Tags:
create new tag
, view all tags

Raport z zebrania ACCU 8 marca 2016

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/473393/

“News from the CERN Management”

Fabiola Gianotti, nowa dyrektor generalny CERN-u, przedstawiła schemat zreformowanej struktury organizacji. Jedną ze zmian jest przemianowanie departamentu GS (General Infrastructure Services) na SMB (Site Management and Buildings).

“Report on services from SMB department”

  • 29 lutego zaczęło działać „mobility center” na parkingu przy Globie. Obejmuje ono wypożyczalnię rowerów, wypożyczalnię samochodów CERN-wskich, wynajem samochodów z SIXT oraz obsługa systemu „car shearing” (wydawanie kart itp.). W budynku 130 obecnie mieści się jedynie serwis samochodów i rowerów. Godziny otwarcia „mobility center”: poniedziałek-piątek, 08h00-12h00, 13h00-17h00. Odbieranie i oddawanie samochodów poza godzinami pracy jest możliwe dzięki dedykowanym urządzeniom.
  • Wkrótce, aby wypożyczyć samochód CERN-wski wymagany będzie token. Pozwoli on m.in. śledzić wykorzystanie samochodów.
  • Od początku roku obsługa hoteli CERN-owskich jest zapewniania przez nowego operatora. Zmiana operatora nie obyła się bez pewnych problemów, ale ogólnie przebiegła bardzo gładko.
  • Prace nad remontem Globu idą zgodnie z planem, powinny się zakończyć na początku kwietnia.
  • Zaostrzone kontrole na bramach będą utrzymane przynajmniej do końca maja.
  • Kontrole bagażników samochodów wyjeżdżających z CERN-u są przeprowadzane, aby walczyć z kradzieżami - głównie komputerów i monitorów (90% wszystkich kradzieży). Aby przyśpieszyć te kontrole, warto jest odkryć zasłonę bagażnika (co jest możliwe np. w samochodach typu kombi).

“Report on services from IT department"

  • Prezentacja zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii pokrycia sygnałem telefonii komórkowej przez Swisscom obiektów CERN-wskich po stronie francuskiej, oraz dostępności francuskiego operatora w szwajcarskiej części CERN-u Meyrin. Sprawa jest dosyć skomplikowana, więc osoby zainteresowane odsyłam do prezentacji.
  • Kolejny raz dyskutowana była sprawa jakości sygnału Wi-Fi w budynku 40. Jeden z delegatów zadał pytanie, czy dział IT mógłby chociaż pomagać przy konfiguracji routerów Wi-Fi które użytkownicy sami kupują i instalują w swoich biurach. Przedstawiciel działu IT stanowczo odmówił, motywując to tym, że byłoby to zbyt duże obciążenie dla pracowników IT (trudno, żeby znali szczegóły konfiguracji dowolnego modelu).

Prezentacja “The new Microcosm”

W styczniu została zakończona przebudowa wystawy w Microcosm. Prezentacja zawiera podsumowanie tego projektu. Po prezentacji wywiązała się dyskusja, niektórzy delegacji byli dosyć krytyczni do nowej wystawy („dlaczego w nowej wystawie nie ma jakiegoś elementu ze starej wystawy”). Pani Emma Sanders, odpowiedzialna za projekt nowej wystawy (starej zresztą też) dosyć przekonująco (jak dla mnie) broniła swojej koncepcji. Na pewno warto odwiedzić nowy Microcosm i samemu wyrobić sobie zdanie.

Prezentacja “Health Insurance status”

  • Alianz przedstawił roczny raport dotyczący oferowanego przez siebie ubezpieczenia zdrowotnego dla użytkowników CERN-u, który stwierdza, że Alianz poniósł znaczącą stratę na tym produkcie. W związku z tym Alianz zaproponował podniesienie składki o 100%, a po negocjacjach o 77% - do 246Euro za osobę za miesiąc. Dodatkowo, w przyszłym roku można się spodziewać następnej podwyżki.
-- KarolBukowski - 2016-04-03
Topic revision: r1 - 2016-04-03 - KarolBukowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback