Tags:
create new tag
, view all tags

Raport z zebrania ACCU 10 marca 2015

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/358359/

Prezentacja “Report on services from GS department”

 • Remont górnych pięter w hotelu 38: 36 pokoi powinno być gotowych w połowie czerwca, pozostałe 36 niestety dopiero pod koniec sierpnia.
 • Aby zwiększyć liczbę dostępnych miejsc noclegowych, kilka pokoi telewizyjnych zostało zamienionych na pokoje hotelowe.
 • Obecnie hotele na okres letni są w zasadzie w pełni zarezerwowane, można jedynie zapisywać się na "waitnig list". Być może w połowie kwietnia sytuacja nieco się wyklaruje.
 • Hotel w St. Genis obiecuje poprawę działania sieci Wi-Fi.
 • Budowa ścieżki rowerowej do Prevessin została zapowiedziana na ten rok.
 • Przebudowa ronda przy restauracji nr. 2 została odłożona ze względu na brak funduszy.
 • W maju w CERN-ie ma zacząć działać punkt pomocy medycznej w nagłych wypadkach, utworzony we współpracy ze szpitalem uniwersyteckim w Genewie (HUG). Będzie się on znajdował w budynku 66 (obok budynku 57 w którym mieści się ambulatorium). Na następnym zebraniu ACCU ma być dedykowana prezentacja o tym projekcie.
 • W recepcji hotelowej można wypożyczyć (za kaucją) przejściówkę do gniazdka elektrycznego oraz suszarkę do włosów.
 • "Registration service" w budynku 55 został wyposażony w elektroniczny system zarządzania kolejką. Swoje miejsce w kolejce można monitować ze smartfonu. Więcej https://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2015/10/News%20Articles/1993834?ln=en

Prezentacja “Report on services from IT department”

 • CERN zmienia operatora komórkowego z Sunrise na Swisscom. Przełączenie nastąpi 1 lipca tego roku. Operacja ta wymaga wymian kart SIM, nowe karty będą dystrybuowane w czerwcu. Zmianie ulegną też numery telefonów, cztery ostanie cyfry pozostaną takie same, ale zmieni się początek numerów. Wybieranie numerów w formie 16xxxx będzie wciąż działać. Infrastruktura Swisscom-a jest właśnie instalowana, a po 1 lipca nadajniki Sunrise zostaną zdemontowane. Zapewne będzie to oznaczać zmniejszenie zasięgu Sunrise w okolicach CERN-u po stronie francuskiej. Taryfy Swisscom-a mają być ~50% niższe niż obecne (włączając w to koszty roamingu), więc koszty tej operacji powinny się szybko zwrócić. Dodatkowo ma się polepszyć serwis - system LTE (4G) ma być dostępny wszędzie po stronie po szwajcarskiej, a UMTS (3G) i LTE (4G) po stronie francuskiej oraz pod ziemią. Więcej informacji na stronie https://cern.ch/gsm-migration oraz w prezentacji.

Prezentacja "Progress on Health Insurance for Users"

Dedykowane ubezpieczenie zdrowotne dla użytkowników oferowane przez Allianz Worldwide Care jest dostępne od 17 grudnia 2014 roku. Niestety, ze względu na pewne problemy formalno-prawne, ubezpieczenie to można wykupić maksymalnie na 180 dni, bez możliwości dalszego przedłużenia, dodatkowo nie mogą skorzystać z niego użytkownicy CERN-u, którzy mieszkają w Szwajcarii dłużej niż pół roku. Jest nadzieja, że powyższe obostrzenia zostaną wkrótce(?) zniesione. Oprócz tego CERN kontynuuje poszukiwania innych firm które mogłyby oferować podobne ubezpieczenie. Więcej informacji: http://usersoffice.web.cern.ch/health-insurance-information

Prezentacja "Users' Office News"

 • Przypomnienie, że wszyscy użytkownicy CERN-u muszą postępować zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w ich krajach pochodzenia i rezydencji. W szczególności, WSZYSCY użytkownicy REZYDUJĄCY we Francji muszą składać deklarację podatkowa we Francji (https://admin-eguide.web.cern.ch/node/724proc_impot_decl-fr.asp). Szwajcarską deklarację podatkowa musze też składać w niektórych przypadkach użytkownicy rezydujący w Szwajcarii (https://admin-eguide.web.cern.ch/node/726). Każdy użytkownik dostaje z CERN-u roczny certyfikat podatkowy, który trzeba dołączyć do powyższych deklaracji. Jeśli ktoś przestaje być użytkownikiem, powinien zarejestrować prywatny adres email, aby móc dostać ten certyfikat.

Pozostałe kwestie

 • Przypomnienia aby czytać biuletyn CERN, bo w nim są publikowane wszystkie ważne informacje dotyczące CERN-u.
 • Przypomnienie o konieczności zwracania „kart francuskiej” „Titre de Sejour Specia” po zakończeniu kontraktu w CERN-ie.

-- KarolBukowski - 2015-03-30

Topic revision: r1 - 2015-03-30 - KarolBukowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback