================================
   Info: ip routing na stale
========================================================================
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1</pre></td></tr></table></div><!--/patternSearchResults--></div><!--/patternDiff-->
</div><!--/patternSearchResults-->
<a name="topic-actions"></a><div class="patternTopicActions"><div class="patternTopicAction"><span class="patternActionButtons"><a href="/do/view/Sandbox/MojeNotki">View topic</a><span class='twikiSeparator'>&nbsp;|&nbsp;</span><span><span><a href='/do/rdiff/Sandbox/MojeNotki?type=history' rel='nofollow' title='View total topic history' accesskey='h'><span class='twikiAccessKey'>H</span>istory</a></span>: <a rel="nofollow" href="/do/view/Sandbox/MojeNotki?rev=1">r1</a></span><span class='twikiSeparator'>&nbsp;|&nbsp;</span><a href="/do/oops/Sandbox/MojeNotki?template=oopsmore&amp;param1=1&amp;param2=1" rel='nofollow'>More topic actions...</a></span></div><!--/patternTopicAction--></div><!--/patternTopicActions--></div><!-- /patternTopic-->
</div><!-- /patternMainContents-->
</div><!-- /patternMain-->
</div><!-- /patternFloatWrap-->
<div class="clear">&nbsp;</div>
</div><!-- /patternOuter--><div id="patternBottomBar"><div id="patternBottomBarContents"><div id="patternWebBottomBar"><div class="twikiCopyright"><span class="twikiRight"> <a href="http://twiki.org/"><img src="/pub/TWiki/TWikiLogos/T-badge-88x31.gif" alt="This site is powered by the TWiki collaboration platform" width="88" height="31" title="This site is powered by the TWiki collaboration platform" border="0" /></a></span><span class="twikiRight" style="padding:0 10px 0 10px"> <a href="http://www.perl.org/"><img src="/pub/TWiki/TWikiLogos/perl-logo-88x31.gif" alt="Powered by Perl" width="88" height="31" title="Powered by Perl" border="0" /></a></span><span class="twikiRight"> <a href="http://twiki.org/"><img src="/pub/TWiki/TWikiLogos/T-badge-88x31.gif" alt="This site is powered by the TWiki collaboration platform" width="88" height="31" title="This site is powered by the TWiki collaboration platform" border="0" /></a></span>Copyright &copy; 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. <br /> Ideas, requests, problems regarding TWiki? <a href='mailto:?subject=TWiki%20Feedback%20on%20Sandbox.MojeNotki'>Send feedback</a></div><!--/patternWebBottomBar--></div><!-- /patternBottomBarContents--></div><!-- /patternBottomBar-->
</div><!-- /patternPage-->
</div><!-- /patternPageShadow-->
</div><!-- /patternScreen-->
</body></html>