Tags:
create new tag
, view all tags

Raport z zebrania ACCU 4 grudnia 2013

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=216938

Prezentacja “Report on services from GS department”

 • Ścieżka rowerowa Meyrin-Prevessin – brak nowych wiadomości, prace powinny się rozpocząć w 2014, ale wszystko zależy od dostępnych funduszy.
 • Nowe wejście dla rowerów w pobliżu przejścia granicznego w Meyrin: brak nowych wiadomości, trudności w negocjacjach z francuskimi i szwajcarskimi władzami.
 • Wkrótce ma powstać nowe wejście dla rowerów w CERN-Prevessin, od strony Prevessin, w pobliżu budynku 864.
 • Poruszony był również problem miejsc parkingowych dla rowerów: ocenia się, że w CERN-Meyrin brakuje około 200 miejsc, najwięcej w pobliżu budynku 40, restauracji i hoteli. Niestety koszty wybudowania wiat rowerowych są znaczne a dodatkowo brakuje miejsca na takowe, więc raczej nie można się spodziewać nowych miejsc na parkowanie rowerów. Z drugiej strony, zazwyczaj jest sporo wolnych miejsc tylko nieco dalej od wyżej wymienionych lokalizacji, zachęca się więc użytkowników, aby z nich korzystali.

Prezentacja “Hotel Reservation System”

 • „Long-Term Waiting List” została uruchomiona w czerwcu, działa i jest wykorzystywana przez użytkowników – 1594 rezerwacji do tej pory.
 • System rezerwacji ma następujący problem: kiedy hotel jest w pełni zajęty, gość mający rezerwację nie może jej zmienić, nawet jeśli chce skrócić termin pobytu. Niestety nie można tego poprawić. Jeśli komuś przytrafi się taka sytuacja, powinien skontaktować się recepcją (powie o tym komunikat w formularzu rezerwacji).

Prezentacja “The CERN Library: 24h/24, 365d/365 for all users”

Prezentacja “Progress on Health Insurance for Users”

 • Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla użytkowników CERN-u (czyli pokrywające jedynie koszty leczenia w przypadkach nagłych): progres raczej powolny, dalej trwają negocjacje z Allianzem (oferującym Allianz Worldwide Care, przedstawiony na poprzednim zebraniu ACCU), a także konsultacje z kwaterą główną NATO w Brukseli, która korzysta z tego właśnie ubezpieczenia. Nowy przewidywany termin, kiedy to ubezpieczenie miałoby być dostępne, to marzec 2014.
 • Żadnych wiadomości na temat pełnego ubezpieczenie zdrowotnego (kluczowe dla większości użytkowników na stałe przebywających w CERN-ie).
 • Ubezpieczenie "frontaliers": zgodnie z decyzja francuskiego rządu, osoby pracujące w Szwajcarii a mieszkające we Francji, od 1 czerwca 2014 będą musiały płacić składki na francuskie publiczne ubezpieczenie zdrowotne a nie będą mogły – jak do tej pory – wybrać prywatnego ubezpieczenia "frontaliers". Na szczęście nie dotyczy to osób pracujących w CERN-ie, zarówno zatrudnionych przez CERN, jak i użytkowników. Problemem może być natomiast to, czy firmy ubezpieczeniowe będą dalej oferowały ubezpieczenia "frontaliers". Dodatkowe informacje: https://hr-services.web.cern.ch/hr-services/Ben/chis/frontaliers.asp

Prezentacja “Users' Office News”

 • Przypomnienie, że po zakończeniu kontraktu trzeba zwrócić „kartę francuską” (Titre de Sejour Special, wydawanej pracownikom CERN-u i użytkownikom przebywającym w CERN-ie > 50% i mieszkającym po stronie francuskiej).
 • Trwają prace nad „Pre Registration Tool for Users”. Dzięki temu systemowi większość formalności związanych z pierwszą rejestracją nowego użytkownika będzie można dokonać przed przyjazdem do CERNu. Ma to wyglądać tak, że Team Leader albo osoba przez niego uprawniona (np. sekretarka) będzie wypełniała internetowy formularz z danymi nowego użytkownika oraz dołączała skany jego dokumentów. Natomiast sam nowy użytkownik przy pierwszym pobycie w CERN-ie będzie musiał się pojawić w Users' Office z oryginałami tych dokumentów. System ma być gotowy w marcu 2014.
Topic revision: r1 - 2013-12-27 - KarolBukowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback