Difference: DiracAndGanga ( vs. 1)

Revision 12012-06-28 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Zebranie 28-06-2012:

Spotkania robocze co dwa tygodnie - czwartek 15:00

Kontakty z wloskimi developerami za pomoca Skype

Nasze poczatkowe zaangazowanie:

  • Integracja Bookkeeping z Dirac-iem
  • Instalacja nowej wersji Diraca. Nowe wersje maja miec dobrze oddzielona czesc podstawowa od specyficznych nalecialosci LHCb.
Link do dwoch prezentacji w ktorych sa dalsze linki do rozmaitych informacji: Prezentacje

Armando ma uruchomic procedury administracyjne dajace dostep administratorski do instalacji Diraca dla Milosza i Rafala:

-- MariuszWitek - 2012-06-28

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback