Tags:
create new tag
, view all tags

Zebranie 2007-06-13

Oficjalne minuty dolaczone do agendy

Hostel CERN

  • Nowy hotel juz dziala.
  • Potrzebne sa jasne reguly rezerwacji, w szczegolnosci rezerwacji blokowych. Obecnie mozliwe sa rezerwacje blokowe wykorzystywane np w przypadku zebran eksperymentalnych w CERN. Limit rezerwacji blokowych to 30% calej pojemnosci hotelow. Rozwaza sie obnizenie do 25% i wprowadzeniu 2 tygodniowego terminu rezygnacji (obecnie jeden tydzien).
  • Duzo negatywnych uwag dotyczacych rezerwacji. Sugerowano udoskonalenie oprogramowania.

Samochody sluzbowe

Sytuacja w Users Office

  • Planowane jest udostepnienie bazy danych uzytkownika poprzez WWW. Mozna bedzie sprawdzic wlasne dane i dokonac modyfikacji.
  • Prosba o poprawne wypelnianie formularzy nowych uzytkownikow bo zmniejszyla sie liczba personelu.

Restauracje

  • Glowna czesc remontu restauracji nr 1 zakonczona.

Systemy wideokonferencji w CERN

  • Przejscie z VRVS na EVO. Udoskonalenie pokoi oraz sprzetu. Zatrudniony zostanie dodatkowy inzynier. System zintegrowany zostanie z Indico (rezerwacja pokoi wideokonferencyjnych).

Skype w CERN - dalszy ciag

  • Odbylo sie spotkanie z przedstawicielem Skype. Obecnie uzywanie Skype jest zabronione ze wzgledu na to iz komputer moze stac sie tzw. SuperNode. Mozna to zablokowac ale poki nie zostanie zmodyfikowany sam program i licencja w ktorej akceptuje sie ceche SuperNode Skype bedzie zabroniony. Sytuacja ma zmienic sie w ciagu 3 miesiecy. Prezentacja dolaczona do agendy w punkcie Reports from ACCU representatives on other Committees

-- MariuszWitek - 19 Jan 2009

Topic revision: r1 - 2009-01-19 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback