Tags:
create new tag
, view all tags

Do agendy dolaczone sa prezentacje ze szczegolami i minuty (minuty pojawiaja sie z pewnym opoznieniem)

Zebranie prowadzone przez nowego przewodniczącego ACCU, panią Catherine Vander Velde z Belgii.

Nowiny z zarządu

 • Przygotowania do ponownego uruchomienia LHC i pracy przy energii 7 TeV przebiegają bez większych problemów. W 2010 i 2011 planowane jest zebranie 1 fb-1. Duży potencjał odkrywczy zwłaszcza po dodaniu danych ATLAS+CMS. Pod koniec 2010 i 2011 planowany jest run ciężkojonowy.
  • nowy system do wykrywania utraty nadprzewodnictwa w magnesach. Wazne dostrojenie aby system reagowal na prawdziwe problemy.
 • Informacja dotycząca upgrade-u LHC. Sumarycznie w ciągu 20 lat mówi się o zebraniu 3000 fb-1. Upgrade będzie procesem trudnym technologicznie i wymagajacym nowych inwestycji (np. upgrade SPS).
 • Osiągnięcie energii 7 TeV będzie wydarzeniem medialnym organizowanym przez CERN. Jeżeli CERN nie podjął by się tego to media zorganizują to wydarzenie same a dodatkowo brak inicjatywy od strony CERN moglby byc niewlasciwie odebrany.

Serwisy centralne (General Infrastructure Services)

 • Widać, że dzięki inicjatywie dyrekcji dużo się dzieje. Serwisy są udoskonalane GS department
 • Obszerny raport dolaczony do agendy (Report on services from GS department)
 • Regularny transport juz działa rozklad jazdy
 • Pojawiają się pomysły na dodatkowe usługi takie jak np. cernowski sklep internetowy w ktorym mozna będzie zamawiać m.in. artykuły spożywcze dostarczane na miejsce w CERN. Ta inicjatywa będzie testowana.

Hostele

 • Problemy z poprawnym działaniem rezerwacji WWW. Oddanie systemu będzie opóznione.

Restauracje

 • Rozszerzenie restauracji nr 1 powinno być zakończone w październiku 2010.
 • Pomimo renowacji restauracja nr 3 (Prevesin) ma mało klientów. Głównie ze względu na słabą jakość posiłków.

Inne

 • Propozycja nowej szkoly dla studentow PhD i mlodych naukowcow. Zainteresowani moga wypelnic ankiete ktora pozwoli na okreslenie zakresu najbardziej pozadanej tematyki takich szkol:

-- MariuszWitek - 13 Mar 2010

Topic revision: r3 - 2010-04-06 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback