Tags:
create new tag
, view all tags

Agenda spotkania z załączonymi slajdami prezentacji (minuty pojawiają się z pewnym opóźnieniem).

Poniżej zamieszczam nieco subiektywną relację z zebrania, czasami opatrzona komentarzami. Oficjalne minuty ze spotkań są załączane do agendy po zaaprobowaniu przez ACCU. Jeżeli będą Państwo mieć dodatkowe pytania (z konieczności piszę skrótowo) bardzo proszę o kontakt. Swoją role w ACCU widzę nie tylko jako sprawozdawcy z zebrań ale w przede wszystkim jako głos polskich użytkowników CERN'u. Dlatego gorąco zachęcam do o zgłaszania mi swoich obserwacji, pytań i wniosków. Będę je przedstawiał na forum rady i starał się uzyskać satysfakcjonującą odpowiedz.

[kontakt: Pawel.Bruckman.de.Renstrom@cern.ch]

Przewodnicząca ACCU, C. Vander Velde:

 • Podziękowała ustępującym członkom komitetu i przywitała na ich miejsce nowych.
W tym miejscu pozwolę sobie w imieniu wszystkich polskich użytkowników CERN podziękować Mariuszowi Witkowi za wieloletne sprawowanie funkcji polskiego przedstawiciela z któraj wywiązywał się znakomicie. Równocześnie, Mariusz dołożył wszelkich starań aby ułtwić mi wejście w tę rolę. Wielkie podziękowania!

 • Następine dyskutowane były wnioski zgłoszone do przewodniczącej ACCU w formie pisemnej. Miedzy innymi:
  • na prośbę użytkowników wydlużono godziny funkcjonowania nawetki z CERN'u na lotnisko (patrz http://gs-dep.web.cern.ch/gs-dep/groups/sem/sm/CERNShuttleService.htm). W tej chwili odjezdza spod budynku 500 co godzine od 8-ej do 19-ej (a nie 17-ej jak dotychczas).
  • Ludzie przebywajcy w CERNie przez wiele lat lecz nie będący pracownikami CERNu a jedynie delegowani przez swoje inststutu macierzyste na tzw. "long attachments" chcieliby miec mozliwosc uzyskania długoterminowych kontraktów, a nie jak dotychczas na conajwyżej dwa lata z koniecznościa odnawiania. Taka możliwość będzie sprawdzona, choc nie jest to w gestii CERN'u ale host states (CH, FR). "Na szczęście" nas ten problem wydaje się nie dotyczyć. smile

Raport GS:

 • Budynak 42 (ponizej b40) został otwarty 11/02/2011.
 • Remont hostelu 38 dobiega konca (otwarcie 20 marca). Wygospodarowano kilka dodatkowych pokoi, znacznie unowocześniono kuchnie, poprawiono elementy bezpieczeństwa - zwłaszcza przeciwpożarowego.
 • System internetowej rezerwacji hosteli rozwija się i coraz więcej ludzi z niej koprzysta. Równocześnie zanotowano wzrost średniego obłożenia hosteli. Booking jest obecnie możliwy na 6 mies. do przodu (można dokonywać zmainy i rezygnacji). Długoterminowa waitin list będzie wprowadzona na przełomie kwietnia/maja br.
 • Tramwaj (linia 18) zacznie kursować do CERN'u od początku maja (odjazd co 15 min od 05:00 do 00:00). Równocześnie zlikwidowana zostanie linia autobusowa. Do tego czasu przeorganizowany zostanie parking pod flagami. Jego znaczna część zostanie objeta access control (bariera otwierana na karte CERN id) a część przed b33 zamieniona na przestrzeń zieloną.
 • W niedługim czasie do CERN'u trafi pierwszych 100 samochodów bi-fuel (Fiaty Panda na benzyne i gaz ziemny). 30 pojazdów oddanych zostanie do pilotażowego programu "car sharring". Początkowo będzie to 30 samochodów. Program wystartuje w czerwcu.
 • CERN niedługo wprowadzi system umożliwiający płacenie w kantynach za pomocą CERN id cards. Nie udało mi się uzyskac szczegółowej informacji jak ten system ma działać. Z każdym użytkownikiem musi być związany rachunek gotówkowy - chyba trochę jak CASH function. Niejasna też była odpowiedz na pytanie dlaczego nie umożliwic płacenia kartami debit/credit.
 • Prosiłem o rozważenie możliwości wprowadzenia nawetki z lotniska "on demand" w celu ułatwienia dotarcia do CERN'u ludziom przylatującym na przykład w niedziele późno wieczorem. Obiecano zbadać taką możliwość. Prawdę powiedziawszy nie do końca rozumiem pomysł cogodzinnej nawetki we wszystkie dni pracujące. Dojazd na lotnisko transportem publicznym jest dziecinnie prosty a z lotniska na dodatek darmowy. Po uruchomieniu tramwaju sytuacje jeszcze sie poprawi. Stąd moja prośba o rozważenie możliwości zamówienia nawetki w godzinach kiedy transport publiczny jest trudno osiągalny.

Raport DG:

 • LHC będzie pracowało w 2011 i 2012 roku po czym nastąpi conajmniej 15-to miesięczny długi szutdown. Zidentyfikowano możliwości poprawy performance LHC, co powinno doprowadzić do zwiększenia dostarczonej świetlności w stosunku do pierwotnych planów - brak szczegółów.
 • CERN'owskie dwa eksperymnety anti-hydrogen znalazly sie na czele listy osiągnięć 2010 r.
 • Rumunia jest obecnie kandydatem do wstąpienia do CERN. Proces jest zaawansowany. DG oficjalnie zawnioskował aby ACCU rozszerzyć o przedstawicieli krajów kandydujących (obecnie dotyczy jedynie Rumunii).
 • Już niedługo wszystkie trzy restauracje cernowskie przejdą pod zarząd firmy NOVAE (dotychczas R1).
 • Specjalna aranżacja parkingu pod flagami i udekorowanie go wielkimi donicami z pędami wierzby ma byc sfinansowane przez miasto GE.

Service Desk @ CERN:

 • To nowy serwis który w zamierzeniu ma połączyć w jednym miejscu zchierarchizowany system pomocy. Każdy użytkownik CERN'u może sie tam zwrócic z pytaniem dotyczącym dowolnej sprawy związanej z CERN'em (komputing, procedury formalne, infrastruktura, safety, itd.). W zależności od stopnia skomplikowania problem będzie rozwiazywany natychmiast lub przesyłany dalej do specjalistów w danej dziedzinie.
 • Service Desk ma zastąpic wszystkie inne formy help desk'ow w CERN.
 • Serwis miesci sie na 2 pietrze b55 (tam gdzie karty CERN). Mozna tam iść osobiście, zadzwonić pod numer 77777 lub skorzystać z portalu internetowego (zalecane): https://cern.service-now.com/service-portal/
 • Service desk jest outsource'owany do zewnętrznej firmy SERCO. W fazie początkowej obsługuje IT i GS, ale w przyszłości będzie rozszerzona na wszystkie aspekty działalności CERN'u.

Safety @ CERN:

 • Raport dotyczący web-based kursów bezpieczeństwa był krótki: Oceniono, że dobrze się sprawdzają i nie było jak dotąd zadnych skarg.

Trwa reorganizacja account management service:

 • access control całkowicie oparty o przynależność do e-groups.
 • konto może należeć do więcej niż jednej grupy (eksperymentu)
 • serwis zastępujący dobre stare xwho będzie wprowadzony do użytku już w kwietniu.
 • zakładanie konta nowym użytkownikom w pełni zautomatyzowane i szybsze niz dotychczas.
 • po wygaśnięciu kontraktu z CERN konta użytkownika będą aktywne tylko przez dwa miesiące.

Users Office:

 • Remont pomieszczeń dobiega końca. Users Office wróci do b61 23 kwietnia br.

Summer Students Programme:

-- PawelBruckman - 13 Mar 2011

Topic revision: r3 - 2011-03-14 - PawelBruckman
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback