Tags:
create new tag
, view all tags

Welcome to the HEPGrid web

Robocze strony gridu dziedzinowego HEP projektu PL-Grid Plus (PL-Grid+) w IFJ PAN.

Podstawowe informacje

Informacje zawieraja wskazowki jak zaczac korzystac z zasobow infrastruktury PL-Grid+. Pelna informacje mozna znalezc na stronach projektu (linki podane w informacjach ponizej).

Cel projektu

Glownym celem projektu PL-Grid+ jest wsparcie polskich grup naukowych w zakresie obliczen komputerowych. Projekt dostarcza zasoby obliczeniowe i uslugi ulatwiajace ich wykorzystanie do badan naukowych m. in. wsparcie w uruchamianiu aplikacji i ich uzytkowaniu. Dostepna obecnie infrastruktura obliczeniowa rozwinieta w ramach zakonczonego juz projektu PL-Grid zwiekszona zostanie ponad dwukrotnie w trakcie realizacji projektu PL-Grid+. Wypracowane zostana dodatkowe uslugi dla kilkunastu tzw gridow dziedzinowych w tym dla gridu dziedzinowego fizyki wysokich energii. Zasoby moga byc wykorzystane zarowno w ramach systemu grid jak i w formie standardowego klastra obliczeniowego.

Dostep do zasobow

Aby uzyskac dostep do zasobow nalezy zarejestrowac sie wchodzac na strone startowa PL-Grid http://www.plgrid.pl/. Po zarejestrowaniu uzytkownik ma dostep do portalu PL-Grid zawierajacego obszerna informacje o projekcie, szczegolowe instrukcje i wiele uzytecznych tutoriali. W szczegolnosci na stronie wsparcia uzytkownika mozna znalezc podrecznik uzytkownika PL-Grid i podrecznik uzytkownika portalu PL-Grid).

Korzystanie z mocy obliczeniowych zorganizowane jest w formie grantow obliczeniowych. Na wstepie uzytkownik otrzymuje grant osobisty umozliwiajacy pewne minimalne wykorzystanie zasobow na start. Aby prowadzic bardziej intensywne obliczenia z wykorzystaniem wiekszych mocy obliczeniowych i zasobow pamieci masowej nalezy wystapic o dedykowany grant obliczeniowy. Procedura aplikacji o grant jest szczegolowo opisana na stronach projektu.

Uslugi HEPGrid
 • Usluga CVMFS dostepu do oprogramowania HEP
 • Prototyp uslugi Proof on Demand
 • Subskrypcja ze strony konta osobistego w PLGrid, zakladka Moje konto, punkt "Platforma dziedzinowa: HEPGrid"
 • Dodatkowe informacje w Podreczniku Uzytkownika

Obliczenia dla poszczegolnych organizacji wirtualnych VO

Centralne obliczenia dla poszczegolnych VO w polskich osrodkach obliczeniowych WLCG beda takze rozliczane za pomoca grantow. W tym celu kazdy eksperyment powinien wyznaczyc swojego przedstawiciela firmujacego takie obliczenia. Powinien to byc pracownik naukowy zarejestrowany w bazie OPI. Nie wiaze sie to z zadnymi regularnymi obowiazkami. Nalezy zarejestrowac sie na portalu PL-Grid i wystapic jednorazowo o grant w systemie grantow PL-Grid.

Proponowana lista osob do ktorych przypisane beda obliczenia poszczegolnych VO:

 • ALICE- Marek Kowalski
 • ATLAS - Andrzej Olszewski
 • CMS - Krzysztof Nawrocki
 • LHCb - Mariusz Witek
 • Belle - Andrzej Bozek
 • SuperB - Tadeusz Lesiak
 • IKARUS - Krzysztof Cieslik
 • T2K - Anna Dabrowska

HEPGrid Web Utilities

Topic revision: r8 - 2013-11-19 - AndrzejOlszewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback