Tags:
create new tag
, view all tags

Raport z zebrania ACCU 11 marca 2014

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/286927/

News from the CERN Management - Rolf Heuer

W tym roku przypada sześćdziesięciolecie CERN-u (http://cern60.web.cern.ch/cern60/). Oprócz centralnych uroczystości (na początku lipca w Paryżu wspólnie z UNESCO, 29 września w CERN-ie) obywają się też imprezy w krajach członkowskich. Pierwsza takie wydarzenie odbyło się 8 lutego w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Dyrektor stwierdził, że było sukcesem.

Prezentacja “Report on services from GS and IT departments”

IT
  • IT jest wciąż niechętne aby każdy (czyli np. uczniowie ze szkolnej wycieczki) mógł się podłączać do CERN-owskiej sieci Wi-Fi, gdyż oznacza to dostęp do wszelkich zasobów sieciowych CERN-u. Natomiast utworzenie oddzielnej sieci publicznej w niektórych miejscach (np. w restauracji) jest technicznie trudne. Jedynie w GLOB-ie jest dostępna taka publiczna sieć Wi-Fi.
  • Jeśli chodzi o dostęp do Wi-Fi dla nowych użytkowników lub gości CERN-u osób, to możliwa jest rejestracja komputera przed przybyciem do CERN-u: https://network.cern.ch/sc/fcgi/sc.fcgi?Action=VisitorRegistration
  • Rośnie liczna użytkowników eduroam (system umożliwiający dostęp do sieci podczas wizyty w innej instytucji naukowej przy pomocy loginu i hasła ze swojej macierzystej instytucji). Informacje na temat konfiguracji eduroam można znaleźć tutaj: http://information-technology.web.cern.ch/book/eduroam-cern-usersu
  • IT zajmuję się utrzymaniem sal konferencyjny, więcej informacji można znaleźć na stronie „Conference Rooms Service”: http://cern.ch/rooms .
GS
  • W hotelu 38 pomiędzy wrześniem tego roku a końcem przyszłego planowany jest remont na górnych piętrach, oznacza to wyłączenie z użytkowania 55 pokoi (~70 łóżek).
  • Poruszona była kwestia hałasów powodowanych przez młodzież szkolną i studentów w hotelach CERN-owskich (był przypadek że wycieczka szkolna została w hotelu bez opieki nauczycieli, i uczniowie nieco zaszaleli). Obsługa hotelu (ani np. strażnicy) nie mają raczej możliwości pilnowania porządku w hotelach. Dlatego ma być wymagane, aby nauczyciele zawsze byli ze swoimi uczniami, także w hotelu. Była też przedstawiona propozycja, aby zorganizować jakieś w miarę odizolowane od pokoi hotelowych miejsce na „spotkania towarzyskie” (byłoby zapewne szczególnie przydatne dla „summer studentów”).

Prezentacja “Progress on Health Insurance for Users”

Dalej trwają negocjacje z Allianzem dotyczące Allianz Worldwide Care. Propozycja przedstawiona na poprzednim zebraniu ACCU dotyczyła ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego tylko przypadki nagłe, czyli w praktyce ubezpieczenia dodatkowego. Jednakże definicja „przypadku nagłego” była niejasna (w praktyce opierałaby się na opinii lekarza), więc poproszono o propozycję ubezpieczania obejmującego wszystkie przypadki. W efekcie Alianz zaproponował ubezpieczanie pełne: zarówno dla użytkowników CERN-u jak i ich rodzin, bez limitu wieku, pokrywające prawie wszystkie procedury medyczne (więcej szczegółów w prezentacji). Koszt: 150 CHF za miesiąc za osobę. Byłoby więc ono całkiem atrakcyjne dla osób na stałe przebywających w CERN-ie (koszt w zasadzie porównywalny do ubezpieczenia „frontaliers”). Ale jako ubezpieczenie dodatkowe dla osób przyjeżdzających na krótko do CERN-u pewnie byłoby zbyt drogie (chociaż chyba dające lepsze warunki niż tańsze alternatywy). Wciąż jednak jest wiele szczegółów do wyjaśnienia (np. kwestia ciąży i porodu, wypadków przy pracy, etc.), z pewnością więc negocjacje zajmą jeszcze przynajmniej parę miesięcy.

Wybory nowego przewodniczącego ACCU

Odbyły się wybory nowego przewodniczącego ACCU. Zwycięzcą został Dragoslav-Laza Lazic (przedstawiciel Serbii). Zastąpi Catherine Vander Velde, która była przewodniczącą ACCU przez ostatnie 4 lata.

Pozostałe kwestie

  • Przypomnienie, że po zakończeniu kontraktu trzeba zwrócić „kartę francuską” (Titre de Sejour Special, wydawanej pracownikom CERN-u i użytkownikom przebywającym w CERN-ie > 50% i mieszkającym po stronie francuskiej) oraz zielone tablice rejestracyjne.
  • Rozpoczęły się testy wersji beta „Pre Registration Tool for Users” (było ono omawiane na poprzednim zebraniu Zebranie 04.12.2013).
Topic revision: r2 - 2014-03-24 - KarolBukowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback