Tags:
create new tag
, view all tags
=================================================================

meeting 05/09/2012 minutes

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=189253

=================================================================

Matters arrising (see agenda):

Istotne punkty:
 • Znowu była długo dyskutowana możliwość rezerwacji rowerów CERN'owskich. W istocie, problem z dostępnością występuje jedynie w okresie letnich studiów. Niestety nadal bez ostatecznej konkluzji. Jakaś propozycja ma być przedstawiona przez GS w grudniu. Prawdopodobną opcją byłoby pobieranie symbolicznych opłat w okresie letnim (nie dotyczy studentów) aby zachęcić do rozsądnego wykorzystywania rowerów. Ponoć ludzie często biorą rower na kilka miesięcy po czym wyjeżdżają na wakacje.
 • Nadal aktualna jest prośba o nadsyłanie przykładów złego lub niewydajnego działania Service Desk. Zachęcam Państwa do informowania mnie o takich przypadkach!

Stefan Lueders (Data Protection Policy):

To ważna a nieco zaniedbana w CERNie dziedzina. Prelegent jest obecnie odpowiedzialny w CERN za wprowadzenie przejrzystych i skutecznych zasad ochrony informacji w formie elektronicznej. Proces dopiero się rozpoczął. Prezentacja dotyczyła nie tyle mechanizmów, ale raczej proponowanej klasyfikacji dokumentów i polityki ze względu na ich tajność (czy też publiczność, jeżeli ktoś tak woli). Zainteresowanych odsyłam do transparencji Stefana.

Isabelle Mardirossian (GS report):

Jak zawsze bogata prezentacja dokonań. Zainteresowanych odsyłam do slajdów. Z rzeczy wartych odnotowania:
 • Long Term Waiting List CERN’owskich hosteli jest znowu obiecywana. Tym razem ma się pojawić od początku przyszłego roku.
 • Przystanek navetki lotniskowej pod budynkiem 39 jest juz w budowie. Oszczędzi to podróżnym forsownego marszu wzdłuż całego budynku 38 :)))
 • Szeroko omówione były wyniki ankiety hotelowej (dziękuje wszystkim którzy wzięli w niej udział) - szczegóły znajdziecie Państwo na slajdach Isabelle. Najliczniejszą grupą respondentów byli użytkownicy z dużych i bogatych krajów członkowskich. Nic dziwnego, że cena pokoju hotelowego okazała się najmniej istotnym czynnikiem. Starałem się argumentować, że to nie stanowi wskazania aby zmniejszać liczbę tanich pokoi (obecnie po 27 CHF). Mam nadzieje, że skutecznie.

Rolf Heuer (News from the management):

 • Run pp przewidziany do 17/12/2012 (technical stop 17/09)
 • Teraz mamy około 14 fb-1/expt., a powinniśmy osiągnąć około 20 fb-1 do końca roku.
 • Potem będzie 4 tygodnie runu HI, zaraz po Nowym Roku.
 • Start po przerwie przy 13 TeV CM. Dokładnego kalendarza jeszcze nie ma. Ponowny rozruch nie wcześniej niż w listopadzie 2014.
 • CERN Open Day zaplanowany 28-29 Września 2013.
 • 60-ciolecie CERN'u przypadające w 2014 roku planowane jest jako "distributed event" we wszystkich krajach członkowskich.
 • Israel, Serbia, Romania są obecnie na ostatniej prostej do pełnego członkostwa.

Doris Ch.B. (U.O.): Szczegóły na slajdach. Tutaj tylko dwa przypomnienia:

 • Team Leaders są proszeni o upewnienie się, że wszyscy użytkownicy CERN'u są ubezpieczeni również od wypadków przy pracy w czasie pobytu w CERN. To jest formalny wymóg!
 • CERN’owski status UPAS będzie wkrótce zlikwidowany.

Następne spotkanie: Wednesday 07/12/2012

-- PawelBruckman - 2012-09-09

Topic revision: r1 - 2012-09-09 - PawelBruckman
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback