Tags:
create new tag
, view all tags

Informacje dotyczace obliczen komputerowych LHCb

Lokalny klaster LHCb

W dedykowanym dla FWE klastrze w IFJ mamy stacje bal06 do wylacznego uzytku dla grupy LHCb. Ze wzgledu na bezpieczenstwo stacje robocze maja prywatne numery IP i dlatego nalezy logowac sie przez posredni komputer dostepowy:

 • ssh user@fwe01.ifj.edu.pl (Uwaga fwe01 jest dostepna tylko z sieci ifj oraz z CERN. Aby polaczyc sie z innych miejsc nalezy przejsc przez inny komputer np nz11-57 lub nz11-agh1. Uciazliwe ale wymagaja tego warunki bezpieczenstwa.)
 • ssh bal06 (mozna uzyc ssh -X aby mozna bylo otwierac okna typu emacs xterm itp.)
Na klastrze zainstalowany jest software LHCb ze srodowiskiem takim jak w CERN. Opisy dotyczace takich aplikacji jak DaVinci czy Brunel powinny byc wazne takze na lokalnym klastrze.

Jak pracowac z w nowym srodowisku CMT install areas

Przyklad jak przygotowac aplikacje DaVinci do uruchomienia

Lokalne dane

 • dane do wykorzystania w lokalnych zadaniach powinny byc umieszczane w ustalonym miejscu. Mamy do dyspozycji trzy dyski lhcb /data3, /data4 i /data5. Dane mozna skopiowac za pomoca scp po utworzeniu swojego katalogu:
  • mkdir /data5/lhcbsoft/data/_userid_
  • scp zbiory user@fwe01.ifj.edu.pl:... (tylko fwe ma adres publiczny) lub
  • zalogowac sie na bal06/7 i wykonac scp w "przeciwnym kierunku"
 • Aby uniknac kopiowania tych samych zbiorow przez roznych uzytkownikow utworzono liste dostepnych danych: LokalneDane

Uwagi

 • Po wykonaniu getpack otrzymujemy wersje do uruchomienia w srodowisku lxplus w CERN. Nalezy zmodyfikowac opcje z danymi (DaVinciTestData.opts). Linia z definicja zbioru dst moze wygladac np tak:
  • "DATAFILE='PFN:/data3/lhcbsoft/data/witekma/jpsiphi/00001758_00000001_5.dst' TYP='POOL_ROOT' OPT='READ'"
  • jezeli chcemy uruchomic za pomoca interfejsu GANGA lokalnie w sposob interakcyjny nalezy zmodyfikowac DaVinci_Ganga.py aby ustawic backend na Interactive myBackend = Interactive()
 • Komenda getpack wymaga wpisania hasla dla uzytkownika lxplus z CERN. Oczywiscie trzeba miec takie konto. Struktura komendy powoduje ze jej zdalne uzycie wymaga pieciokrotnego wpisania hasla. Mozna jednak wykonac getpack w modzie anonymous:
  • cvs -d :pserver:anonymous@isscvs.cern.ch:/local/reps/lhcb login (nacisnac enter czyli wyslac puste haslo - raz na sesje)
  • getpack -f anonymous Phys/DaVinci v19r5
  • zdefiniowane sa aliasy cvsano i getano do obu powyzszych komend
 • Dane sciagane sa na lokalne dyski.
 • fwe01 jest maszyna dostepowa do GRIDu i mozna z niej korzystac z interfejsu Ganga i korzystac bezposrednio z mechanizmow dostarczanych przez GRID.
 • Aby uzyc pakiet ROOT wystarczy wydac komende rootenv po czym mozna wywolac program root w zwykly sposob.

Jak zainstalowac nowa wersje aplikacji lokalnie (potrzebne haslo uzytkownika lhcbsoft)

 • zalogowac sie jako lhcbsoft np. na bal06
 • cd /lhcbsoft/releases
 • python install_project.py -p DaVinci -v v19r5 -b (przyklad dla DaVinci - oczywiscie nalezy zmienic nazwe aplikacji lub wersje)

Informacje o serwerze TWiki LHCb.

Na serwerze nz11-agh1 zainstalowano TWiki. Kazdy uzytkownik ma wlasne konto dla linuxa oraz dla TWiki. Konto TWiki umozliwia modyfikowanie naszych roboczych stron. Konto na linuxie umozliwia dostep do fwe01 w przypadku laczenia sie z zewnatrz ( Z IFJ i Z CERN mozna logowac sie bezposrednio na fwe01). Kazdy uzytkownik ma takze swoj wlasny katalog www niezalezny od TWiki w ktorym mozna umieszczac rozne zbiory (np aby udostepnic poprzez link z TWiki itp).

-- MariuszWitek - 22 Jan 2009

Topic revision: r5 - 2014-07-21 - TomaszSzumlak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback