Tags:
create new tag
, view all tags

Agenda spotkania z załączonymi slajdami prezentacji (minuty pojawiają się z pewnym opóźnieniem).

Poniżej zamieszczam nieco subiektywną relację z zebrania, czasami opatrzona komentarzami. Oficjalne minuty ze spotkań są załączane do agendy po zaaprobowaniu przez ACCU. Jeżeli będą Państwo mieć dodatkowe pytania (z konieczności piszę skrótowo) bardzo proszę o kontakt. [kontakt: Pawel.Bruckman.de.Renstrom@cern.ch]

Przewodnicząca ACCU, C. Vander Velde:

Zwyczajowe powitanie i przedstawienie agendy oraz przyjecie minut poprzedniego spotkania.

Sprawy bieżące (CVV):

 • Wszyscy użytkownicy są bardzo zachęcani do używania web'owego interface'u w celu anulowania rezerwacji. Klasyczna droga przez e-mail jest nadal możliwa, ale niepotrzebnie obciąża personel.
 • Oficjalnie hostel nie prowadzi list rezerwowych. Nieoficjalnie funkcjonuje "short term waiting list" dla ludzi którzy n.p. już mieszkając w hostelu chcialiby przedłużyc pobyt o najwyżej kilka dni.
Oficjalna "longterm waiting list" jest w przygotowaniu i powinna się pojawić z końcem roku.
 • WAŻNE: sprawa wypożyczania rowerów. Oficjalnie potrzebne jest zgoda team leader'a na przelew kaucji wysokości 450 CHF. Taka jest ponoć
wartość nowego roweru. Pomijając fakt, że w przypadku otrzymanaia starszego egzemplarza wartość kaucji znacznie przewyższa wartość przedmiotu, jest to procedura uciążliwa i czasochłonna. W związku z tym zwracam Państwa uwagę na fakt, że możliwość złożenia kaucji w gotówce (100CHF) nadal istnieje, choć nie jest to jasno powiedziane. Co więcej nie zostanie ona zniesiona, a jedynie rozważa się podniesienie kwoty do 200CHF. Moim zdaniem jest to nieuzasadnione, ale decyzja oczywiście należy do manadżerów serwisu.
 • Istniejący jeszcze jakiś czas temu serwis transportu z/na lotnisko "on demand" został wycofany. Mamy w zamian regularne nawetki o których pisałem w poprzednim sprawozdaniu. W sytuacjach awaryjnych, lub gdy nawetka nie pojawia się zgodnie z rozkładem jazdy można zadzwonić pod numer 164067 (wydaje mi się że to telefon kierowcy ale nie jestem 100% pawien).
 • Zlikwidowana została budka telefoniczna w głównym budynku. Jej wykorzystanie było niewielkie a koszt linii spory. Rozważa sie możliwość udostępnienia telefonu z możliwością wyjścia na świat w UO.
 • UBS ostatecznie zgodził się zrezygnować z dodatkowych opłat dla użytkowników CERN mających zamieszkanie na terenie USA. O wyłączenie trzeba się jednak ubiegać indywidualnie.

Wiadomości z management'u (R. Hoyer):

 • Budżet na rok 2012 został zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu rady.
 • LHC działa planowo. Po technical stop LHC rusza z "podkręconymi" parametrami co powinno podwoić świetlność. W/g szacunku DG powinniśmy mieć ~4fb^-1 na eksperyment na koniec tego roku.
 • Jeżeli nie będzie niespodzianek, cały obszar masowy Higgs'a (aż do granicy LEP'u ~115GeV) zostanie rozstrzygajaco zbadany do końca 2012, a więc do długiej przerwy w dziełaniu.
 • Eksperymenty już obecnie zaczynają kombinację swoich wyników: bardzo ważne dla ostatecznego fizycznego output'u LHC.
 • Z innych sukcesów należy podkreślic uwięzienie atomu anty-wodoru na ponad 12 minut!
 • Obecnie CERN jest w trakcie negocjacji z pięcioma krajami pretendującymi do wstąpienia do CERN'u.

Raport GS (I. Mardirossian):

 • Hostel 38 przejdzie kolejny remont. Zostanie wygospodarowanych kilka nowych pokoi.
 • Hostel w St.Genis przeznaczy dodatkowo 70 pokoi na potrzeby CERN'u (obecnie 81). Jakość serwisu w St.Genis sie podnosi. Przy istniejącej ścieżce rowerowej oraz kursujących nawetkach hostel St.Genis jest atrakcyjną ofertą.
 • Ze względu na znacznie ułatwiony dojazd z Genewy, prowadzone są także negocjacje z hostelami w centrum oraz Meyrin.
 • Schron atomowy w Meyrin przyjął tego lata grupę letnich studentów. Warto pamiętać o tej możliwości jako, że nocleg kosztuje tam 7CHF!
 • Elektroniczna rezerwacja hostelu cernowskiego jest obecnie możliwa na 6 miesięcy do przodu.
 • Tzw. "car sharring" zostanie otwarta dla wszystkich użytkowników z końcem września. Rezerwacja możę być dokonana internetowo. Warunkiem są:
  • a CERN valid contract,
  • a CERN email address,
  • a CERN vehicle driving license (V) (EDH document).
 • Odnotowano spore wykorzystanie serwisu "bike sharring". Obecnie jest tylko jedna stacja w pobliżu B33, ale planuje się instalację kolejnych.
 • Prowadzone są rozmowy z firmą "Green Monkeys" oferującą platformę do komunikacji w kwestii "covoiturage". Jest to z oczywistych względów interesujące dla ludzi mieszkających na dłużej w regionie. Po szczegóły odsyłąm do slajdów IM.

Raport z UO (Doris Chromek-Burckhart):

Zasadniczo trzy istatne punkty - po szczegóły odsyłąm do slajdów DCB:
 • Team Leaders są proszeni o bezwzględne przestrzeganie zasady, że przy pierwszej rejestracji nowego użytkownika w CERN wymagany jest ORYGINAł formularza podpisany i sprawdzony przez TL. Przedłużenie można już zrobić elektronicznie przez EDH.
 • Team Leaders są proszeni o dopilnowanie zwrotu dokumentów CERN (w szczególności host countries!) w przypadku zakończenia kontraktu z CERN. Obecnie jedynie 30% tych dokumentów jest zwracanych na czas (!!!), co psuje wizerunek CERN w oczach host countries.
 • Tzw. Pre Registration Tool przechodzi fazę testów. Jest to forma elektronicznego przepływu dokumentów poprzedzająca pierwszą wizytę nowego użytkownika w CERN. Celem jest znaczne ułatwienie i przyspieszenie procedury rejestracji. Za sporządzenie i wysłanie elektronicznych dokumentó PRT odpowiedzialni będą Team Leaders.

AOB:

 • możliwość wprowadzenia niewielkiego sklepu spożywczego (lub stanowiska na terenie kantyny) będzie rozważone na wniosek użytkowników.
 • WAŻNE: nie wszyscy pewnie wiedzą, że bariery na parkingu pod flagami wyposażone są w system detekcji tablic rejestracyjnych. Każde auto zarejestrowane w CERN noże swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z obszaru zamkniętego.

Następne spotkanie ACCU 07/12/2011 Przy tej okazji SERDECZNIE NAMAWIAM do przekazywania mi wszelkich pytań i wniosków dotyczących spraw jakimi zajmiuje się ACCU. Przekazane przewodniczącej w formie pisemnej są zawsze wnikliwie dyskutowane na spotkaniach.

-- PawelBruckman - 2011-11-02

Topic revision: r1 - 2011-11-02 - PawelBruckman
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback