Tags:
create new tag
, view all tags
Nie nalezy dublowac istniejacych opisow. Wystarczy krotka informacja z podaniem linku do odpowiedniej dokumentacji.Jak cos wymaga dlugiego opisu to mozna zastosowac opis na podstronie za pomoca wikiword.

Linki do informacji na TWiki LHCb

Typowa analize przeprowadza sie w kolejnych krokach.

Przygotowanie linii do Strippingu

Przed przystapieniem do pisania wlasnej linii nalezy sprawdzic czy czasem taka linia lub podobna juz istnieje. Robimy to w sposob opisany tutaj DaVinci tutorial 8 we framgmentach dotyczacych Strippingu. Mozna tez zobaczyc na TWiki o strippingu (link powyzej).

Jezeli nie to nalezy napisac wlasna linie JakNapisacWlasnaLinieDoStrippingu.

Jak sprawdzic czy w danych znajduje sie dana linia Strippingu?

Procesowanie danych i generacja ntupli

Najwygodniej jest procesowac dane za pomoca Gangi. Przed wyslaniem duzej produkcji na grid mozna przeprowadzic lokalne testy za pomoca backend interactive w skrypcie Gangi. W skrypcie Gangi podajemy opcje. Zwykle sa to opce do selekcji (a wlasciwie do zaciesnienia ciec po Strippingu). Pelny przyklad mozna znalezc na koncu DaVinci tutorial 8

Praktyczne wskazowki do procesowania danych za pomoca Gangi.

Ktore zbiory sa zapisywane zdalnie na SE a ktore sa sciagane na komputer z ktorego wysylalo sie zadanie?

Jak przebiega sterowanie integrowania zbiorow outpu (merge root files)?

Jak sprawdzic swoje zbiory na gridzie (gdzie sa i jaki jest ich rozmiar)?

Jak wyrzucic niepotrzebne zbiory z gridu?

Operowanie danymi

Jak znalezc dane?

Dane mozna znalezc w Bookkeeping. Nickname calych savesetow mozna wyspecyfikowac w Gandze. Do lokalnych testow warto sciagnac kilka zbiorow na lokalny dysk.

Jak sciagnac zbiory z gridu (LFN) na lokalny dysk?

Nazwy logiczne zbiorow mozna otrzymac z Bookkeepingu. Jest to np taki string: /lhcb/LHCb/Collision12/BHADRONCOMPLETEEVENT.DST/00020241/0001/00020241_00012554_1.bhadroncompleteevent.dst

Kopiowanie wielu zbiorow trwa dlugo. Warto uruchomic je w skrypcie pod linuxowym screen

Sposob 1 (komenda DIRAC)


lhcb-proxy-init
lb-run LHCbDirac $SHELL
dirac-dms-get-file LFN:file_name

Sposob 2 (komenda lcg niskiego poziomu)


lhcb-proxy-init lcg-cp -v --vo lhcb lfn:/grid/lhcb/LHCb/Collision12/filetocopydst file:///xdat1/lhcb/witekma/filetocopy.dst

Nazwa zbioru w przypadku komendy lcg-cp jest pelna, zawiera dodatkowy przedrostek "lfn:/grid"

Jak uzyskac informacje o dst?

Sprawdzenie zawartosci.


W srodowisku Bender

SetupProject Bender

mamy do dyspozycji kilka skryptow: dst-content dst-dump dst-explorer

Opis dst-explorer

Jak sprawdzic tagi DDDB?

-- MariuszWitek - 2013-03-06

Topic revision: r8 - 2016-10-10 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback