Tags:
create new tag
, view all tags
=================================================================

meeting 07/03/2012 minutes

https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=154243

=================================================================

1. M. Campanelli sprawozdał na temat działalności "Restaurants' Supervisory Committee":

Mam wrażenie, że to jakiś sztuczny twór mający kontrolować usługi gastronoimiczne na terewnie CERN'u. Moim zdaniem, jeżeli da się monopol jednej firmie (NOVAE przejęła wszystkie trzy restauracje w zeszłym roku) to przestają działać normalne mechanizmy rynkowe kontrolujące jakość i ceny. Stąd "komitet". Jasno zostało powiedziane, że na żadne obniżki cen nie można liczyć. Większość prezentacji koncentrowała się na statystykach restauracji z ostatnich lat i rentowności poszczególnych. Ponoć "ledwo przędą". Zastanawiam się skąd biorą się te dokładne liczby skoro kantyny nie wydają paragonów? Od wielu lat nie można doprosić się o możliwość płatności elektronicznej. Myślę że z tego samego powodu... Nota, bene znowu była obietnica rychłego wprowadzenia możliwości płacenia za pomocą karty CERN'owskiej. Zobaczymy.

2. I. Mardirossian (GS):

Jak zwykle długia prezentacja. Wiele szczgółów na temat wymiany tego i owego w hostelach, mobility oraz pewne, fragmentaryczne odpowiedzi na sugestie użytkowników o które byliśmy proszeni zeszłym razem. Zainteresowanych odsyłam do prezentacji. Z istotnych rzeczy, "short term waiting list" hosteli teraz można obsługiwać poprzez e-mail (dawniej jedynie osobiscie). "Long term waiting list" jest 'under development'. Powinna być dostępna jeszcze przed latem. Zmiana rezerwacji hotelowej (poza anulowaniem) jest możliwa jedynie przez e-mail/telefon. Trwają prace nad implementacją software'ową. W hostelach jest dostępny serwis prania. Jak chodzi o "sprots facilities", to chyba dzialania nie idą w kierunku sugerowanym przez użytkowników. Glównie badane sąmożliwości preferencyjnego dostępu do instalacji sportowych w okolicy (np Meyrin). Ktoś słusznie zauważył że dla użytkowników (w przeciwieństwie do stałych rezydentów CERN'u) możliwość wykupienia rocznego karnetu jest mało interesująca. Zostało to zanotowane...

3. Philippe Bloch (CERN Management):

192 publikacja w zeszłym roku, głównie z LHC. Higgs'a już prawie, prawie mamy smile (patrz wyniki pokazywane w Moriond). Chamonix Meeting: Będziemy run'owali 4TeV/beam. LHC pzeprowadził mnóstwo udoskonaleń i testów w ciągu 2011. Zwiekszenie energii uznano za bezpieczne. Istotne, ze Higgs x-section wzrasta o ~30%. A jeszcze większy zysk dla ewentualnych ciężkich rezonansów. Przewidziane jest że inst. lumi wzrośnie dwukrotnie do 6x10^33, co powino dać w ciągu tego roku 15fb^-1. Jak poprzednio, run ciężkojonowy z końcem roku. LHC planuje wznowić działanie po długiej przerwie jesienią 2014. Start przy energii 6.5 TeV/beam. NON LHC: Spektroskopia anty-protonu zaczyna być realna. Pierwsze próby już były. CNGS, OPERA ogłosiła dwa potencjalne źródła błędu systematycznego. Źle połączony światłowód GPS mógł spowodować obserwowane opóźnienie. Rozpoczęła się dyskusja nad uaktualnieniem "Strategii Europejskiej dla Fizyki Wysokich Energii". Otwarta sesja na ten temat odbędzie się w Krakowie 10-13 Września 2012.

4. Users Office news (Doris Ch.B):

Wielokrotnie powtarzana prośba do Team Leaders:

  • o niepodpisywanie formularzy in-blanco.
  • o dołączanie podpisanego przez szefa instytucji kontraktu zatrudnienia użytkownika.
  • o sprawdzenie wszystkich danych użytkownika przed podpisaniem formularza
  • o przypominanie użytkownikom o obowiązku TERMINOWEGO zwrotu residence cards po zakończeniu pobytu w CERN.

5. Delegaci proszeni byli o:

  • Dostarczenie opinii użytkowników na temat stworzenia dodatkowych 30-tu pokoi hotelowych w St.Genis w cernie 9.20 Euro/noc. Oczywiście byłyby to najprostsze warunki, z łazienka w korytarzu. Spodziewam się że to interesujące w szczególności dla studentów. Proszę o opinie!
  • Przypomnienie użytkownikom o zasadach ruchu na terenie CERN. Odsyłam do stosownych przepisów: https://admin-eguide.web.cern.ch/admin-eguide/voitures/proc_circulation.asp
  • Ponowne przypomnienie na temat ubezpieczenia zdrowotnego w czasie pobytu w CERN (pisałem o tym w minutach z ostatniego spotkania). Podstawowym jest posiadanie ważnej karty EHIC: www.ehic.europa.eu .

AOB:

  • parties at CERN: Okazuje się że na terenie CERN'u organizowane są (oficjalnie!) imprezy prywatne. To znaczy organizowane przez użytkowników CERN'u. Niedawno miał miejsce niemiły incydent kiedy to nieprzytomnie pijany młody człowiek o mało nie zamarzł na terenie CERN bo zasnął zimą na trawniku. CERN zastanawia się jak wprowadzić "code of conduct" i kontrolować jego przestrzeganie. * Zgłoszono prośbę o możliwość rezerwacji rowerów PH. Jak dotąd są osiągalne jedynie w miarę dostępności. Oczywiście problem dotyczy wyłącznie lata, czyli pobytu studentów letnich.

Następne spotkanie ACCU 15/06/2012

-- PawelBruckman - 2012-03-19

Topic revision: r2 - 2012-03-20 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback