Tags:
create new tag
, view all tags

Jak zainstalowac aplikacje BENDER i jak uruchomic skrypt

Instalacja

 • sprawdzamy jaka jest najnowsza wersja BENDERa
  • ls $LHCBRELEASES/BENDER
  • dostajemy liste katalogow np BENDER_v10r0 vBENDER_v11r0
  • wybieramy najwyzsza wersje ( obecnie v12r5 )
 • Instalujemy Bendera
cvsano (return zamiast hasla)
SetupProject --build-env Bender v11r0
cd ~/cmtuser/Bender_v11r0
getano Phys/Bender v11r0
getano Tutorial/BenderTutor

SetupProject v11r0
cd ~/cmtuser/Bender_v11r0/Phys/Bender/cmt
gmake
cd ~/cmtuser/Bender_v11r0/Tutorial/BenderTutor/cmt
gmake

Uruchomienie

 • ustawiamy srodowisko i uruchamiamy skrypt nastepujaco:
SetupProject Bender v11r0
python moj_skrypt.py
 • skrypty przykladowe omawiane na slajdach o Benderze mozna znalezc w ~/cmtuser/Bender_v11r0/Tutorial/BenderTutor/solution.
 • definiowanie danych wejsciowych tak aby uruchomic na BAL najlepiej zilustruja wykomentowane linijki z oryginalnych skryptow tutoriala i dodane linie okreslajace zbiory wejsciowe (moze ktos opracuje bardziej elegancki sposob, np macro czytajace zbiory opcji z danymi dst uzywane w DaVinci i generujace infiles)
#  import LoKiExample.Bs2Jpsiphi_mm_data as data                                        
#  evtSel.open( data.Files )                                                  
#  evtSel.open( 'PFN:/data3/lhcbsoft/data/witekma//Bs2Dspi-lum2.dst ' )                             
#  evtSel.open( 'PFN:/home/lhcbsoft/data/Lb_D0L_RecoTree1.dst' )                                
   infiles = ['PFN:/data3/lhcbsoft/data/witekma/local_prod/Lb_D0L/RecoTree/Lb_D0L_RecoTree1.dst',
          'PFN:/data3/lhcbsoft/data/witekma/local_prod/Lb_D0L/RecoTree/Lb_D0L_RecoTree2.dst']
  evtSel.open( infiles )
 

-- MariuszWitek - 08 Jun 2009

Topic revision: r5 - 2009-12-02 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback