Tags:
create new tag
, view all tags
=================================================================

meeting 07/12/2011 minutes

https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=139180

=================================================================

>>>>>

UWAGA:

Nastąpiła zmiana listy adresowej na którą wysyłam wiadomości z ACCU. Dotąd byla to accu-pl@cern.ch, tworzona ręcznie. Obecnie korzystać będę z listy uaktualnianej automatycznie z bazy danych zarejestrowanych użytkowników: users-poland@cern.ch. Proszę o zgłaszanie wszelkich problemów związanych znową listą adresową (w szczególności gdyby okazała się niekompletna!).

<<<<<

Sprawozdanie z zebrania:

1. Przewodnicząca ACCU, C.Vander Velde:

Zwyczajowe powitanie i przedstawienie agendy oraz przyjęcie minut poprzedniego spotkania.

2. Sprawy bieżące (CVV):

 • Zbierane są opinie i propozycje dotyczące dodatkowych serwisów w CERN. W szczególności jest szansa na zorganizowanie niewielkiego sklepu wewnątrz CERN. Wszyscy jesteśmy proszeni o sugestie co chcielibyśmy tam widzieć (głównie chodzi o podstawowe artykuły spożywcze i kosmetyczne). W głownym budynku istnieje oczywiscie kiosk, ale chodzi o rozszerzenie asortymentu i godzin pracy. Bardzo prosze o sugestie/opinie.
 • Podobnie, rozważa się zorganizowanie jakichs instalacji sportowych w CERN. Tu też ACCU oczekuje na propozycje.
 • Wreszcie, w ramach przekształcania CERN w rodzaj "przyjaznego kampusu" proszeni jestesmy o propozycje wszelkiego rodzaju "facilities" które chcielibyśmy widziec w CERN. Będę wdzięczny za każdy głos w tej sprawie.

NASZ ODZEW JEST ISTOTNY. W RAZIE JEGO BRAKU MOŻEMY PRZEGAPIĆ OKAZJĘ POLEPSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA w CERN. Pamiętajmy, chodzi o udogodnienia które w zdecydowanej większości mają znaczenie dla użytkowników dojeżdżających do CERN, a nie stałych rezydentów.

3. Raport z UO (Doris Chromek-Burckhart):

Właściwie jedna istatna informacja: Wreszcie ustalono z jakim wyprzedzeniem serwisy będa przesyłac ostrzezenia o zbliżającym się końcu kontraktu z CERN'em:
 • UO: 28 days in advance
 • UBS: 28 days in advance
 • IT: 2months & 28 days in advance
 • Dosimeter service: 15th of each month before the end of contract

4. Wiadomości z management'u (R. Hoyer):

 • DG podkreślił wyśmienity rok LHC i zebrane ~5.5fb^-1 na eksperyment.
 • Odkrycie jest gwarantowane na koniec przyszlego roku (albo Higgs'a, albo że go nie ma!). Ta druga możliwość jest coraz silniej akcentowana.
 • Produkcja i badanie anty-wodoru jest zdecydowanym sukcesem eksperymentalnym.
 • Wynik neutrinowy z OPERA byl oczywiście przypomniany ale DG nie pokusił się o jego merytoryczną ocenę.
 • Ostateczną decyzję wsprawie parametrów LHC na przyszły rok poznamy jak zwykle po workshop'ie w Chamonix (6-10 luty 2012).

5. Raport GS (I. Mardirossian):

Raport jak zwykle długi. Tutaj tylko najważniejsze punkty:
 • Pod koniec 2012 przewidywany jest kolejny długi (prawie półroczny) remont hostelu 38. W tym czasie będzie wyłączony z użytku.
 • Tzw. "long term waiting list" serwisu hotelowego (patrz poprzednie spotkanie ACCU) nadal niegotowa. Ma być z początkiem przyszłego roku.
 • Uruchomiono serwis pralni dla gości hosteli. Więcej informacji w rercepcji.
 • od 1-ego grudnia ruszył system Car-Sharing. Wymagana jest carta którą można wyrobić w b.130. Samochody rezerwuje się internetowo. Korzystanie z samochodów (zgodne z ustalonymi zasadami) jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników CERN.
 • Po kolejnych uaktualnieniach rozkładu jazdy nawetek CERNowskich sprawę uznano za zamkniętą. Odzew jest prawie wyłącznie pozytywny.
 • W razie konieczności zorganizowania transportu "on demand" należy się kontaktowac z Service Desk (77777).

6. Ph. Charpentier i E. Mosselmans (CHIS, EHIC):

 • Przedstawione zostły zasady (i ich ostatnie uaktualnienia) dotyczące systemu ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez CERN. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych przez CERN aopcjonalne (pod pewnymi warunkami) dla użytkowników. Osoby zainteresowane odsyłam do slajdów.
 • EHIC (European Health Insarance Card - u nas znana jako EKUZ) w zasadzie zapewnia dorażną opiekę medyczną w ramach krótkich wyjazdów. Przy dłuższych pobytach jest wymagane uprzednie czasowe przeniesienie świadczeń do odwiedzanego państwa. Więcej informacji na http://ehic.europa.eu .

7. J. Purvis (Summer Students report):

 • Zdecydowanie pozytywne opinie o obecnym systemie nabory letnich studentów. Nie ma już ruletki jak to miało miejsce do 2009.
 • System preselekcji krajowej pozostaje ale sito zostało znacznie rozluźnione na rzecz szerszego wyboru przez zainteresowanych supervisor'ow.
 • Rozważa się nieznaczne poszerzenie puli studentów z kategorii "physics"
 • Polska zyskała w tym roku jedno miejsce statutowe: 3 -> 4. To nadal niewiele, ale relatyna zmiana jest znacząca!
 • Przypominam tegoroczny deadline na składanie papierów to 12/01/2012. Wszystkich gorąco zachęcam do promowania znanych sobie dobrych studentów.

Następne spotkanie ACCU 07/03/2012 Przy tej okazji SERDECZNIE NAMAWIAM do przekazywania mi wszelkich pytań i wniosków dotyczących spraw jakimi zajmiuje się ACCU. Przekazane przewodniczącej w formie pisemnej są zawsze wnikliwie dyskutowane na spotkaniach.

-- PawelBruckman - 2011-12-12

Topic revision: r1 - 2011-12-12 - PawelBruckman
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback