Tags:
create new tag
, view all tags

Welcome to the ACCU web

Available Information

  • Strony WWW ACCU w CERN
    • w szczegolnosci mozna znalezc tam linki do agend (prezentacje, minuty z zebran), liste tematow poruszanych na poszczegolnych zebraniach itp.
    • w raportach umieszczonych ponizej znajduja sie krotkie streszczenia wybranych tematow omawianych na zebraniach. Pelniejsza informacje mozna znalezc w oficjalnych minutach (link wewnatrz raportu z zebrania lub ze stron ACCU).

UWAGA:

Sprawozdania z zebran oraz inne komunikaty ACCU sa obecnie rozsyłane na dwie listy mailowe:

  • users-poland@cern.ch - lista generowana automatycznie i obejmująca wszystkich użytkowników CERN afiliowanych w Polsce.
  • accu-pl-extra@cern.ch - lista otwarta dla wszystkich użytkowników CERN-u. Daje ona możliwość dopisania się do listy adresowej wszystkim zainteresowanym otrzymywaniem wiadomości od polskiego przedstawiciela. Wymaga własnoręcznej subskrypcji !

Raporty z zebran (wybrane punkty)

ACCU Web Utilities

  • ...
  • ...
  • ...

ACCU Web Utilities

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf ACCU_2017_05_30.pdf r2 r1 manage 47.5 K 2017-05-30 - 10:08 UnknownUser raport 30/05/2017
Topic revision: r45 - 2017-05-30 - MaciejTrzebinski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback