Tags:
create new tag
, view all tags

Raport z zebrania ACCU 7 czerwca 2016

Agendę ze slajdami można znaleźć tutaj: http://indico.cern.ch/event/473402/

“News from the CERN Management”

Najprawdopodobniej wkrótce zostanie wprowadzony dla wszystkich osób przebywających na terenie CERN-u (włączając to członków rodzin personelu) obwiązek noszenia w widocznym miejscu karty CERN-owskiej. Podyktowane to jest oczywiście względami bezpieczeństwa i jest zalecane przez ekspertów z Francji i Szwajcarii.

“Report on services from SMB department”

  • Wkrótce na parkingu przy globie będą dostępne dwa samochody firmy Mobility do prywatnego (odpłatnego) użytku.
  • Nowe samochody CERN-owski są wyposażone w system GPS do kontroli tego gdzie się znajdują. Aby ich używać konieczny jest token, który można dostać w budynku 124 (tylko przed południem). Rezerwacje dokonuję się poprzez złożenie „ticketa” https://cern.service-now.com/service-portal/service-element.do?name=car-pool-rental&s=car%20pool
  • Będą zmiany zasad grupowych rezerwacji pokoi hotelowych (aby zmniejszyć ilość niewykorzystywanych rezerwacji).
  • Ścieżka rowerowa do Prevessin powinna być gotowa we wrześniu.
  • Wkrótce przy bramie B zostaną zamontowane bramki dla pieszych z kołowrotkami.
  • Zaostrzone kontrole na bramach będą utrzymane przynajmniej do końca lipca.

“Report on services from IT department"

  • Począwszy od 29 sierpnia (a nie jak wcześniej ogłaszano od 11 lipca) zostaną wyłączone przekaźniki GSM Swisscom-a znajdujące się na terenie Francji (oprócz tych znajdujących się pod ziemia albo wewnątrz budynków oraz na terenie CERN Mayrin). Od tego momentu dostęp do telefonii komórkowej dla telefonów CERN-owskich na terenie Francji będzie zapewniany przez Orange France. Korzyść z tego będzie taka, że nawet w podstawowym abonamencie będzie można rozmawiać w przygranicznym rejonie (Ain, Savoie and Haute-Savoie) bez dodatkowych kosztów, będzie też działało wybieranie numerów 16xxxx oraz 7xxxx. Ale transfer danych będzie niestety niemożliwy/ograniczony do 50Mb/dodatkowo płatny – w zależności od abonamentu (szczegóły w prezentacji). Karty SIM zostaną tak skonfigurowane, aby poszukiwać sygnału Swisscom co 6 minut – tak aby najszybciej jak to możliwe przełączyć się na sieć Swisscom. Dodatkowo, Orange France zamontuje swój nadajnik na budynku 40, tak aby pokryć swym zasięgiem teren CERN Mayrin. Więcej na tej stronie: http://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2016/25/Official%20News/2159534?ln=en
  • Kolejne przypomnienie i ostrzeżenie dotyczące używania nielegalnego oprogramowania. Wciąż się zdarza, że użytkownicy CERN-u używają pirackich licencji nawet na oprogramowanie które jest dostępne w CERN-ie legalnie. Używanie nielegalnego oprogramowania wpływa fatalnie na reputację CERN-u. Gdyby ktoś dostał list oskarżający o naruszenie praw autorskich, nie powinien sam na niego odpowiadać, ale skontaktować się z Software.Licences@cern.ch.
  • Został zaakceptowany plan modernizacji sieci wi-fi na terenie całego kampusu CERN. Instalacja nowych punktów dostępowych w budynku 40 rozpocznie się na początku roku 2017.
-- KarolBukowski - 2016-04-03
Topic revision: r1 - 2016-07-01 - KarolBukowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback