Tags:
create new tag
, view all tags

Reconstrukcja PV

Informacje ogolne

Pakiet PatPV zawiera algorytmy do rekonstrukcji PV

 • PatPVOffline - rekonstrukcja PV na bazie sladow off-line
 • PatPV3D - rekonstrukcja PV na bazie sladow 3D (ale bez informacji o pedzie)
 • PatPV2DFit3D - reconstrukcja PV na bazie sladow 2D transformowanych do quasi-3D

Algorytmy uzywaja wspolnych narzedzi. W szczegolnosci podstawowym narzedziem jest PatPVOfflineTool ktory jest nadrzednym narzedziem sterujacym rekonstrukcje

Punkty do zrobienia

 • przygotowanie standarowych skryptow ROOTa do szybkiej generacji rysunkow ( do wykorzystania zarowno przy pisaniu notek jak i do sprawdzania efektow kolejnych modyfikacji)
 • nowa parametryzacja bledow dla PatPV3D. Blad IP zalezny od kata czyli od sredniego PT dla danego kata.
 • najpierw krok standardowej reconstrukcji PV znajdujacych sie na osi wiazki. drugi krok to PV off-axis dla sladow nie wykorzystanych w pierwszym kroku. To mozna zrobic w zasadzie kartami sterujacymi.
  • byc moze potrzebna bedzie modyfikacja Properties do definiowania input/output flagi do uzycia sladow itp.
 • przyspieszenie seeding 3D na podstawie pracy Piotra Wojcika

Notki do przygotowania

 • HLT Primary Vertex Reconstruction
  • opis 2DFit3D oraz opis 3D. Powinna odwolywac sie do notki Reconstruction of Primary Vertices do opisu metody Adaptive PV Fit.
 • Update on Reconstruction of Primary Vertices
  • update bo byla juz notka o PV LHCB-2007-011
  • opis roznych metod seedingu (klasyczny, seeding 3D)
  • opis rekonstrukcji offline w tym funkcjonalnosci PatPVOfflineTool i ogolnie strukture interfejsow PVFitter PVSeeding.
  • opis metody Adaptive Fit, rysunki jak pomoga w stosunku do metody zwyklej (LSQ iterative) tzn pokazac ze zmniejsza bias od produktow rozpadu B.
  • opis rekonstrukcji PV off-axis

Standardowy template notki LHCb

Notki LHCb oraz inne

Prezentacje o PV

-- MariuszWitek - 28 Dec 2009

Topic revision: r1 - 2009-12-28 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback