Tags:
create new tag
, view all tags
115 zebranie ACCU

Agenda: http://indico.cern.ch/event/605926/

Report on services from SMB department 1) Hotele: wprowadzone zostaną nowe zasady rezerwacji. Powinny rozwiązać problemy związane z rezerwacją, a następnie zwalnianiem pokoi tuż przed przyjazdem (co blokuje rezerwację innym zainteresowanym). Problem ten był szczególnie dotkliwy w okresie letnim, gdzie bardzo dużo pokoi było rezerwowanych dla summer studentów.

2) Wprowadzono nowe zasady wynajmu pokoi. Maksymalny czas wynajmu to 90 dni na każde 6 miesięcy (liczone dynamicznie - tzw. sliding window). Dotychczas było to 90 dni w roku, co pozwalało na rezerwację na 3 miesiące pod koniec roku oraz kolejne 3 zaraz na początku następnego. Hotele mogą również być rezerwowane przez grupy uczniów (jeżeli przyjechali wykonać oficjalny projekt CERNowski - Short-term Internship Programme). Z hotelu mogą korzystać również nauczyciele (max. 1 nauczyciel na 10 uczniów) oraz kierowcy autokarów.

3) Planowany jest remont budynku 38. W pokojach zostaną zainstalowane piętrowe łóżka oraz kabiny z łazienką i WC. Pomieszczenia po wspólnych sanitariatach zostaną przerobione na dodatkowe pokoje. W sumie planowane jest powiększenie hotelu o 71 miejsc. Projekt zostanie rozpoczęty pod koniec 2017, a zakończony na początku 2019 roku. Obiecane zostało, że podczas remontu ilość dostępnych łóżek nie ulegnie zmniejszeniu.

4) Mobility - car sharing: wypożyczalnia działa dobrze. Problemem są jednak nadużycia: nie zwracanie samochodów w terminie (powoduje to frustracje - że następny wypożyczający nie może używać zarezerwowanego samochodu), rezerwacja wielu samochodów jednocześnie, rezerwacje bez użycia samochodu.

5) Pojawiły się bramki na bramie B. Wzmożona ochrona będzie utrzymywana przynajmniej do końca 2017 r.

6) Planowane jest wprowadzenie nowych zasad rezerwacji pokoi konferencyjnych: każdy może zarezerwować każdy pokój, wszystkie pokoje będą zarządzane przez Indico, przypomnienia o rezerwacji. Nowe rozwiązania będą testowane przez najbliższe pół roku.

7) Odbiór prywatnych paczek i korespondencji w CERNie. Okazało się, że taki serwis (Pick Post) istnieje i jest darmowy. Użytkownicy powinni zamawiać paczki na ten adres: https://places.post.ch/poi/Poststelle-1211-Gen%C3%A8ve-23-CERN/Route-de-Meyrin-385/1217/Meyrin/001PST_001114432/en

8) Płatność bezgotówkowa w restauracjach - serwis Mobino. Usługa została zawieszona 15 stycznia. Na razie nie wiadomo kiedy zostanie przywrócony ten (lub podobny) serwis. W uzasadnieniu podano, że serwis się nie sprawdzał - powodował wiele problemów (niestety bez podawania konkretów).

Users' Office News 1) Od 14 marca przez 2 miesiące, planowany jest remont pomieszczeń. Na ten czas biuro zostanie przeniesione do budynku 510. W związku z tym biuro będzie zamknięte (z wyłączeniem spraw bardzo pilnych): we wtorek 14/03 po południu, w środę 15/03 przez cały dzień.

2) Wprowadzono udogodnienie dla "pre-registered users" - od teraz mogą posiadać konto komputerowe w CERNie.

News from the CERN Library 1) Zasoby biblioteki są dostępne on-line: http://library.cern/resources/remote 2) W zbiorach znajdują się zarówno tradycyjne książki jak i e-booki. 3) Przypomniano, że artykuły mogą zostać wysyłane na żądanie: library.desk@cern.ch

Scientific Information Policy Board (SIPB) Istnieje możliwość wypożyczania rekwizytów na potrzeby popularyzacji (wystawy, pokazy). Więcej na https://cern.ch/go/ZR7J

Summer Student Statistics and General News from HR Ciekawa prezentacja zawierająca statystyki z 2016 r. Obserwacja ACCU: non-member states otrzymują dużo więcej miejsc niż member states. co wzbudza wątpliwości. Sprawa zostanie przedyskutowana w przyszłości.

-- MaciejTrzebinski - 2017-03-09

Topic revision: r1 - 2017-03-09 - MaciejTrzebinski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback