Tags:
create new tag
, view all tags

Strony LHCb w CERN http://lhcb.cern.ch

 • Meetings of the week zebrania w danym tygodniu u gory strony w jednym z naglowkow
  • poniedzialek 14:00 T-Rec
  • wtorek 14:00 General
  • w czwartki zwykle spotkania grup fizycznych nieregularne
 • Meetings w pierwszej kolumnie - lista Indico wszystkich zebran LHCb z mozliwoscia przeszukiwania
 • Publications
  • notki LHCb z mozliwoscia przeszukiwana
  • TDRy, ...
 • Presentations * wystapienia konferencyjne, ...
 • informacje dotyczace oprogramowania Computing na dole drugiej kolumny
  • DaVinici, Brunel - najwazniejsze aplikacje
  • CVS - przegladanie pakietow oprogramowania za pomoca przegladarki
  • Bookkeeping - do przeszukiwania bazy danych zawierajacej informacje o probkach danych (DST, DIGI, SIM)
  • Software Installation - jak zainstalowac software LHCb na wolno stojacej maszynie np DaVinci na prywatnym laptopie

-- MariuszWitek - 28 Jan 2009

Topic revision: r1 - 2009-01-28 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback